Over hele landet tvinges kommunalt ansatte til at skodde smøgerne

I 43 af landets 98 kommuner har man enten indført totalt rygeforbud på kommunes arbejdspladser eller har planer om at gøre det. Kun i 16 kommuner er der ikke planer om at indføre rygeforbud på arbejdspladsen. Det viser en rundspørge, A4 Arbejdsliv har foretaget. Hos HK Kommunal ryster næstformand Mads Samsing på hovedet over udviklingen. - Jeg kan godt forstå, at man ikke skal går rundt og ryge på for eksempel legepladser, men et totalt rygeforbud mener jeg er langt ude. Der er ingen tvivl om, at rygning er usundt, men det er der så meget, der er, siger han. - Hvis der er et forbud, skal det vel have ansættelsesretslige konsekvenser, hvis man bryder det, og det er at gå for langt, siger Mads Samsing. - Produktivitetsargumentet lyder, at rygere holder for mange pauser og derfor laver mindre. Men jeg mener nærmere, at problemet er, at ikke-rygere ikke holder pauser nok, hvis man ser, hvad der er for sundt for dem, siger Mads Samsing og fortsætter: - Hvis arbejdsgiverne virkelig vil gøre noget for deres ansattes sundhed, skal de først og fremmest gøre noget ved stress og arbejdsmiljø, og så er det ikke rygeforbud og individuelle sanktioner, der skal til, siger han. Tonen er mere positiv hos FOA.

A4 Medier m.fl.
17-02-20

HK'er savner bedre forsikring mod tab af erhvervsevne

Som medlem af fagforbundet HK har Sophia Liv Bergmann en pensionsordning med dertilhørende tab af erhvervsevne-forsikring, der først udløses, når hun får tilkendt retten til førtidspension. - Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal være så ringe dækket. Jeg er ikke formuende, og sker der noget med mig i morgen, så kan jeg ikke bare betale min husleje af ingenting, siger hun, der arbejder som erhvervskonsulent i Roskilde Kommune. Hun har forsøgt at tage kontakt til både HK og Sampension. I Sampension erkender skadeschef Pia Larsen, at når der bliver forhandlet kollektive ordninger i regi af arbejdsmarkedspensioner, vil der altid være nogle, der ikke bliver helt tilfredse. - Vi har 300.000 kunder, der er placeret i fælles arbejdsmarkedsordninger. Og det er klart, at når man laver en one size fits all-ordning, så er der nogle, der gerne vil have noget andet, siger hun og forklarer, at der er flere grunde til, at ordningen er skruet sammen, som den er. Løbende udbetalinger fra en forsikringsordning bliver nemlig trukket fra krone for krone i den offentlige ydelse, som en sygemeldt må få.

Finanswatch.dk
12-02-20

Tak, men nej tak: Ansatte vil ikke forpligtes til at støtte Egholm-forbindelse

Selvom et flertal i magistraten for nylig besluttede at melde Aalborg Kommune som arbejdsplads ind i Aalborg Alliancen, er de 18.000 ansatte langtfra begejstrede alle sammen. Primært fordi de ikke ønsker at blive taget til indtægt for en ny motorvejsforbindelse over Egholm. - Det er blandt andet noget, vi har drøftet i vores hovedmedarbejderudvalg i forbindelse med budgetforliget, og her var der enighed om, at kommunen selvfølgelig skal løfte sin del i forhold til at få flere i beskæftigelse. Men samtidig ønsker vi ikke at blive taget til indtægt for, om det skal være den ene eller den anden løsning, hvis der skal laves en 3. Limfjordsforbindelse, fortæller fællestillidsmand for HK'erne i Aalborg Kommune Susanne Thorsø. Hun understreger, at hun ikke har noget imod de andre dele af aftalen i Aalborg Alliancen, men om der er behov for en ny Limfjordsforbindelse, og hvor den i givet fald skal gå henne, synes hun ikke, de ansatte skal forholde sig til.

Nordjyske Stiftstidende
09-02-20

Kommuner, regioner og læger: Det haster med en sundhedsreform

Der er brug for en reform af sundhedsvæsenet, lyder det i et fælles opråb fra kommuner, regioner, læger og fagforbundene FOA og HK Kommunal. Parterne efterlyser en national plan for det samlede sundhedsvæsen, der skal sikre patienter mere sammenhængende behandling på tværs af kommunale og regionale sektorer. Opråbet er sendt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg. Det er ifølge professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg usædvanligt, at parterne står bag en fælles henvendelse med krav om en reform. Sengepladserne er blevet færre, behandlingen mere specialiseret, og patienterne udskrives hurtigere. Kommunerne har de senere år overtaget flere opgaver, der tidligere blev løst af sygehusene. I mange tilfælde er opgaverne gledet videre fra sygehuse til kommuner, uden at det har været aftalt, ligesom der ikke altid er fulgt penge med. Det har ført til, at nogle kommuner har måttet skære ned på andre serviceområder for at kunne løfte opgaverne. Der er derfor ikke noget at sige til, at parterne vil have en reform, lyder det fra Jakob Kjellberg.

Ritzau, Jyllands-Posten, Politiken, Sjællandske, Fyens Stiftstidende, BT m.m.fl.
08-02-20

Winni Grosbøll lover handling

- Jeg kan godt forstå kritikken af arbejdsmiljøet på Ullasvej, og det har taget alt for lang tid at nå en afklaring. Det svarer borgmester Winni Grosbøll (S) til den skarpe kritik af det fysiske arbejdsmiljø i regionskommunens bygninger på Ullasvej i Rønne, der tirsdag blev fremført på HK Bornholms årsmøde. Her rettede fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte i regionskommunen, Karen Lynn Jacobsen, i sin beretning på årsmødet en skarp kritik af det fysiske arbejdsmiljø og fortalte om rådne og utætte vinduer, som det var nødvendigt at dække af med pap, for at undgå at det trak og regnede ind på medarbejderne.

Bornholms Tidende m.fl.
07-02-20

Kommunaldirektør erkender at der er problemer med arbejdsmiljøet

- Jeg vil gerne vedkende mig, at bygningerne er slidte og kalder på en kærlig hånd, siger kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune, Johannes Nilsson, i en kommentar til den skarpe kritik af arbejdsmiljøet i regionskommunen, som tirsdag blev fremført på HK Bornholms årsmøde. Det var fællestillidsmand for de HK-ansatte i regionskommunen, Karen Lynn Jacobsen, som blandt andet fortalte, at medarbejderne i kommunens bygninger på Ullasvej må sidde med overtøj indendørs og dække af med pap for at undgå træk fra utætte og rådne vinduer. Johannes Nilsson tolker Karen Lynn Jacobsens skarpe kritik af arbejdsmiljøet som et signal til politikerne om, at det haster med en afklaring på, hvornår og hvordan regionskommunens medarbejdere skal samles på færre lokationer.

Bornholms Tidende
06-02-20

Chefer og ansatte enige: Nu skal tusindvis af ansatte i kommunerne op i tid

Hvis kommunerne ikke gør noget, så vil der om 10 år ifølge FOA mangle op mod 40.000 ansatte i ældreplejen. På den baggrund er KL og Forhandlingsfællesskabet blevet enige om en stor indsats for at få flere fra deltid op på fuldtid. Indsatsen går ud på, at man i 10-15 nøglekommuner i år ’skal udvikle og afprøve handleplaner og redskaber, som bredes ud til de øvrige kommuner’. Næstformand for HK Kommunal Mads Samsing understreger, at man ikke kan presse en ensartet model ned over alle fagområder. - Der er meget store variationer i ønsker og muligheder fra fagområde til fagområde. Blandt vores medlemmer er der en del klinikassistenter i den kommunale tandpleje, som er på deltid. En del af dem er det efter eget ønske, mens nogle af dem faktisk gerne vil op i tid, siger Mads Samsing og fortsætter: - Der skal fortsat være stor mulighed for, at man som ansat i en kommune kan være på deltid. Men normen fremad bør være, at udgangspunktet er fuldtid. Det vil også fremme den økonomiske ligestilling i forhold til livsindkomst og pension.

NB Økonomi m.fl.
06-02-20

Voldsom kritik af kommunalt arbejdsmiljø

Arbejdsforholdene i Bornholms Regionskommune er under al kritik. Det kom frem, da fællestillidsrepræsentant for de kommunalt ansatte, Karen Lynn Jacobsen, talte på HK Bornholms årsmøde. Karen Lynn Jacobsen slog også til lyd for, at det er vigtigt at samle medarbejderne i de relevante fagområder, så de sidder sammen. Fællestillidsrepræsentanten betonede, at arbejdsmiljøet er vigtigt og at de kommunale bygninger skal leve op til kravene. - Det gør de bare ikke i dag. Nogle oplever, at vinduerne er så rådne, at det regner ind eller at det trækker meget. Hun fremhævede også, at der ikke er tilstrækkeligt med kontoransatte i kommunen på grund af flere års besparelser: - Man kan bare besøge flere steder i kommunen og se hvor få HK’ere der er i forhold til for 10 år siden. Samtidig råbes der højt af rigtig mange, at de mangler administrative medarbejdere, fordi andre faggrupper skal lave en masse administrativt arbejde, som de i virkeligheden ikke er uddannet til.

Bornholms Tidende, TV2 Bornholm m.fl.
05-02-20

Budget 2020: Hjørringmodellen på skrump

Hjørring Kommune har på fem år mere end halveret antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det er det synlige bevis på, at Hjørringmodellen virker, forklarer Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen. Derfor var det blevet tid til at omlægge fra udviklingsprojekt til driftsmodel og til at skære ned på både personale og tilbud. 22 stillinger er blevet nedlagt. Der blev plads til nogle af de overflødige medarbejdere fra Hjørringmodellen i kommunens nye ungeindsats. Både i HK Kommunal og blandt socialrådgiverne er tilfredse med den måde, afskedigelserne er sket på i Hjørring. - Der har været spillet med åbne kort fra starten, da Hjørringmodellen gik i gang, siger fællestillidsrepræsentant for HK-overenskomsten i Hjørring Kommune, Christina Kaas Larsen, der fortsætter: - Ledelsen ønskede at lave en ordentlig proces, og jeg var løbende i dialog med arbejdsmarkedschefen, så det forløb så ordentligt som muligt for de medarbejdere, der ville blive ramt.

NB Beskæftigelse m.fl.
04-02-20

Ny formand for HK Kommunal

Den hidtidige formand for HK Kommunal i Sydjylland, Lone Roed, er valgt til ny landsformand for HK Kommunal, der organiserer 48.000 sagsbehandlere, jobkonsulenter, klinikassistenter, lægesekretærer og andre HK'ere i kommuner og regioner. 56-årige Lene Roed blev valgt af et flertal blandt de 384 delegerede på HK Kommunals kongres. Lene Roed modtog 278 stemmer, mens hendes modkandidat, Jens Rastrup fra København, opnåede 100 stemmer. Lene Roed er både stolt, ydmyg og overvældet over tilliden. - Den tillid vil jeg efter bedste evne prøve at indfri, siger hun. Den nyvalgte formand har som sin ambition, at HK Kommunal skal være en fagforening, der tør gå nye veje. - Om fem år skal vi gerne have sat os på den digitale dagsorden inden for vores mange fagområder, lyder det fra Lene Roed. Og den nye formand vil gøre HK Kommunal til en relevant partner på de enkelte arbejdspladser og dermed et naturligt valg for alle, der arbejder på HK Kommunals overenskomst. Lene Roed er også særdeles optaget af den offentlige sektor som helhed og hilser regeringens kommende nærhedsreform velkommen.

Dagbladet Køge, Ritzau, Børsen, Midtjyllands Avis, m.m.fl.
03-02-20

6000 kommunalt ansatte dropper feriehus i Spanien efter klima-snak

De flere end 6000 kommunalt ansatte i Middelfart og Assens kommuner må se langt efter ophold til en ’absolut konkurrencedygtig pris’ i Sydspanien i regi af medarbejdernes fælles feriefond. Feriefonden Assens-Middelfart råder over i alt ni ferielejligheder, hvoraf den ene er placeret i Benalmadena ved Malaga. I løbet af 2019 har Hovedudvalget diskuteret en plan fra feriefonden, der gik på, om man skulle købe en ekstra ferielejlighed i Sydspanien. Men medarbejderrepræsentanterne fra Middelfart appellerede til, at man tænker mere klimabevidst og i stedet satser på destinationer, man kan køre og ikke flyve til. Det er Mette S. Hansen, fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Assens Kommune, der er formand for feriefonden.

Fyens Stiftstidende, Fredericia Dagblad
01-02-20

Hver tredje HK'er i jobcentre: Vi presser syge borgere for meget

Mere end hvert tredje af HK Kommunals medlemmer, der er ansat i jobcentre, er helt enig eller overvejende enig i, at der er for mange tilfælde, hvor jobcentre presser syge borgere for meget. Det viser en ny rundspørge fra HK Kommunal. - Medarbejderne bliver konstant sat i nogle etiske dilemmaer, og de arbejder under et stort pres, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. Et anonymt HK Kommunal-medlem fortæller i rundspørgen, at vedkommende har oplevet at få ordre fra ledelsen om at forhale borgeres sager, hvis de bliver kritisk omtalt i medier eller på sociale medier. - Det er dybt problematisk. Det er afsindig vigtigt, at der bliver sagt fra i forhold til det. Det skal være med opbakning fra hele organisationen, siger Mads Samsing. Når politikerne gang på gang strammer reglerne for overførselsindkomster, er det ansatte som jobkonsulent i Viborg Karina Sørensen, der skal eksekvere dem. Trods alt mener færre end i 2017, at jobcentre presser syge borgere for meget. At det går i den rigtige retning, kan være udtryk for, at sagsbehandlerne har fået mere tid til hver enkelt borger, fordi sagsbunkerne er blevet mindre, mener Mads Samsing.

A4 Medier m.fl.
30-01-20

Over halvdelen af de ansatte i jobcentrene er HK'ere

Mere end hver anden ansatte i jobcentrene arbejder på HK's overenskomst. Op mod hver ottende - 13 procent - har langvarige videregående uddannelser. Men der er også brug for andre faggrupper, og er de ikke socialrådgivere, så arbejder de på HK's overenskomst, fortæller næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. - Vi er store tilhængere af, at der er mange veje ind. Med de store reformer er der blevet brug for nogen udadgående virksomhedskonsulenter. Nogle har måske en fortid i det private erhvervsliv og er gode til at holde øjne og ører åbne i forhold til jobmuligheder. Som kontoruddannet HK'er er der flere mulighed for at efteruddanne sig som sagsbehandler. Dels er der socialformidleruddannelsen. Hvis man er medlem af HK Kommunal, kan man få socialformidleruddannelsen betalt af en kompetencefond og den kommunale arbejdsgiver, mens man selv betaler for den tid, man bruger. - Det er blevet mere og mere tydeligt, at der er brug for en beskæftigelsesfaglighed, når man arbejder i et jobcenter, siger Mads Samsing.

NB Beskæftigelse m.fl.
30-01-20

Lene Roed er ny formand for HK Kommunal

Lægesekretærer, jobkonsulenter, sagsbehandlere, klinikassistenter og andre HK'ere i kommuner og regioner kan se frem til en ny styrmand. Et flertal af de 384 delegerede har på HK Kommunals kongres valgt Lene Roed som ny kaptajn efter Bodil Otto. Lene Roed, der siden 2010 har været formand for den sydjyske afdeling af HK Kommunal, modtog 278 stemmer, mens hendes modkandidat, Jens Rastrup fra København, opnåede 100 stemmer. Lene Roed er både stolt, ydmyg og overvældet over tilliden. - Den tillid vil jeg efter bedste evne prøve at indfri, siger hun. Den nyvalgte formand har som sin ambition, at HK Kommunal skal være en fagforening, der tør gå nye veje. - Om fem år skal vi gerne have sat os på den digitale dagsorden inden for vores mange fagområder, lyder det fra Lene Roed. Og den nye formand vil gøre HK Kommunal til en relevant partner på de enkelte arbejdspladser og dermed et naturligt valg for alle, der arbejder på HK Kommunals overenskomst. Lene Roed er også særdeles optaget af den offentlige sektor som helhed og hilser regeringens kommende nærhedsreform velkommen. - Vi skal sætte de offentligt ansattes faglighed mere fri. Og lade beslutningerne blive truffet så tæt på borgerne som muligt. I de enkelte kommuner og regioner, siger Lene Roed.

Ritzau, A4 Medier, Sjællandske, Jyllands-Posten, TV2.dk, Jydske Vestkysten m.m.fl.
29-01-20

HK: Ny digitaliseringsstrategi skal tilpasse teknologi til samfund - ikke omvendt

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Folketinget har indgået en aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Det er giftigt, at det skal vurderes positivt, hvis lovgivningen baseres på objektive kriterier, og negativt, hvis der skal foretages et fagligt skøn. Det betyder mere algoritmebaseret sagsbehandling. Mere maskine og mindre menneske. Vores samfund bygger på tillid. Derfor er det dybt bekymrende, at tilliden til offentlige myndigheders databehandling er faldende. Jeg er skeptisk, når ny lovgivning skal skrives på en måde, som matcher den digitale verden. Jeg mener, at teknologien skal udvikles til et samfund, hvor vi sætter retssikkerhed og borgernes oplevelse af mødet med den offentlige forvaltning øverst. Ifølge digitaliseringsstrategien skal digitalisering ’styrke oplevelse af nærhed.’ Men det styrker altså ikke nærheden at flytte opgaver fra borgerservice i Varde til Udbetaling Danmark i Haderslev. Og jo mere vi baserer sagsbehandlingen på objektive kriterier, desto mere opgaveflytning. Den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal understøtte nærhed, tryghed og tillid.

Altinget
29-01-20

47.000 HK'ere skal have ny formand: Her er de to kandidater

Tirsdag stemmer 400 delegerede på HK Kommunals kongres om, hvem der fremover skal stå i spidsen for fagforeningen. Kandidatfeltet er snævret ind til blot to personer. På den ene af side af stemmesedlen står Lene Roed, der siden 2010 har været formand for HK Kommunal Sydjylland og har erfaring fra skatteforvaltningen i Vejle Kommune. Hun stiller op overfor Jens Raastrup, der ikke har slået sine folder professionelt i fagbevægelsen, men i stedet har arbejdet med at udvikle kommunale it-løsninger. Jens Raastrup tror på, at han kan gøre en forskel. - Jeg er både et fagligt og et politisk menneske, så formandsposten vil være en perfekt måde at kombinere det på, siger Jens Raastrup. Både Jens Raastrup og Lene Roed nævner stigende automatisering som en af deres mærkesager. - Jeg tænker, at automatiseringen er med til at udvikle vores fagområder. siger Lene Roed og fortsætter: - Vi skal være nysgerrige og åbne for digitale løsninger, der frigør ressourcer til mere spændende opgaver og være klar til at påtage os nye opgaver. Vi skal også være kritiske, så de digitale løsninger er til gavn for opgaveløsningen og ikke mindst for borgerne, tilføjer hun.

A4 Medier m.fl.
28-01-20

Formand stopper: - Du kan ikke meget alene

I dag bliver Bodil Ottos sidste som formand for HK Kommunal. Hun stod i spidsen for at indføre kollektiv lønsikring i 2012. Hun var med i et solidt OK-resultat i 2018. Hvad skal man gøre for at hverve og fastholde medlemmer inden for jeres område? - Vi skal spørge dem, om de vil være medlemmer gennem vores tillidsvalgte. Vores erfaring er så den, at der skal være produkter på hylderne til medlemmerne. Man mister noget, hvis ikke man er medlem: Lønsikring, adgang til kompetencefonde mv., siger Bodil Otto og fortsætter: - Jeg er stolt af lønforsikringen. Det var nødvendigt, da vi i 2010 var i sparerunder rundt om i kommunerne. Det var kontroversielt dengang. Vores tillidsrepræsentanter er glade for at have et produkt, de kan sætte i spil over for nye kolleger. Har du et råd til din efterfølger? - Det allervigtigste er at finde sig gode venner i andre dele af fagbevægelsen. Byg relationer til andre. Du flytter ikke meget alene, siger Bodil Otto. Hun jeg ved godt, at to dage efter, man er ude, er man fortid. - Jeg tager et sabbatår, det har jeg aldrig haft. Måske vil jeg gå ind i lokalpolitik, men jeg skal mærke ordentlig efter, hvad jeg har lyst til, siger hun.

A4 Medier
28-01-20

I alt 18 kommuner har en whistleblower-ordning

Sidste år fik yderligere otte kommuner whistleblowerordninger, så der nu er 18 i alt. I Norddjurs Kommune har man til trods for, at der hidtil ikke har været problemer med uregelmæssigheder, alligevel indført en whistleblowerordning. Og ordningerne møder faktisk kritik. Ordningen risikerer ifølge formand for HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik Hansen at blive brugt som en stikkerlinje: - Det, vi er bekymrede for, er, at ordningerne er anonyme. Det kan give anledning til grundløse anklager, siger Hans-Henrik Hansen.

DR P4 Radioavisen
26-01-20

Jobcenteransattes virkelighed: Dødstrusler, jernstænger og chikane-SMS'er i fritiden

En ny undersøgelse blandt HK-medlemmer ansat i landets jobcentre og arbejdsmarkedskontorer viser, at færre oplever trusler og verbale overfald fra borgere sammenlignet med situationen i 2017. Men der er fortsat massive problemer med borgere, der er frustrerede over deres situation i forhold til sygedagpenge, arbejdsprøvning eller kontanthjælp, der snart udløber. Undersøgelsen viser da også, at mere end hver tredje HK-medlem fortsat udsættes for digital chikane eller chikane i læserbreve fra utilfredse borgere. Og når man kigger i Arbejdstilsynets tilsynsreaktioner er der stadig sorte skyer over arbejdsmiljøet i jobcentrene. Mange af tilsynets reaktioner handler om trusler om vold og truende adfærd fra borgere rettet mod sagsbehandlere.

A4 Medier m.fl.
25-01-20

Positiv udvikling: Færre ansatte på jobcentre oplever chikane og trusler

Det fyger med ukvemsord og trusler fra borgerne mod de ansatte i landets jobcentre, mens de passer deres arbejde. Men selvom chikanen fortsat er omfattende, oplever færre jobkonsulenter chikane fra borgerne sammenlignet med situationen i 2017. Det viser en ny rundspørge blandt HK-medlemmer ansat på landets jobcentre. Kommunerne har i dag et større fokus på at forebygge og håndtere chikanen, når den opstår, og derfor bevæger udviklingen sig i en positiv retning, mener Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. - Men der er stadig alt for store problemer med digital chikane, vold og trusler, som der skal tages hånd om, siger Mads Samsing. Også Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, mener, at det går fremad med arbejdsmiljøet på jobcentrene. Mange kommuner har indført klare voldspolitikker i jobcentrene, mener næstformanden i HK Kommunal. Men der kan gøres mere for at komme problemet til livs. - Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge. Vi skal håndtere det, når det opstår, og vi skal tage hånd om medarbejderne og deres kolleger, når der sker noget, siger han og fortsætter: - Nogle gange bliver debatten om kommunale ansatte mere hadsk end debatten om udlændingepolitik, og det siger ikke så lidt.

A4 Medier, Ritzau, Bornholms Tidende, DKNyt m.fl.
24-01-20

Ansat i jobcenter trods positiv undersøgelse: Flere trusler og chikane end tidligere

Selvom en ny HK-rundspørge viser, at færre jobcenteransatte oplever chikane fra borgerne, har Jette Lynge, arbejdsmiljørepræsentant i Svendborg Kommunes jobcenter, en anden opfattelse. Trusler og chikane sker oftere i dag end tidligere, og tonen er blevet hårdere, mener hun. - Min erfaring er, at trusler og chikane faktisk sker mere i dag end tidligere. Samtidig bliver tonen lige så stille hårdere og hårdere, siger Jette Lynge. Hun tror, at det skyldes, at tonen i samfundet generelt er blevet hårdere. - Det betyder, at grænserne for, hvad mine kolleger finder sig i, også rykker sig lige så stille, siger hun og fortsætter: - Jeg synes egentlig, at det er trist. Men også lidt skræmmende. Vi er bare mennesker, der forsøger at gøre vores arbejde. Vi forvalter lovgivningen, og det skal selvfølgelig gøres ordentligt, men det er aldrig rart at blive kritiseret på sin faglighed eller sin person. I Svendborg Kommune har man i 2015 indført en voldspolitik og en nultolerance overfor psykisk vold.

A4 Medier m.fl.
24-01-20

Et retfærdigt udligningssystem og skattebetaling skal sikre velfærd

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. Finansloven for 2020 er landet og regeringen giver et forsigtigt løft til velfærden, selvom vi er langt fra målet. En velfærd hvor vi trygt kan aflevere kommende børn og børnebørn i vuggestuen, SFO og folkeskole. En velfærd hvor vi kan leve på dagpengesats, og hvor vi kan få den nødvendige hjælp og pleje i vores sundhedssystem. Et velfærdssystem hvor vi engang kan trække os tilbage fra et hektisk arbejdsliv. Jeg glæder mig over, at der bliver tilført flere midler til skattevæsenet, for rod i Skat giver et skævt billede af statens husholdningsregnskab. Regeringen bør også kigge på de multinationale virksomheder, der ikke betaler skat. Det ærgrer mig, at politikerne gennem tiden har haft berøringsangst på området. Udligningssystemet, Skat og multinationale virksomheder er tre store områder, som Regeringen bør kigge godt efter i sømmene, for vi kommer til at skulle bruge penge til velfærd.

Arbejderen
20-01-20

Politikerne skal gå forrest, hvis vi skal være med

Medarbejdersiden i Aalborg Kommune mener stadig, at de nuværende regler for rygning på arbejdspladsen Aalborg Kommune fungerer tilfredsstillende, men hvis et byrådsflertal går ind for sagen, vil de også godt være med - på en betingelse: nemlig, at politikerne også skodder smøgerne. - .. det, der egentlig var kardinalpunktet, var, at byrådet ikke ville gå forrest og lade dem være omfattet af det. Og det står vi faktisk lidt fast på, at hvis vi skal have røgfri arbejdstid, så skal de også, siger fællestillidsmand for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø. Vil det sige, at hvis politikerne indfører rygeforbud ved politiske møder, så er medarbejdersiden også klar til det? - Det vil jeg tro, hvis vi vel at mærke også får kigget på, om røgfri arbejdstid også er, når man rejser til København. Må man så heller ikke ryge derovre eller på vejen? Er røgfri arbejdstid også, når man arbejder hjemmefra. Og hvem er røgpolitiet, spørger Thorsøe. - Vi har hele tiden italesat, at vi ikke forstår den der formynderiske tilgang til arbejdsdagen. Bliver det næste, at vi skal have kagefri arbejdsdag, eller må vi ikke drikke en cola?

Nordjyske Stiftstidende
20-01-20

HK Kommunal: Retssikkerhed skal være grundlaget for digital omstilling

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Agterskrivelser frem for partshøringer og udelukkende digital kommunikation mellem borgere og myndigheder. Det var indholdet i den tidligere regerings forslag til ændringer af forvaltningsloven. Justitsministeren trak det, efter at det var blevet heglet igennem af HK Kommunal, tænketanken Justitia og andre. Vores kritik handlede først og fremmest om borgernes retssikkerhed, men også om den parlamentariske kontrol med udviklingen af den offentlige forvaltning. Borgernes oplevelse af mødet med den offentlige forvaltning har afgørende betydning for deres tillid til den offentlige sektor. Den tillid må vi aldrig ofre på digitaliseringens alter. Nu pusler Embedsmandsudvalget igen med noget af det helt grundlæggende. Mine advarselslamper begynder at blinke. For afsættet skal være, hvordan vi sikrer borgernes retssikkerhed, og at borgerne oplever mødet med den offentlige forvaltning som fair og retfærdigt. Arbejdet skal ud af kløerne på Digitaliseringsstyrelsen. Vi skal have en bred inddragelse af eksperter i forvaltningsret og interessenter.

Altinget
17-01-20

Tal med medarbejderne

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland, Christina Hay Lund, næstformand for Dansk Sygeplejeråd Nordjylland m.m.fl. Hvis man vil have et velfungerende sundhedsvæsen i Nordjylland, er det oplagt at spørge og lytte til dem, der arbejder på og kender de nordjyske sygehuse. Læger, jordemødre, portører, lægesekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter, social-og sundhedsassistenter osv. Flere ansatte og organisationer udtrykte i slutningen af 2019 store bekymringer over Regionsrådets beslutning om store besparelser, der medfører færre ansatte på regionens sygehuse. Færre til at løse det stigende antal opgaver, der i forvejen er for få til at løse i dag. Færre til at give kvalitet og patientsikkerhed. Det er ikke kun som medarbejdere, men også som borgere, at velfungerende sygehuse er i vores interesse. Tal med jeres ansatte og stol på os. Vi ønsker også et sundt og sikkert sundhedsvæsen med kvalificerede medarbejdere, og vi vil gerne indgå i en dialog om, hvordan vi bedst får det.

Nordjyske Stiftstidende
17-01-20

Sodavand bliver det nye rygning

Da HK-chefen Hans-Henrik Hansen, HK Kommunal Østjylland, i 2018 skulle argumentere mod et rygeforbud for offentligt ansatte, sammenlignede han det med et helt urealistisk scenarie for at udstille absurditeten i forbuddet. - Hvad bliver det næste - er det et forbud mod sodavand? En tanke så fjollet, at den skulle tjene som ren latterliggørelse. Han havde dog ikke regnet med, at forudsigelsen skulle blive virkelighed blot to år senere og ifølge sundhedseksperter varsle en ny fase i sundhedsdebatten, hvor de sukkersøde læskedrikke står for skud. Den store uddannelsesinstitution Forberedende Grundskole Østjylland, FGU, har indført et forbud mod at drikke sodavand i spisepauser og undervisningen. Hans-Henrik Hansen er chokeret over sin egen forudsigelse. Men faktisk kan sodavandsforbuddet varsle en ny fase i sundhedsdebatten, siger flere ernærings-og sundhedseksperter. På Holbæk Sygehus er overlæge Jens Chr. Holm enig i, at usunde sager som søde læskedrikke bliver det næste store sundhedsslag. Hans-Henrik Hansen siger: - Om et par år ser vi nok, at man ikke må dele kagemand ud på sin fødselsdag.

BT
17-01-20

To tredjedele af kommunerne har betydeligt færre sager pr. sagsbehandler

To spørgeskemaundersøgelse bekræfter tendensen: I flere og flere kommuner kan sagsbehandlerne i jobcentrene se bunken af sager blive mindre. Det er altså ikke kun de frontløberkommuner, som der har været stort fokus på, der investerer i beskæftigelse og sørger for et mere personligt møde mellem sagsbehandlere og arbejdsløse borgere, men en større tendens i kommunerne. - Det er en meget positiv udvikling, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, der har mange sagsbehandlere blandt sine medlemmerne. Mads Samsing er dog bekymret for, at den nye LAB-lov får kommunerne til at tænke i besparelser på beskæftigelsesområdet, fordi nogle af de bureaukratiske regler afskaffes. - Vi hører om, at flere kommuner varsler besparelser på beskæftigelsesområdet, og det vil jo gå ud over målet med investeringerne, nemlig at der er mere tid til den enkelte borger.

NB-beskæftigelse
16-01-20

Problemer på jobcentre er skabt af politikere

Debatindlæg af Ilse Asmussen, HK-TR og fleksjobkonsulent. Kære Pernille Skipper. Du taler for at nedlægge jobcentrene. Det vil betyde, at jeg mister et job, som jeg faktisk er rigtig glad for. Jeg får ellers ofte positiv feedback fra de borgere, jeg arbejder med. Det kan nemlig godt lade sig gøre at have en ordentlig tilgang og møde borgerne i øjenhøjde. I den kommune, jeg arbejder i, sætter vi borgeren centrum og er imødekommende i kommunikationen. I har på Christiansborg et stort medansvar for, hvis arbejdsløse og syge borgere ikke møder imødekommenhed i jobcentrene. Den tone, politikerne på Christiansborg har anlagt over for syge og mennesker uden arbejde, samt de beslutninger, man lovgivningsmæssigt har taget over tid, har været med til at skabe den negative stemning. Det bliver lidt bedre med den reviderede lov, men det er fortsat mit ønske, at man så mere på kvalitet og resultater end på irrelevante proceskrav. Kom ud i den virkelige verden, Pernille Skipper, du skal være så velkommen til et besøg hos mig, så du kan møde borgere og medarbejdere.

Politiken
15-01-20

Her er pengene, der skal løfte velfærden

Kronik af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Per Michael Jespersen, direktør Cevea, Ander Bondo, formand Lærerforeningen m.fl. Kan man overhovedet finde pengene til det markante velfærdsløft, der er brug for, hvis den universelle danske velfærdsmodel ikke skal undermineres? Vores svar er: Ja, det kan man. Pengene er der. Skal vi så gøre, som vi plejer, når vi vil skaffe penge til velfærd? Skal vi øge arbejdsudbuddet gennem gulerod og pisk-reformer? Nej, det skal vi ikke. Vi er nødt til at finde andre veje til flere penge. Her vil vi opfordre politikerne til at se i seks retninger: Pengene er der, hvis vi sætter skatterne op for de mest velhavende. Styrker skattekontrollen. Sender flere i uddannelse. Investerer i mennesker. Laver bedre regnemodeller. Løsner den snærende budgetlov. Og motiverer pensionsselskaber til at investere i klimaet. Danmark står lige nu med en presset velfærdsmodel og en bunden opgave: Der skal simpelthen findes penge, der kan finansiere et løft i velfærden og modvirke, at velfærdsmodellen slår sprækker. Så skal vi ikke bare se at komme i gang?

Politiken
13-01-20

HK om Aalborg Renovation: - Nogen har det rigtig svært

De sygemeldte og fyrede skraldemænd hos Aalborg Renovation får nu opbakning fra kontorpersonalets fagforening i, at der er store problemer med arbejdsmiljøet. - Lige nu er der nogle udfordringer rent ledelsesmæssigt som jeg ser med stor alvor på, siger Katharina Hauge Antonsen, der er formand for HK Kommunal Nordjylland. – Jeg kan ikke give eksempler, for jeg er i et fortrolighedsrum med mine tillidsvalgte derude, men der foregår nogle møder derude lige nu, siger hun og kræver handling fra ledelsens side. - Det har stået på alt for længe. Men det er først i de sidste par dage, at det har accelereret. Der har i den forgangne uge været forsøg på underskriftsindsamling, som har til formål, at de ansatte hos Aalborg Renovation skal skrive under på, at de har et godt arbejdsmiljø, samt at de bakker ledelsen op. Men denne opfordring lykkedes det ikke at få alle HK'ere med på. - Der er ikke skrevet under på noget som helst med opbakning til ledelsen. Det er der ikke, slår Katharina Hauge Antonsen fast. Hun vil nu mødes med ledelsen hos Aalborg Renovation.

Nordjyske Stiftstidende, Thisted Dagblad
13-01-20

Syddjurs Kommune undersøger muligheden for en 4-dages arbejdsuge

Netop nu undersøger Syddjurs kommune muligheden for at lave en firedages arbejdsuge for nogle kommunalt ansatte, mod at de arbejder længere på ugens andre dage. På rådhuset i Ebeltoft er responsen positiv. - Fordelen kan selvfølgelig være, at det giver en meget større fleksibilitet til den enkelte medarbejder til at tilrettelægge sit arbejde, siger Connie Mikkelsen, HK-fællestillidsrepræsentant i Syddjurs Kommune. Forslaget kan eksempelvis betyde udvidet åbningstid hos Borgerservice fire dage om ugen. Byrådet skal nu have kigget mere grundigt på, hvordan forslaget eventuelt kan blive til virkelighed. I Odsherred Kommune indførte man firedages arbejdsuge tilbage i september sidste år. - Jeg synes, at mine kollegaer har taget rigtig godt imod det, og jeg synes, at vi er kommet rigtig godt fra start. Det er positivt, og jeg kan mærke på mine kollegaer, at de synes, det er et spændende projekt, vi har gang i, med at se på den måde vi arbejder på, og om vi kan gøre det på en anderledes måde, siger Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidsrepræsentant hos HK i Odsherred Kommune.

TV2 News, Jyllands-Posten, TV2 Øst m.fl.
06-01-20

Fagforeninger: Esbjerg Kommune kan ikke bare indføre firedages arbejdsuge

- Esbjerg Kommunes idé med en firedages arbejdsuge er ikke noget, et byråd bare kan beslutte. Det er noget, der indgås i overenskomsten, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland. Hun henviser til, at der i HK’s overenskomst står ”Arbejdstiden placeres som hovedregel på ugens fem første hverdage”. Dermed kan kommunen ikke gå ind og budgettere med en firedages arbejdsuge, før de har talt med fagforeningerne. Esbjerg Kommune har valgt at indføre en firedages arbejdsuge for alle deres administrative medarbejdere fra januar 2022, som forventes at give en besparelse på 3,5 mio.kr. Det er altså ifølge både Lene Roed og formanden for socialrådgiverne overenskomststridigt. Men den udlægning afviser Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V). Lene Roed fra HK kritiserer videre, at forudsætningen for at lande en aftale er, at der skal spares 3,5 mio. kr. - Vi skal nu til at indgå en aftale med en pistol for panden. Det er ikke min opgave at redde et givent budget. Hvad sker der, hvis ikke vi går med i aftalen?, siger Lene Roed fra HK og fortsætter: - Vi indgår ikke aftaler, hvor der foreligger en trussel om, at det har konsekvenser, hvis ikke man går med.

TV2.dk, Jydske Vestkysten, TVSyd m.fl.
06-01-20

Karina er ansat i et jobcenter: 'Jeg kan godt være bekendt at gå på arbejde'

Som beskæftigelsesfaglig medarbejder i Jobcenter Viborg arbejder Karina Sørensen i et politisk dikteret minefelt, hvor skæbner afgøres med paragraffer, og hvor samtaler med borgerne ikke altid er lige behagelige. Hun kan godt stå inde for sit arbejde, selvom hun ikke er enig i alt i lovgivningen. Men selv for en rutineret medarbejder som hende kan tonen og ordvalget blive for meget, når et af landets jobcentre endnu engang står for skud. Når folkevalgte politikere på Christiansborg gang på gang strammer sygedagpengeregler, kontanthjælpsydelser m.v., ja så er det kommunalt ansatte som Karina Sørensen, der skal eksekvere dem, og resultatet er ikke altid lige kønt. - Det er ikke alt i lovgivningen, jeg ville have skruet sammen, som det er gjort. Men jeg synes godt, at jeg og mine kolleger kan være bekendt at gå på arbejde, og at jeg kan stå inde for vores arbejde, siger Karina Sørensen, der ønsker at mane nogle af de fordomme i jorden, der trives om jobcentrets ansatte. Hvad er det bedste ved dit job? - Det er klart, når man synes, at man kan hjælpe nogen, og hvor en borger kommer i den rigtige retning. Det er jo det, vi møder ind på arbejdet for at gøre hver dag.

A4 Morgen m.fl.
03-01-20

Borgere og virksomheder i Esbjerg skylder kommunekassen 92,5 millioner kroner

Det vakte behørig opsigt, da Aarhus Kommune forud for den store forbrugsfest Black Friday i slutningen af november, opfordrede til, at folk, der skylder kommunekassen penge, kunne slippe for både sort samvittighed, gæld og gebyrer ved at betale, hvad de skylder. Ifølge HK Kommunal har Aarhus Kommune evalueret på dens bliv gældfri-kampagne og konkluderet, at den har været en succes. Dagen før ’store forbrugsdag’ sendte kommunen brev ud til 8.650 borgere med 59,7 millioner kroner i gæld til kommunen med en opfordring om at få den dårlige samvittighed af vejen. 1206 betalte af på deres gæld via kommunens digitale indbetalingsløsning, og heraf endte 831 med at blive helt gældfri i forhold til kommunen. Selv om borgerservicechef ved Esbjerg Kommune Jens Erik Morthensen kalder kampagnen ganske smart, får det ikke landets sjettestørste kommune til at ændre strategi og lægge sig op ad Aarhus lidt friske tilgang. Esbjerg satser på det, borgerservicechefen kalder ’det lange, seje træk’, når pengene skal kradses ind.

JydskeVestkysten
03-01-20

Sundhedstilbud til kommunalt ansatte vinder frem: Psykologhjælp især populært

Massage, fysioterapi, kostvejledning, rygestopkurser, psykologhjælp. En rundspørge, som A4 Arbejdsliv har foretaget blandt landets kommuner, viser, at sundhedstilbud til kommunalt ansatte pibler frem i disse år. - Vi får dokumentation for, at sundhedsfremme på arbejdspladsen øger trivslen, mindsker sygefravær, og gør folk mere produktive, siger Jeppe Lykke Møller, der er postdoc ved NFA. I HK Kommunal ser næstformand, Mads Samsing, det som positivt, at arbejdsgiverne er optaget af de ansattes sundhed. For ham er det afgørende, at sundhedstilbud aftales og debatteres i MED-udvalgene. - Og det er vigtigt, at der ikke er tale om tvang, siger Mads Ramsing. Han advarer mod symptombehandling: - Tag psykologordningerne, der kan være en individuel symptombehandling på et større problem, der er kollektivt. Altså manglende sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsopgaver, siger han. Mads Samsing ser også en risiko for, at det stigende fokus på sundhed kan presse udsatte medarbejdere ud af jobbet. - Rummeligheden på arbejdsmarkedet er kommet under pres, fordi der ikke er sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer på arbejdspladserne, siger han.

A4 Morgen m.fl.
20-12-19

Fødselar er rykket fra Gudenåens udspring til Horsens

Teamkoordinator og faglig konsulent ved HK Sydjylland Elsebeth Hansen, Horsens, fylder 60 år i morgen. Oprindeligt er hun uddannet køkkenleder og økonoma og arbejdede indenfor faget i 20 år. Efter omskoling blev hun uddannet i offentlig administration ved daværende Tørring-Uldum Kommune på løn-og personalekontoret, hvor hun siden blev ansat, og i de seneste 16 år har hun arbejdet ved HK, primært med ansvar for medlemmer ansat på HK's kommunale og regionale overenskomster. Elsebeth Hansen og hendes mand er lige flyttet til Horsens efter mange år i et skovløbersted ved Tinnet Krat/ Gudenåens udspring. Fødselaren går op i at lave desserter, kager og konfekt, som kollegerne også får glæde af.

Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
18-12-19

Nye kommunaldirektør på Langeland: Kontraktansættelse bedst for kommunens økonomi

Jani Hansen er kontraktansat. De nærmere vilkår er aftalt mellem Langeland Kommune og hendes faglige organisation, HK Kommunal, der i øvrigt kun har ganske få kommunaldirektører organiseret. - Vi har fra starten i stillingsopslaget gjort det klart, at det ville være den type ansættelse, som kommunen ville tilbyde. For os var det et vigtigt signal i forhold til både ansøgere og de faglige organisationer. Det er ren egoistisk tænkning i forhold til kommunens økonomi. En åremålsansættelse er dyrere end en kontrakt. Vi kunne da godt unde den ansatte bedre vilkår, men er nødt til at tænke på den situation, kommunen står i, fastslår borgmester Tonni Hansen (SF). På bundlinjen fra 1. januar 2020 er der en månedsløn på 95.389,15 kroner og en pensionsandel på 19.769,70 kroner - eller i alt 115.158,85 kroner pr. måned.

Fyns Amts Avis m.fl.

17-12-19

Artiklen er opdateret 17. februar 2020