HK Østjylland hentede i 2019 60,7 millioner til medlemmerne

652 medlemmer henvendte sig sidste år til os, fordi de havde brug for hjælp til at løse en konflikt, hvor erstatning eller godtgørelser var en del af kravet. Derudover har vi rådgivet og vejledt tusindvis af medlemmer, som efterfølgende selv har løst konflikten, eller har fået hjælp af en tillidsrepræsentant.

De 60,7 millioner er udbetalt som følge af blandt andet usaglig opsigelse, konkurs, arbejdsskader, manglende udbetaling af løn, feriepenge, pension eller fritvalgsordning og forskelsbehandling.

Søren Sørensen

Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland

Dybt foruroligende, at der er så mange konflikter

- Det er dybt foruroligende, at der er så mange medlemmer, som er i så stor konflikt med deres arbejdsgiver, at de må have os til at løse problemet. Det er også dybt foruroligende, at der er så mange elever, som oplever problemer i deres første møde med arbejdsmarkedet, og at det åbenbart stadigvæk er moderne at diskriminere pga. køn, siger Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland.

Elever oplever hårdt arbejdsmiljø

En del af sagerne drejer sig desværre om de helt unge, der lige er kommet ind på arbejdsmarkedet. Unge i elevjobs kender ikke ret meget til deres rettigheder, og nogle af dem arbejder desværre i et ret hårdt psykisk arbejdsmiljø.

- Vi oplever, at nogle elever bliver talt enormt grimt til, at de ikke bliver respekterede, og at de bliver brugt som billig arbejdskraft og ikke lærer det, de skal. De bliver også mødt med enorme krav om at kunne det hele på den halve tid, og nogle arbejdsgivere ved ikke, at eleverne er omfattet af en overenskomst, siger faglig konsulent i HK Østjylland, Pia Damgaard Christensen og fortsætter:

- men noget af det værste, vi har været ude for i år, var en elev der simpelthen blev slået. Alle eksemplerne er uacceptable, og vi hjælper naturligvis de unge mennesker godt videre.

Pia Damgaard

Pia Damgaard, faglig konsulent i HK Østjylland

Kvinder oplever stadig diskrimination

De sager, der handler om diskrimination, drejer sig primært om diskrimination pga. køn.

- Diskriminationssagerne drejer sig oftest om, at kvinder bliver opsagt efter en graviditet, hvor arbejdsgiverne er blevet glade for barselsvikaren. Men vi havde også en sag, hvor et kvindeligt medlem fik at vide af sin chef, at hun bare kunne stille sig ned på Grønnegade i Aarhus. Det er der, hvor mange prostituerede holder til, og det er naturligvis helt uacceptabelt, at blive kaldt prostitueret, også selv om det er indirekte, siger faglig konsulent i HK Østjylland, Pia Damgaard Christensen.

Resultatet understreger behovet for en fagforening

- Folk stiller ofte spørgsmålstegn ved, hvorfor de skal være medlem af en fagforening, fordi de mener, at de nemt kan klare konflikterne selv eller vælge en af de billigere uden faglig ekspertise. Men de mange sager, vi har haft i 2019, vidner om et stort behov for en fagforening, der reelt kan hjælpe, siger Søren Sørensen og fortsætter:

- Det hjælper også, at vi kan sige til tvivlerne, at vi henter flere penge til medlemmerne, end vi opkræver i kontingent.

Har du brug for vores hjælp til udfordringer i dit arbejdsliv, er du altid velkommen til at kontakte os.