tr

Vores chefer er gode til at sige stop for en, hvis man ikke selv kan, siger Susanne Hansen, tillidsrepræsentant i Søfartsstyrelsen. Foto: Torben Villumsen

Medarbejdere og ledere hos Søfartsstyrelsen skal tale åbent om tidspres. Kernen i styrelsens stresspolitik er, at dialog i hverdagen er helt afgørende. For mange kan det være svært at sige fra, for det er et tabu, at man ikke slår til. Men det er meget vigtigt, at man er åben over for sin chef, hvis man føler sig presset. Og stresspolitikken virker, mener tillidsrepræsentant Susanne Hansen.

- Folk er blevet mere åbne og vil gerne fortælle, hvis der er et eller andet. Vi har en rigtig god dialog her, når det gælder stressramte medarbejdere. Og vores ledelse er hurtig til at handle, hvis der er brug for det. Vi vil ikke have stress, hvis vi kan undgå det, siger hun.

Læs også: Tidspres behøver ikke føre til stress

Arbejdspres er et faktum hos Søfartsstyrelsen. Udflytningen til Korsør og forskellige omstillinger gennem fx digitalisering har betydet store forandringer i de seneste år. Erfaringen er, at de fleste trives og motiveres af at have travlt med en opgave. Det gør ikke noget at være presset i en kortere periode for at nå et resultat inden en bestemt deadline, men presset må ikke blive permanent.

Det hele menneske

Uanset om presset skyldes for mange arbejdsopgaver i for lang tid eller særlige udfordringer i privatlivet, har arbejdspladsen ansvar for at hjælpe, lyder holdningen hos Søfartsstyrelsen.

leder

Når en medarbejder bliver syg af at gå på arbejde, er det fordi, noget ikke er gjort godt nok, siger Anders Laustsen, der er leder i Søfartsstyrelsen. Foto: Torben Villumsen

- Vi kerer os om det hele menneske på arbejdet, og så er det sådan set underordnet, hvad der er årsag til, at medarbejderen har fået stress. Det vigtigste er, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge det. Spørgsmålet ‘hvordan har du det?’ bliver ofte til en hurtig hilsen: ‘Tak, det går fint.’ Det skal være legitimt at svare, hvordan man i virkeligheden har det. Vi skal drage omsorg for hinanden, siger ledelsesrepræsentant Anders Laustsen.

Lene måtte sygemeldes

Men det lykkes ikke altid at komme stress i forkøbet. Lene, der er overassistent i afdelingen Skibsregistret, har altid haft det godt med at have travlt, så hun tænkte i begyndelsen ikke, at noget var galt. Og hendes kolleger og leder anede ikke uråd. Men sidste sommer fik hun det rigtig dårligt med ondt i maven, hjertekrampe og problemer med både at koncentrere sig på jobbet og geare ned i weekenderne. Hun måtte sygemeldes i 6 uger som følge af stress.

- Der var sammenfald af sæsonbestemte opgaver og hastesager i foråret, hvor vi samtidigt havde rigtig travlt, fordi vi fik mange skibe ind. Desuden havde jeg fået længere til arbejde, efter at vi flyttede til Korsør. Det var små ting, som normalt ikke ville røre mig, men summen af dem var for meget, fortæller hun.

Efter krisehjælp fra en erhvervspsykolog startede Lene i et forløb for at vende tilbage til jobbet i september. Løsningen for hende har været nedsat arbejdstid, færre opgaver og løbende samtaler med sin leder. Hun har gradvist trappet op og arbejder nu fuld tid 4 dage om ugen.

- Min chef havde forberedt det, da jeg kom tilbage, så det var meget nemt for mig, for jeg skulle ikke bede om noget. Det var rart, at der var blevet tænkt på, hvad der var bedst for mig, siger Lene, der ikke ønsker at få nævnt sit efternavn.

Ikke godt nok

Når en medarbejder bliver syg af at gå på arbejde, er der helt klart noget, som ikke har været gjort godt nok, erkender Anders Laustsen.

- Det viser jo, hvor svært det er. Det er ikke hver gang, at vi fanger det, før skaden er sket. Det er noget, som vi skal blive bedre til. Er vi ikke glade for at gå på arbejde, skal vi finde ud af, hvordan vi bliver det via dialog ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter imellem. Det handler om, at vi alle skal bidrage, siger han.

Det er vigtigt, at lederen spørger til den enkelte medarbejders trivsel, om det går godt, eller om der er noget, der skal tages hånd om, pointerer Susanne Hansen.

- Det er meget individuelt, hvad der gør, at en medarbejder føler sig presset. Derfor betyder det meget, at man har de løbende samtaler med sin chef og får fortalt, hvordan det går, siger hun.  

søfartsstyrelsen

Dialog er et vigtigt element i Søfartsstyrelsens stresspolitik. Foto: Torben Villumsen