Ukvemsord, trusler og chikane fra borgere rammer mange ansatte i beskæftigelsesindsatsen. Sammenlignet med situationen i 2017 er der imidlertid i dag færre sagsbehandlere og jobkonsulenter, der oplever den form for intimidering. Det viser en ny rundspørge, HK Kommunal har foretaget blandt 1.667 medlemmer.

For tre år siden havde 54 procent af beskæftigelsesmedarbejderne været udsat for nedladende eller ubehagelige bemærkninger fra borgerne. Det tal er ifølge den nye undersøgelse fra november 2019 faldet til 41 procent.

Tilsvarende oplevede 24 procent i 2017, at trusler fra borgerne var blevet et større problem det seneste år. Ifølge den nye undersøgelse har kun 13 procent af jobkonsulenterne i dag den opfattelse.

Kommunerne har i dag et større fokus på at forebygge og håndtere chikanen, når den opstår, og derfor bevæger udviklingen sig i en positiv retning, mener Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

- Der er en tendens til, at det går bedre mange steder. Men der er stadig alt for store problemer med digital chikane, vold og trusler, som der skal tages hånd om, siger Mads Samsing.

Investeringer i jobindsatsen gavner arbejdsmiljøet

Som forklaring på den trods alt positive udvikling peger HK Kommunals næstformand også på, at mange kommuner har sat ind med investeringsstrategier, der har hjulpet på arbejdsmiljøet.

- Flere kommuner har investeret økonomisk i jobcentrene, og det betyder færre sager per sagsbehandler, hvilket betyder, at den enkelte sagsbehandler har fået mere tid til den enkelte borger og dermed også får mere tid til at etablere en god relation til borgeren, siger Mads Samsing.

Fokus på forebyggelse

Til trods for den gode udvikling er der ifølge HK Kommunals næstformand stadig alt for mange grelle eksempler på, at de ansatte i beskæftigelsesindsatsen bliver udsat for helt uacceptable oplevelser.

Og der kan stadig gøres mere for at komme problemet til livs, mener Mads Samsing.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge. Vi skal håndtere det, når det opstår, og vi skal tage hånd om medarbejderne og deres kolleger, når der sker noget. Meget kan vi komme til livs, men ikke alt, siger han og fortsætter:

- Nogle gange bliver debatten om kommunalt ansatte mere hadsk end debatten om udlændingepolitik, og det siger ikke så lidt.

I KL glæder formanden for Løn- og Personaleudvalget, Michael Ziegler, sig over, at færre medarbejdere oplever at blive udsat for vold eller verbale trusler.

- Den positive udvikling ser jeg som et resultat af, at man i jobcentrene har arbejdet målrettet med problemet, og at man har gjort en aktiv indsats for at forebygge, at sådanne episoder finder sted, siger Ziegler til A4 Medier.

Nultolerance fra KL

Han appellerer samtidig til, at alle jobcentre får faste retningslinjer for, hvordan man håndterer vold og chikane.

- Det kan ikke understreges nok, at vi hverken skal eller vil acceptere vold, trusler eller anden form for chikane af vores medarbejdere i jobcentrene, mener Michael Ziegler.

A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i alle Arbejdstilsynets tilsynsreaktioner om psykisk arbejdsmiljø givet til landets jobcentre i perioden 1. januar 2017 til medio juni 2019. Og mange af reaktionerne handler netop om trusler om vold og truende adfærd fra borgere rettet mod sagsbehandlere.

Artiklen er opdateret 19. februar 2020