HVORFOR SKIFTER DU JOB?

I 10 år har jeg været studiesekretær hos Aarhus Tech, og jeg var nået til et punkt, hvor jeg havde behov for nye udfordringer. Det er ikke sådan, at jeg har været jobsøgende, men jeg så jobopslaget og syntes, at det lød rigtig spændende. Så det blev jeg nødt til at søge. Og jeg er selvfølgelig glad for, at Erhvervsakademi Dania endte med at vælge mig. Hvis man har mod på noget nyt, skal man turde springe ud i det. Det er vigtigt, at man holder sig fagligt skarp på sine kompetencer. Og det gør man blandt andet ved at søge nyt job og prøve kræfter med noget andet. Jeg kan godt lide at blive ved med at udfordre mig selv. Og i mit nye job har jeg fået flere typer opgaver.

nytjob 

HVAD SKAL DU LAVE I DIT NYE JOB?

Jeg står for optag på de tre uddannelser Marketing Management, Markedsføringsøkonom og Handelsøkonom. Mit arbejde omfatter også studieadministration af Handelsøkonom-uddannelsen, fra de studerende søger ind, til de står med eksamensbeviset. Desuden sidder jeg med SPS-ordningen – Speciel Pædagogisk Støtte til studerende med funktionsnedsættelser, fx ordblindhed, svagt syn eller nedsat hørelse – og den opgave fylder rigtig meget lige nu. I samarbejde med studievejledere søger jeg om en ydelse eller et hjælpemiddel hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet. Når ansøgningen er godkendt, bestiller jeg det tilkendte hos den godkendte leverandør og sørger for gennemgang af faktura og endelig refusion fra styrelsen. 


Det er nyt for mig at sidde med optag og SPS-ydelser. Jeg går fra at arbejde med ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Jeg skal lære nye studieordninger, bekendtgørelser og fag at kende. Der er meget dynamik og liv i et hus med unge mennesker – før var det elever, nu er det studerende. Ikke to dage er ens. Det er især det, der tiltaler mig.

Hvilke udfordringer er der ved at skifte job? 

Faktisk oplever jeg ikke så mange udfordringer. Jeg savner selvfølgelig mine gode, gamle kolleger, men har også fået en masse skønne nye. Jeg sidder på et fælleskontor med dejlige og imødekommende kolleger, og der er altid nogen, der vil hjælpe, hvis jeg har brug for det. 

Jeg startede i jobbet 1. september 2019 og er meget glad for at være her. Endnu er en del nyt. Jeg ser frem til at komme dertil, hvor jeg har været med på et helt årshjul og har det fulde overblik.