Forlig i Industriens Hus

Trætte men tilfredse forhandlere efter forliget på industriens område. Foto: Redaktionen

Søndag formiddag er CO-Industri, som HK Privat er en del af, blevet enige med arbejdsgiverne i Dansk Industri om en forligsskitse, der både sikrer fædre 3 ugers mere barsel med fuld løn og forhøjer den såkaldte fritvalgskonto, hvor lønmodtagerne i forskellig grad kan bestemme, om de vil bruge kontoen til at få udbetalt mere i løn, sætte pengene til side til pensionen eller veksle til fx seniorfridage. HK Privat repræsenterer flertallet af funktionærerne på industriområdet.

Formand for HK Privat Simon Tøgern er overordnet tilfreds med resultatet:

- Vi kan være godt tilfredse med, at netop fritvalgskontoen forhøjes til 7 % over de næste 3 år, og vi har fx i forhold til småbørnsfamilierne fået sikret lidt mere frihed. Vi ser i HK Privat i høj grad fritvalgskontoen som en ”arbejdslivskonto”, og det er vi kommet et skridt tættere på med forhøjelsen.

Simon Tøgern mener i det hele taget, at der er pæne indrømmelser i forliget i forhold til HK Privats ønsker, men hæfter sig særligt ved, at man har sikret fædrene 3 ugers ekstra barsel:

- At far skal have mulighed for at tage mere barsel, er en politisk mærkesag for os i HK Privat, så vi er glade for, at industriens overenskomster nu øremærker hele 8 ugers barsel til far med fuld løn. Det vil tjene mere ligestilling og forhåbentlig gøre dilemmaet omkring familiens økonomiske situation ved fars barsel væsentligt mindre, siger han og fortsætter:

- Vi har fået et nybrud i forhold til efter-og videreuddannelse. Vi har nemlig lavet en aftale om, at overenskomstmidler skal kunne tages med ind i en dagpengeperiode, hvis man bliver opsagt, så man kan få op til 5 ugers uddannelse betalt med op til 85 % af sin løn, efter at man er stoppet. Det kræver dog, at lovgivning på området rettes til, men det har vi alle forventninger om vil lykkes.

- Jeg mener, at vi samlet set står med en overenskomst, hvor der er mere til alle, og det er en præstation i sig selv, afslutter Simon Tøgern.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 steg fritvalgskontoen med 2 til de nuværende 4 %, så det er altså en forhøjelse på 3 % over de kommende tre år, der er forhandlet hjem denne gang.

Industriforliget sætter vanen tro tonen for resten af forhandlingerne på det private arbejdsmarked.

HK Privats sektorbestyrelse skal i morgen mandag d. 10. februar tage stilling til, om de anbefaler HK Privats medlemmer at stemme ja eller nej til industriforliget.

Overenskomsterne løber i tre år, og umiddelbart efter industriforliget er på plads, forhandles HK Privats 22 resterende landsoverenskomster for godt 60.000 medlemmer. Det gælder en blandet skare af kontoransatte, laboranter, klinikassistenter og andre faggrupper.

Se protokollater

Medlemmerne skal stemme om overenskomsten

Industriens Funktionæroverenskomst er en af HK Privats 23 landsoverenskomster, som er til forhandling og fornys 1. marts. Når alle overenskomsterne er forhandlet på plads, skal de til urafstemning blandt de medlemmer, som hører under de forskellige landsoverenskomster.

Forventningen er, at urafstemningen begynder i slutningen af marts. Her vil medlemmerne modtage en mail med et link til afstemningen og en folder med posten, hvor de vigtigste resultater gennemgås. Derfor vil vi opfordre dig til at logge på MitHK og tjekke, at vi har din rigtige mailadresse.

HK Privat har en ambition om at få rigtig mange medlemmer til at deltage i urafstemningen. Både for at få et klart signal om, hvad medlemmerne mener om det opnåede resultat, og for at vise, at HK’erne står stærkt nu og til fremtidige forhandlinger.

Urafstemningen løber 3-4 uger, og resultatet bliver offentliggjort på www.hkprivat.dk og www.hk.dk/ok20, som HK Privats temaside om OK20.

Du kan følge forhandlingerne på HK Privats temaside og på HK Privats Facebook-side.

ja til forliget

Den 10. februar 2020 blev industriforliget behandlet på et møde i HK Privats sektorbestyrelse, som den højeste myndighed i HK Privat. Efter en gennemgang af forliget og efterfølgende debat, sagde sektorbestyrelsen ja til forliget.