Siden år 2000 har du haft en ekstra uges ferie i din overenskomst via dine fem feriefridage. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

  1. Ifølge de fleste af HK Handels overenskomster skal du have ni måneders anciennitet på din arbejdsplads, før du har ret til fem feriefridage med fuld løn.
  2. Er du blevet sagt op, kan din arbejdsgiver ikke efterfølgende forlange, at du holder feriefridagene i din opsigelsesperiode.
  3. Hvis du selv siger op og ikke har brugt alle dine feriefridage, skal du være opmærksom på, at der er forskelle på overenskomsterne. På nogle overenskomster (bl.a. Coop, BA og SFU) skal din arbejdsgiver automatisk udbetale ikke-afholdte feriefridage. På andre overenskomster (bl.a. Dansk Erhverv) skal du selv bede om at få dem udbetalt. Tjek reglerne for din arbejdsplads, så du ikke bliver snydt
  4. Du har ret til at få erstattet feriefridage, hvis du bliver syg før en eller flere planlagte feriefridage. Du får erstatningsferiefridage for de dage, du er syg. For at få dagene, skal du være blevet syg, inden du tager dine feriefridage.
  5. Er en ekstra uge ikke nok? Du kan bruge din fritvalgskonto (den har du også, når du arbejder et sted med overenskomst) til at finansiere op til fem ekstra feriefridage.
    Læs her hvordan.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du arbejder under? Log på MitHK for at se din overenskomst og de vilkår, du arbejder under nu.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte din din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på 7011 4545.

Dine rettigheder bliver forhandlet nu

HK Handel forhandler i øjeblikket din overenskomst med arbejdsgiverne. Overenskomsten dækker bl.a. løn, pauser, tillæg, børns sygedage, pension, feriefridage, fritvalgskonto og meget andet, der har stor betydning for dit arbejdsliv. 

Hvis du vil have indflydelse, er det vigtigt, du stemmer om resultatet, når afstemningen går i gang. Du kan følge med i forhandlingerne i dit nyhedsbrev, på facebook og på OK20-siden.