Alvorlig samtale

Siden 2014 er der blevet 20 procent flere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen, viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Alene på jobcentrene har der været en stigning på over en tredjedel, i alt 36 procent, skriver NB Beskæftigelse.

Der er i dag ansat 15.000 medarbejdere på beskæftigelsesområdet, hvoraf de lidt over 12.000 er ansat i jobcentrene og som sagsbehandlere.
Samtidig har der været et fald på cirka 15 procent i antallet af ansatte, der arbejder med beskæftigelsesinitiativer i kommunerne. I dag arbejder godt 3.000 med aktivering i kommunale rammer.

Dokumentationskrav kræver flere sagsbehandlere

Det kan undre nogen, at der er færre medarbejdere, der arbejder direkte med beskæftigelsesinitiativer, når der samtidig er flere medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen. Men der er en god forklaring, siger jobcenterleder i Lolland Kommune, Per Bech Grønning til NB Beskæftigelse:

- Det er ikke et udtryk for, at kommunerne gør mindre. Tværtimod. Antallet af samtaler er steget voldsomt, og der er kommet yderlige dokumentationskrav, siger Per Bech Grønning.
Dokumentationskravene udspringer blandt andet af kontanthjælpsreformen og førtids- og fleksjobreformen, samtidig med at flere kommuner har prioriteret jobcenterindsatsen for eksempel gennem investeringsstrategier for at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Derudover køber kommunerne hjælp udefra til aktiveringsindsatser og dermed opføres de som en udgift for kommunen og ikke som medarbejdere, forklarer Per Bech Grønning.