- Jeg tog godt nok ikke ordet. Ikke første gang, for jeg skulle lige se, hvad det var for noget. Men det var der andre førstegangs-delegerede, der gjorde, og det er helt fint, siger Lonni Staack Christensen. Hun var delegeret på HK Stats seneste kongres, som fandt sted i Kolding i 2016, og hun fik en rigtig god oplevelse.

Lonni ved Sydøstyllands Politis fotovæg

-  Det er dejligt at være en del af det fællesskab, iår man er til kongres. Alle på stedet er i HK Stat, og det giver meget, at man har noget netværk. Der går selvfølgelig tid med forslag og debat, men der er også tid til uformel snak, blandt andet om aftenen, fortæller hun og fortsætter:

- Man får sat tingene i perspektiv og får forståelse for, hvad de overordnede mål for HK Stat er. Løfter blikket fra det lokale og ser andre statslige arbejdspladser og andre sammenhænge. Jeg stemte også på kongressen. Det var fint. Som delegeret er man med til at sætte retning, man får indflydelse. Og bagefter kan man bringe det med hjem.

Nogle af HK Stat Sydjyllands delegerede stemmer i Kolding i 2016 (Foto: Nils Lund Pedersen)

Lonni har fået blod på tanden og stiller op på HK Stat Sydjyllands generalforsamling for at blive valgt som delegeret til den næste kongres. Der er pladser nok, for generalforsamlingen skal vælge 19 delegerede, og Lonni opfordrer andre til også at stille op, så alle pladser kan blive besat. Hun er selv tillidsrepræsentant, men det behøver man ikke at være for at blive delegeret.

- Når man påtager sig rollen som tillidsrepræsentant, så følger der også en implicit pligt til at tage med til kongres. Det synes jeg i hvert fald. Men også medlemmer bør prøve at være kongresdelegeret – prøve at blive hørt og følge med, siger hun.

Hjemme på kontoret

- Når det er første gang, så er det stort, og man skal lige fornemme, hvad det er for noget, før man rejser sig op og siger noget. Men vi fik en grundig indføring på kongressen i, hvordan tingene hænger sammen med sektorer og forbund og så videre. Selvfølgelig skal man lære organisationen at kende, men man skal bare starte og så får man overblik efterhånden, fortæller hun.

Fanerne bæres ind - et højtideligt øjeblik - i Kolding i 2016 (Foto: Nils Lund Pedersen)

Hvis Lonni bliver delegeret, vil hun stille forslag på kongressen om, at suppleanter til tillidsrepræsentanten skal kunne tage akademifag på linje med tillidsrepræsentanten.

- Det kan forberede en måske lidt ”grøn” suppleant på at overtage TR-rollen, for det sker nogle gange lidt pludseligt, at man går fra suppleant til TR og så falder det i god tråd med HK Stats mål om uddannelse og kompetenceudvikling, siger hun.