ulla fabricius

Regeringen åbner i år 2 nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund med tilsammen 250 nye medarbejdere. De skal blandt andet bekæmpe hvidvask, skattely, momssvindel og sort økonomi. Det er en god nyhed, mener formand for landsklubben HK SKAT Ulla Fabricius. Foto: Hung Tien Vu. 

Det er en god dag for de ærlige virksomheder og skatteydere. Og en mindre god dag for de virksomheder, som snyder bevidst med deres moms og skat. Sådan lyder reaktionen i HK Stat efter dagens melding fra skatteminister Morten Bødskov om, at der nu kommer i alt 8 nye skattecentre med fokus på kontrol.

Regeringen ønsker, at skattekontrollen opprioriteres markant i de kommende år.

- Der er et behov for et løft af vores skattekontrol. Blandt andet af den årsag, at den svindel, vores skattevæsen står over for at bekæmpe, bliver mere kompliceret og omfangsrig. Vi kan se, at eksempelvis de store problemer med skattely, problemer med momssvindel og problemer med generel sort økonomi de seneste år er steget voldsomt. Desværre er ressourcerne til skattekontrollen ikke steget tilsvarende, siger skatteminister Morten Bødskov til Avisen Danmark.

Og med dagens præsentation af de første 2 nye skattecentre i Fredericia og Frederikssund sker der nu en konkret indsats for at bekæmpe den skattesnyd. Det glæder formand i HK Landsklubben HK Skat, Ulla Fabricius.

- Vi har et alt for stort gab mellem de skatter, som vi burde få i statskassen, og det, vi faktisk får ind. Det skal vi naturligvis have rettet op på.

Fra 2010-2017 blev ressourcerne til kontrol mere end halveret. I 2011 var der afsat knap 1,2 milliarder til kontrolområdet i Skat, mens der i 2017 var afsat 567 millioner kroner.

Ifølge skatteforvaltningens egne tal snyder cirka 10 procent af alle virksomheder bevidst med deres skat eller moms. Og en langt større andel laver fejl.

- Rapporter fra både Skat, Skatteministeriet og Rigsrevisionen har igen og igen vist, at der er brug for langt mere skattekontrol. Vi har de senere år fået fokus på gældsinddrivelsen, ejendomsvurderinger og tolden, men det er først nu, at der sker et markant løft af kontrollen. Det er godt, fordi det både skaber en mere fair konkurrence, når svindlerne ikke har frit spil. Og det gavner vores velfærd, når der kommer flere skattekroner i kassen, siger Ulla Fabricius.

Kontrol giver også penge tilbage

Hun glæder sig også over, at der i regeringens plan for bedre skattekontrol er fokus på vejledning af borgere og virksomheder, men det må ikke komme i stedet for kontrollen.

- Ret mange virksomheder får faktisk penge tilbage i skat, når de bliver kontrolleret. Det kan være store beløb, som de har betalt for meget på grund af fejl eller misforståelser. Det er meget vigtigt at styrke kontrollen, men vi kan også gøre mere for at vejlede virksomhederne, siger Ulla Fabricius.

Hun understreger, at skatteforvaltningen ikke skal tilbage til den gamle indsatsstrategi, hvor alt for meget fokus på vejledning fik kontrollen kørt af sporet. 

Brug for arbejdsro

I HK Stat har nedskæringer, omstruktureringer og flytninger fyldt meget i det forgangne årti. Og i en årrække har Skatteministeriet og Skats ledelse arbejdet på skiftende planer for at centralisere Skat på færre adresser. Fra omkring 35 adresser var målbilledet for få år siden, at der skulle være 20 adresser i 2020. Med dagens melding om 8 nye skattecentre kommer det samlede antal adresser op omkring 34 igen.

I de seneste 10 år er der brugt enorme summer på at lave nye lokaliseringsplaner og flytte rundt på vores medlemmer i Skat og deres kolleger. Erfarne medarbejdere har valgt at søge væk eller gå på pension, selv om de egentlig godt ville have fortsat lidt længere. Det, vi har brug for nu, er arbejdsro, og så vil vi gerne undgå, at politikerne detailstyrer for meget. Vi kan nemlig bedst passe vores arbejde, hvis vi har noget frihed til at flytte indsatsen derhen, hvor vi kan se, at effekten er størst, siger Ulla Fabricius.

Om HK’erne i Skatteforvaltningen

HK Stats overenskomster dækker omkring 3.200 assistenter/overassistenter, konsulenter, fag-, special- og chefkonsulenter, ansatte på it-området, funktionsledere samt elever på tværs af alle dele af Skatteministeriets område.