Industriforlig

Tjek, hvad industriforliget kommer til at betyde for dig. Foto: Colourbox

CO-industri og Dansk Industri præsenterede i weekenden – søndag den 9. februar – deres forlig på industriens område. Et forlig, blandt andet indeholder forbedringer på fritvalgskontoen, mere barsel med løn til far og øgede rettigheder til uddannelse, hvis du bliver opsagt.

Forliget på industriens område er det første ved OK20. Den sætter typisk rammen for de øvrige overenskomster, som HK Privat forhandler på plads over de kommende uger.

Her har vi samlet alle de vigtigste elementer i forliget

Vil du se hele indholdet i forliget, så hent protokollaterne her

 

Fritvalgs Lønkonto

Stigninger:

  • Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni i din ferieberettige løn
  • Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni i din ferieberettige løn
  • Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni i din ferieberettige løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling, og som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

Forældreorlov

Far eller medmors ret til forældreorlov med fuld løn udvides fra 5 til 8 uger.

Uddannelse

Ved opsigelse:

Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter opsigelsesperioden.
Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse, inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

Aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage en hel akademiuddannelse på tre år, bliver permanent.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver oplyse, om du har feriefridage til gode.

Feriefridage

Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov
Hvis du sædvanligvis får feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.
Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.
Hvis du opnår ret til feriefridage efter 1 maj 2020 gælder der særlige regler. Kontakt din lokale hk afdeling for mere viden.

Grøn omstilling

Parterne bag industriens overenskomster har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Pension

Fremover bliver der også beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, får ret til at få deres pensionsbidrag udbetalt.

I forhold til medarbejdere, der er ansat få timer om ugen, skal et udvalg se på, hvordan man kan nedsætte administrationsomkostningerne på Industriens Pension, så medarbejderne ikke betaler uforholdsmæssige store administrationsomkostninger.

I de virksomheder, hvor medarbejderne er omfattet af en firmapensionsordning, skal der holdes øje med omkostningsniveauet for pensionsordningen. Og er omkostningsniveauet højere end hos andre udbydere, kan virksomheden blive pålagt at nedbringe det.

Læs også: HK Privats sektorbestyrelse anbefaler ja til industriforliget

It-overenskomst

I et udvalgsarbejde skal se på mulighederne for at forhandle en it-overenskomst medarbejdere inden for industriens område inden udgangen af 2020. Overenskomsten skal tage udgangspunkt i Industriens Funktionæroverenskomst.

Elever

Elevsatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsindbetaling, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer, som de skal bruge i deres hverv, som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Bedre muligheder for at deltage i arbejdsmiljøkurser.

Funktionsløn:

Lønparagraffen i Industriens Funktionæroverenskomst er blevet ændret, så det fremgår, at man skal præcisere i lønaftalen, hvis der også er indgået en aftale om funktionsløn.

Obs! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.