I udkanten af de pletfri, nyopførte boligbyggerier ved Islands Brygge og Langebro i København – når man går mod Amager – dukker nogle gamle, slidte rødstenshuse op. De ligger ved resterne af et togspor, der har overlevet de toppede brosten og asfalteringen. Kun en cykelsti og et moderne kanalsystem adskiller det nye og det gamle Amager.

Men man kan ikke altid regne med det umiddelbare førstehåndsindtryk. For en af adresserne i det første frønnede rødstenshus indeholder et nærmest eksplosivt kraftcenter af de nyeste digitale vinde. 

Førstesalen huser nemlig en samling af hårdnakkede digitale iværksættere i Founders House. Her støder vilde idéer, innovative badutspring, dristige planer og autonome tilgange sammen med grundig research, driftssikre metoder og snusfornuft. For uden det sammenstød ville det nok ikke ende som reel udvikling og levedygtig nytænkning. 

- Her er støj og afbrudte samtaler hele tiden, men også en god, underliggende summen og energi. Vi lever med, at de af og til spiller dårlig Aqua nede i hjørnet, for her er også værdifuld sparring og inspirerende møder med iværksættere, siger Frederik Zoëga, som er innovation lead i HK LAB. 

Han og Christel Laudrup Spliid udgør HK LAB – en nytænkende og selvstændig afdeling af HK. Det lille team sidder bag en tung rød jerndør i et stort åbent kontorfællesskab sammen med et væld af iværksættere. I Founders House er nogle af de små innovative firmaer hurtigt inde og ude, mens andre vokser sig store nok til at få egne lokaler. HK LAB er ene om at have en stor organisation i ryggen.

- På HK’s hovedkontor er der en anden kultur end den, vi oplever til dagligt her i Founders House. Men sådan skal det også være. HK skal være grundig og tage sig bedre tid til at undgå fejl, mens vi konstant skal udfordre HK og lade os inspirere, se på andre metoder og prøve de nye idéer af. Det er en del af vores job at finde ud af, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet og hos vores medlemmer for at matche det gamle HK med nye metoder, så vi kommer på forkant med arbejdsmarkedets udvikling, siger Christel Laudrup Spliid, der har titlen kvalitativ konsulent i HK LAB. 

Chatbot og virtual reality-briller

Udgangspunktet for HK LAB’s arbejde er, at det skal skabe værdi for HK’s medlemmer.

- Vi går efter nye teknologiske løsninger med udgangspunkt i behovet hos medlemmerne. Ofte hjælper det at vende noget på hovedet. Vi oplevede fx, at mødre ringede ind for deres unge fritidsjobbende børn for at undersøge løn og rettigheder. Det viste sig, at de unge havde andre medievaner og var uvante ved telefonrådgivningen. Vi testede derfor via Messenger en chatbot (findes på Facebook under Jobpatruljen, red.), som kunne svare på de mest stillede spørgsmål. Det var en løsning, som fritidsjobberne gerne ville bruge. Så den er nu et supplement til telefonlinjen, hvor vi virkelig rammer målgruppen der, hvor de er, siger Frederik.

Læs også: Virtual reality bliver en central del af arbejdsmiljøet

På samme måde stod HK LAB også bag et virtual reality-kursus, der har hjulpet HK’s kontorelever med at gennemgå eksamenssituationer, mens de fik gode råd og kom af med nervøsiteten for det grønne bord. Den interaktive virtual reality-brille blev udviklet sammen med HK Ungdom – og den bliver nu også efterspurgt af de ældre HK’ere, som oplever eksamensnervøsitet, når de skal afslutte efteruddannelser.

Byg et skateboard i stedet for en bil

Først og fremmest skal HK LAB udforske, validere og teste nye mulige ydelser, og så skal den innovative enhed undersøge og afprøve konkrete eksempler på, hvordan HK kan præstere bedst muligt på det fremtidige jobmarked.

- Når vi har eksperimenteret med en ny måde at løse et behov på, tester vi det af på grupper af HK’ere. Og hvis der er en klar værdi for medlemmerne, så anbefaler vi HK at gå videre med projektet. Vi er kun igangsætterne. Vi arbejder ud fra devisen, at vi ikke skal begynde med at bygge en bil. Vi skal i stedet bygge et skateboard – og derefter udbygge det, så vi måske en dag ender med en bil. Ofte er den simple løsning bedre, siger Christel.

hklab

Vi forelsker os ikke i en hurtig løsning. Vi finder frem til et aktuelt behov eller problem, som vi tester forskellige løsninger på. Og i den proces forkaster vi flere løsninger. Vi skal turde teste og fejle, mener Frederik Zoëga og Christel Laudrup Spliid fra HK Lab. Foto: Mikkel Østergaard

Medarbejderne hos HK LAB er meget bevidste om, at teknologien og arbejdsmarkedet flytter og ændrer sig hurtigt. Så et projekt er aldrig færdigt. HK LAB er ofte i dialog med projektejerne i samarbejdsafdelingerne, efter projektet officielt er slut. På sigt skal afdelingerne dog selv håndtere løsningen.

- Vi skal også være bevidste om, at vores medlemmer ikke alle er samme sted i livet og i mødet med ny teknologi. Det er derfor meget vigtigt, at vi har masser af input til, hvad de forskellige behov og ønsker er hos medlemmerne. Når vi har det på plads, kan vi bedre se på idéer til mulige løsninger. Hvordan skaber vi læring, og hvordan breder vi en løsning ud til flere arbejdspladser? Forslagene bliver testet grundigt, før vi enten dropper idéen eller begynder på en forretningsmodel. Først med en model i hånden bliver HK involveret i et egentligt projekt, siger Frederik.
hklab

En samling hårdnakkede digitale iværksættere har lejet sig ind i kontorfællesskabet Founders House. Foto: Mikkel Østergaard

Det betaler sig at tage chancer – og fejle

Fagforeninger har ellers ikke været vilde med at omfavne den digitale verden mere end højest nødvendigt. Men HK besluttede sig i 2015 for at tage springet, og fagforbundet etablerede derefter som det første i verden i 2017 et innovativt kraftcenter i form af det selvstændige digitale vedhæng HK LAB. Og selv om HK LAB har adresse bare 150 meter væk fra HK’s hovedsæde, så er der langt mellem tilgangene til det daglige arbejde.

- HK indså, at der var store udfordringer forude med udviklingen på arbejdsmarkedet. HK LAB blev derfor grundlagt for at bidrage med både radikal innovation og for at finde medlemmernes plads i den hastige samfundsudvikling. Vi skal i HK disrupte os selv, før andre gør det for os. Og vi skal finde andre måder at blive fremtidens fagforening på, siger Christel. 

HK LAB fik frie tøjler til at undersøge, hvordan HK kunne udvikle sig til fremtidens fagforening. Men det har også vist sig, at det har kunnet betale sig at tage chancer – og fejle.

- Vi forelsker os ikke i en hurtig løsning. Vi finder frem til et aktuelt behov eller problem, som vi tester forskellige løsninger på. Og i den proces forkaster vi flere løsninger. Vi skal turde teste og fejle. Og når medlemmerne ved en test ikke bryder sig om en bestemt løsning, så har vi fejlet. Men når vi på den måde fejler, er der også en stor besparelse for HK. Vi lærer af de fejl – og HK sætter nu ikke længere et dyrt projekt op, før vi har fundet den rette løsning; den, som giver mest værdi for medlemmerne, siger Frederik.

"Vi skaber røre i vandene"

I en artikel i det velanskrevne tidsskrift The Economist er HK LAB – i en artikel om fagbevægelsens behov for at forny sig – da også omtalt som et af meget få konkrete forsøg fra fagforeninger på at bruge teknologien til at genskabe troen på faglig aktivisme og synliggøre værdierne i fagforeningen for medlemmerne.

- På det input og de data, vi får ind fra vores projektværktøjer, kan vi kan se, hvordan folk reagerer og agerer med de nye tiltag. Og reaktionerne viser, at vi skaber værdi for medlemmerne. Vores oplevelse er, at HK står stærkt i den hastige udvikling på arbejdsmarkedet, og vi skaber røre i vandene. Den opfattelse møder vi især, når vi kommer ud af huset og netværker med start-ups, tech-firmaer og andre fagforeninger, siger Christel. 

Frederik Zoëga og Christel Laudrup Spliid flytter med HK LAB tilbage til HK’s hovedkontor og udviklingsafdelingen i februar for i en periode at komme tættere på organisationen. Derefter afgøres det i 2020, om HK LAB igen skal sendes ud i en innovationsgarage sammen med andre digitalt nytænkende. For det ser ud til, at den innovative tilgang har slået rod hos HK.