HK Privats øverste myndighed, sektorbestyrelsen, har netop besluttet at stemme ja til industriforliget. Særligt forhøjelsen af fritvalgskontoen fra 4-7 % og en række andre gode elementer i forliget har gjort udslaget:

- Vi har fået en række indrømmelser i industriforliget, som vi kan være tilfredse med. Klarest står forhøjelsen af fritvalgskontoen, som vi fra tidligt i processen på vegne af vores medlemmer har sat en dagsorden for forhandlingerne med, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Se de vigtigste elementer i industriforliget

Ud over fritvalgskontoen glæder sektorbestyrelsen sig også over de tre ugers ekstra forældreorlov med fuld løn til far, aftalen om at lave en overenskomst på it-området og mulighed for 5 ugers efteruddannelse ved afskedigelse. Og så ses forbedringer for arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til uddannelsesmuligheder og adgang til it og et pænt løft af minimallønnen og pension til de yngste af eleverne som vigtige elementer.

- Jeg hæfter mig ved, at vi samlet set står med et forlig, hvor der bliver mere til alle. Nu skal vi alle sammen i gang med det vigtige arbejde med at få vores medlemmer mobiliseret til urafstemningen og selvfølgelig at klæde vores lokale forhandlere og tillidsvalgte på til armlægninger med arbejdsgiverne om de lokale lønstigninger, Simon Tøgern, formand for HK Privat.
Overenskomstaftalen løber i tre år, og nu hvor industriforliget er på plads, begynder forhandlingerne for HK Privats 22 andre landsoverenskomster, som omfatter godt 60.000 medlemmer.

Læs også Nyt industriforlig på plads: Mere til alle

Ja fra Branchesektion Produktion
Medlemmer dækket af Industriens Funktionæroverenskomst tilhører især Branchesektion Produktion. Her har man også taget stilling til forliget og ser både roser og tidsler – men endte med at sige ja til pakken i sektorbestyrelsen.

- Der er ting her, som vi rigtig godt kan lide: Forbedringerne på fritvalgskontoen, bedre muligheder for efteruddannelse ved afskedigelser og mere betalt barsel til mænd. Ligesom vi ser et potentiale i udvalgsarbejdet om en helt ny it-overenskomst, siger Berit Schilling, formand for Branchesektion Produktion.

- Når det er sagt, så er vi kede af, at der ikke er kommet noget mere beskyttelse ind i forhold til funktionsløn, bedre forhold til tillidsrepræsentanter og forbedringer på pensionen.

Sådan forløber ok-forhandlingerne

Industriens Funktionæroverenskomst er en af HK Privats 23 landsoverenskomster, som er til forhandling, og som skal fornys 1. marts. Resultatet af denne sætter typisk rammen for de øvrige overenskomster, som forhandles nu og afsluttes løbende.

Se, hvor langt din overenskomst er her: (Linket er udløbet pr 18/5 2022)

Når alle overenskomsterne er forhandlet på plads, skal de til urafstemning blandt de medlemmer, som hører under de forskellige landsoverenskomster.

Forventningen er, at urafstemningen begynder i slutningen af marts. Her vil medlemmerne modtage en mail med et link til afstemningen og en folder med posten, hvor de vigtigste resultater gennemgås. Derfor vil vi opfordre dig til at logge på mithk.dk og tjekke, at vi har din rigtige mailadresse.

HK Privat har en ambition om at få rigtig mange medlemmer til at deltage i urafstemningen. Både for at få et klart signal om, hvad medlemmerne mener om det opnåede resultat, og for at vise, at HK’erne står stærkt nu og til fremtidige forhandlinger.
Urafstemningen løber 3-4 uger, og resultatet bliver offentliggjort på www.hkprivat.dk og www.hk.dk/ok20, som er HK Privats temaside om OK20.