Et af HK Kommunals pejlemærker for lokal løn er åbenhed. Åbenhed om løn er med til at øge gennemskueligheden, så det bliver mere klart, hvad der skal til for at få en lønfremgang. Åbenhed er også med til at sikre kønsneutral løn og få klarhed over fakta og myter.

Pejlemærket om åbenhed er et af de 10 politiske pejlemærker for arbejdet med lokal løn, som du kan læse her (pdf).

I pejlemærke nr. 6 om åbenhed står der:

HK står for åbenhed om lokal løn …

  • så den er gennemskuelig, objektiv og fair
  • som er neutral for kvinder og mænd
  • så det er klart, hvad der skal til for at få lønfremgang

Men åbenhed om løn på arbejdspladsen kan være svært at praktisere, ikke mindst fordi der ofte er meget delte holdninger. HK Kommunal har spurgt medlemmer og tillidsrepræsentanter i henholdsvis 2017 og 2019 om deres syn på åbenhed, og svarene fra de to år er stort set enslydende. Her er tallene fra 2019:

I de færreste klubber er der åbenhed om, hvad man får i løn: 10 procent af medlemmerne og 16 procent af tillidsrepræsentanterne siger, at der er åbenhed. 65 procent af medlemmerne siger også, at de ikke kender kollegernes løn.

Stort ønske om øget åbenhed

Mange medlemmer vil gerne have en øget åbenhed. 23 procent af medlemmerne synes, at løn er en privatsag, men 63 procent ville gerne lægge deres løn frem, hvis kollegerne også gør det.

Tillidsrepræsentanterne har en lidt anden opfattelse af medlemmernes holdning. 61 procent af alle siger, at medlemmerne mener, at løn er en privat sag. Omvendt vil de fleste tillidsrepræsentanter selv gerne have åbenhed. 67 procent mener, at der burde være fuld åbenhed om løn.

Selv om der selvfølgelig kan være forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads, er der altså en generel overensstemmelse i holdningen hos henholdsvis TR og de øvrige HK’ere i kommuner og regioner.

Berettiget interesse tillader for åbenhed

Persondataforordningen (GDPR) har for nogen skabt usikkerhed omkring, hvad man overhovedet må videregive af oplysninger om løn. Generelt er der meget vide rammer for videregivelse af oplysninger om løn. Der skal naturligvis være en berettiget interesse i videregivelsen.

Det kan for eksempel være medlemmernes behov for at have en rimelig forventning om egne lønmuligheder, behovet for at kunne arbejde målrettet på at kvalificere sig til eventuelle løntillæg eller behovet for at sikre en forståelse for, hvordan den lokale løndannelse sker, herunder sammenhængen mellem mål og principper og den konkrete udmøntning.

På HK Kommunals temaside om lokal løn kan du i Idébanken finde flere oplysninger om, hvad man må sige, og forslag til, hvordan åbenhed om løn kan diskuteres på et medlemsmøde. Find temasiden og Idébanken her (kræver login til TR-Portalen). (Linket er udløbet pr 8/9 2021)