Foto: Mostphotos

Mange trives med travlhed i jobbet, og de fleste kan klare perioder med ekstra meget at lave. Men når hver tredje HK-ansatte i staten konstant arbejder i ’for højt’ arbejdstempo, så er der noget rivende galt.

Den kedelige tendens viser sig i en stor undersøgelse fra Epinion med baggrund i interview med 3.923 HK-ansatte.

Tallene i den store stress- og arbejdsmiljøundersøgelse viser også, at hele 74 procent af de ansatte i statslige HK-stillinger inden for det seneste år har været bekymret for, om en kollega har været stresset. Det tal er særligt alarmerende, da de adspurgte fik følgende definition af stress: ”Stress skal her ikke forstås som højt arbejdspres i kortere perioder, men længerevarende belastning, der påvirker arbejdsevne og trivsel fysisk såvel som psykisk.”

Læs også: Arbejdsmiljø er det, der er under overfladen

- Det er rigtig godt, at vi med undersøgelsen får slået fast, at det ikke er kortvarige arbejdspres eller travlhed, vi her taler om. Man kan selvfølgelig godt arbejde mere intensivt i en periode. Men når presset er vedvarende over længere tid, så øges risikoen for stress markant, og man kan blive syg af sit arbejde, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, Betina Halbech.

”Ledelsen må i arbejdstøjet”

33 procent af de statsansatte HK’ere bedømmer i undersøgelsen deres eget arbejdstempo på en typisk arbejdsdag som ’for højt’. Samtidig bedømmer de, at 37 procent af deres nærmeste kollegers arbejdstempo er ’for højt’. Og 40 procent af de adspurgte i HK’ere i staten arbejder da også mere end den normale arbejdstid på 37 timer. Dermed ligger de markant over HK’ere i andre sektorer.

- Når ledelsen ikke tager arbejdspresset tilstrækkeligt alvorligt og igangsætter kollektive løsninger for at nedbringe det, ser vi typisk - som tallene om arbejdstempo og overarbejde indikerer - at vores medlemmer selv forsøger at løse problemet. Så arbejder de længere og hurtigere. På den lange bane er det selvfølgelig ikke en holdbar strategi, for det går både ud over helbredet og kvaliteten af arbejdet. Derfor er det nødvendigt, at ledelsen kommer i arbejdstøjet og sammen med medarbejderne finder løsninger, der kan skabe en bedre balance mellem krav og ressourcer i arbejdet, siger Betina Halbech.

Læs også: Nyt rejsehold går til angreb på sygefraværet

Undersøgelsen er på flere andre områder deprimerende læsning. Fx har 84 procent af medarbejderne inden for det seneste år i forskellig grad følt sig stressede – over halvdelen af dem i højere grad.

Behov for national handlingsplan mod stress

Næsten alle er bekendt med kolleger, der er gået ned med stress, og i 71 procent af tilfældene med sygemeldinger på mere end 4 uger som følge. Ledelsens håndtering af dårligt arbejdsmiljø og stress er heller ikke positiv læsning. Mens flertallet af de HK-ansatte oplever, at ledelsen prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø, så skranter arbejdet med at forebygge stress.

På samme måde tyder statistikken på, at lederne ikke altid er klædt godt nok på til at håndtere stressede medarbejdere. Af de HK’ere i undersøgelsen, som er gået til deres leder med bekymringer om stress, har flere end hver tredje oplevet, at der intet kom ud af henvendelsen.

Læs også: Stress er ikke din egen skyld  

- Det kan være svært at indrømme, at man er for presset på sit arbejde. Vores undersøgelse viser, at mange alligevel vælger at gå til chefen, når de har et problem med stress. Det er bare alt for dårligt, at en tredjedel oplever, at lederen ikke reagerer, siger Martin Rasmussen, næstformand i HK Danmark. 

Stress er en af de mest omfattende arbejdsmiljø- og sundhedsudfordringer på arbejdsmarkedet i dag. Derfor er et bæredygtigt arbejdsliv et afgørende mål for HK.

- Politisk ser jeg et stort behov for en national handlingsplan mod stress. En styrket forebyggelse af stress står helt centralt, for det giver så meget mere mening både menneskelig og økonomisk, siger Martin Rasmussen. 

Hjælpsomme HK’ere

Men der er også opløftende tal i materialet. Blandt andet viser tallene for ’arbejdsmiljø mellem kolleger’, at hele 95 procent af HK Stats medlemmer oplever kvalitet i samarbejdet med de nærmeste kolleger. Og når der er behov for hjælp fra en kollega, svarer 91 procent, at kollegerne er gode til at hjælpe. 

Læs også: Dokumenteret: Dårligt arbejdsmiljø gør ansatte mere syge 

Og med hensyn til fysisk vold fra kunder, kolleger eller ledelse er det kun 2 procent, der har oplevet det. ’Grimt og nedsættende sprog’ har omkring hver fjerde jævnligt oplevet, mens de verbale trusler kun er forekommet det seneste år for omkring 6 procent.