bro

Vejdirektoratet arbejder på en række meget store projekter som eksempelvis Storstrømsbroen – som bliver Danmarks tredjestørste bro, den nye Nordhavnstunnel i København, udbygning af motorvej E20 og renovering af Sallingsundbroen. Og det er ikke så godt uden kaffe, siger fællestillidsrepræsentant Lane Dahl Quist. Foto: Vejdirektoratet.

HK Statbladet har på det seneste sat fokus på statens udlicitering af serviceopgaver for milliarder af kroner.

Hos Vejdirektoratet i Fløng er Lane Dahl Quist og Maria Juul tillidsrepræsentanter for HK-ansatte på tværs af direktoratets mange adresser i hele landet. De har sagt farvel til gode kolleger som følge af udliciteringens bølge 1 i efteråret 2019 og medarbejderne oplever nu mangler, forsinkelser og ekstra omkostninger.

 

Før overdragelsen af serviceopgaven til ISS den 1. oktober 2019 søgte nogle af kollegerne væk. 4 af de ældre kolleger i Vejdirektoratet valgte at gå på pension, selv om de måske godt ville have fortsat lidt længere. Men overdragelsen gik ikke lige godt for alle.

- Vi havde en kollega, som var indkøber og uddannet til det. Efter hun blev overført, skulle hun fylde kaffe i maskinerne, og der er flere eksempler. Det, der generer mig, er, at der ikke bliver set på, hvad dem, som bliver overdraget, kan. Hvilke opgaver de før har løst, og hvilken baggrund de kommer med, siger Maria Juul.

Maria Juul. Privat foto.

maria 

Som HK Statbladet har beskrevet, oplever medarbejderne i en række styrelser massive problemer med statens udlicitering af interne serviceopgaver.

Læs også: Tema: Staten privatiserer for milliarder

Ifølge flere medarbejderes opfattelse var ISS hverken klar til at overtage opgaven eller de nye medarbejdere den 1. oktober 2019.

Specialiserede medarbejdere bliver irriterede

I den nye model oplever flere af medarbejderne ISS som et bindeled, der forsinker tingene. Og det kan være svært at få ISS til at tage de opgaver, som de skal. Nogle gange må vi rykke eller klage flere gange, før der sker noget, lyder det fra tillidsrepræsentanterne i Vejdirektoratet.

- Vi har et toilet, der ikke virker på 3. måned, fortæller Maria Juul.

lane quist 

Udgangspunktet er, at ISS skal løse opgaven indenfor 5 dage, men det sker langt fra altid. Og resultatet er, at højt specialiserede medarbejdere bliver irriterede og forstyrrede i deres arbejde med at projektere en ny bro eller motorvej til milliarder af kroner.

- Vi havde en kaffeautomat, der gik i stykker. Det tog en måned at lave den, selv om vi rykkede og rykkede. Jeg skal hilse og sige, at folk bliver ikke glade, når de ikke kan få deres kaffe, siger Lane Dahl Quist.

Det er utilfredsstillende for alle, og så skal HK’erne lægge ører til flere klager og brok, selv om de ikke længere kan løse problemerne.

Lane Dahl Quist. Privat foto.

 

- Det kan tage 2 måneder at få hængt et billede eller en opslagstavle op. Folk spørger, hvorfor virker mit bord ikke? Vi mærker alle frustrationerne, og kollegerne bliver sure på os, når der ikke er kaffe, men det er jo ude af vores hænder, fortæller Maria Juul.

Begge oplever, at der er markant mindre rengøring. Samtidig er der kommet synlig rengøring (i kontortiden, red.). Og det kan give udfordringer, selv om de meget travle rengøringsfolk forsøger deres bedste for at tage hensyn til dem.

kaffemask 

ISS har ikke ønsket stille op til interview, men foretrækker at svare på skriftligt kritikken.

ISS skriver: ’Sammen med Bygningsstyrelsen leverer vi en løsning, der harmoniserer serviceniveauet på tværs af staten. Det kan betyde, at brugerne nogle steder oplever, at serviceniveauet falder, mens andre oplever, at det stiger. Vi er kommet fint fra start, men der vil altid være nogle opstartsudfordringer, og dem tager vi hånd om i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Baseret på de henvendelser og tilbagemeldinger vi har fået, så mener vi ikke eksemplerne, der nævnes, er repræsentative for den generelle holdning til serviceløsningen.

pris på juletræ: 2.400 kroner

De 2 erfarne tillidsrepræsentanter har til sammen arbejdet i Vejdirektoratet i 46 år, henholdsvis 13 og 33 år. De mener, lige som flere andre tillidsrepræsentanter på de statslige arbejdspladser, at ISS måske har budt ind med for lav en pris. I hvert fald oplever de problemer, og så koster nogle ting ekstra. I et eksempel blev en reparation på 2 pakninger til vandhaner afvist fra Bygningsstyrelsen, fordi et tilbud på omkring 8.000 kroner blev anset for at være alt for dyrt. Og juletræet til Vejdirektoratets kantine kostede mere end 10 gange så meget, som det plejer.

- Vi plejer selv at køre ned og hente et træ til et par hundrede kroner. Denne gang var det ISS, der leverede det, og prisen lød på 2.700 kroner. Det var altså uden pynt og ikke et specielt stort træ, vi kunne altså godt se toppen, forklarer Lane Dahl Quist.

Juletræet var mellem 151 og 175 centimeter højt og med fod, men ”uden pynt”. HK Statbladet har søgt aktindsigt bilaget for juletræet og bedt om en kommentar til prisen hos både Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen.

Redaktionen har fra Vejdirektoratet modtaget indsigt i en mail, der viser, at der i første omgang blev givet en pris på 2667,81 kroner. Mailen er sendt fra Bygningsstyrelsen og beder Vejdirektoratet om at godkende prisen før træet bestilles.

’Det er det eneste bilag, vi har på den sag’, skriver Vejdirektoratets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at forholde sig til prisen på juletræet. ’Hvad angår dine konkrete spørgsmål, så henviser vi til Bygningsstyrelsen, der som myndighed har ansvaret for de driftsopgaver, som der bliver sat fokus på i artiklen,’ lyder det skriftlige svar.

Efterfølgende lykkedes det onsdag Bygningsstyrelsen at fremskaffe bilaget, som viser, at den endelige pris blev 2.425 kroner (se boks længere nede i artiklen).

Medarbejdernes bekymringer ikke hørt

De 2 tillidsrepræsentanter var begge med i processen og gik til møder om den kommende privatisering, før Vejdirektoratet overdragede sine serviceopgaver – og servicefolk til ISS. De oplever ikke, at de bekymringer, som medarbejderne kom med, er blevet hørt.

Undervejs blev der skrevet detaljerede lister med opgaver og det inventar, som skal passes, men den viden er tilsyneladende ikke blevet overdraget i detaljer. Eller også er den ikke nået ud til de nye folk.

- Alt det, vi har tastet i skemaer til Bygningsstyrelsen med, hvor mange kaffemaskiner, hvor mange opvaskemaskiner og så videre, det har de ikke styr på. Så det spørger de om igen, fortæller Maria Juul.

Før blev de usynlige opgaver bare løst

De 2 tillidsrepræsentanters overordnede dom er klar. Servicen er gået ned. De usynlige opgaver blev jo bare løst før, men nu kan vi ikke selv løse dem. Vi brænder jo for Vejdirektoratet, men med udskiftninger og folk udefra, som ikke har den samme korpsånd, er det svært, siger Lane Dahl Quist.

- Jeg har været i staten så længe, at det er 3. gang jeg oplever udlicitering. Men de har glemt, at de 2 andre gange, var det ikke nogen succes, og nu er bølge 2 på vej. Det er virkelig en dårlig idé, og jeg tror ikke på, at der er en stor besparelse at hente, tilføjer hun.

Redaktionen har spurgt både Bygningsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen om grundlaget for valget af de styrelser, som er med i udliciteringens ’bølge 1’.

Ved redaktionens afslutning havde vi ikke fået svar, men vi har spurgt Vejdirektoratet, om de selv har ønsket at komme med i den fælles facility management-ordning. Vejdirektoratet skriver i en mail, at:

’Jeg kan dog oplyse – på dit direkte spørgsmål - at vi ikke anmodede om at komme med i udliciteringen; vi blev udpeget af Moderniseringsstyrelsen sammen med en række andre styrelser.’

BYGNINGSSTYRELSEN: CYBERANGREB FORHINDRER UDLEVERING AF BILAG

Bygningsstyrelsen oplyser, at den første pris på 2.667 kroner er en overslagspris, og da redaktionen først bad om bilaget på den endelige afregning, var det ikke muligt at fremskaffe det, fordi ISS uge før blev ramt af et stort hacker-angreb.

’Det er pga. et cyberangreb på ISS' systemer i øjeblikket ikke muligt at fremskaffe bilaget med den endelige pris. Vi sender det til dig, så snart vi har det.’

Bygningsstyrelsen oplyser videre, at:

'Overslaget på de 2.667,81 kroner er inklusive afhentning, levering, montering, lys, juletræsfod samt arbejdstimer. Prisen kan derfor ikke sammenlignes med prisen på et enkelt juletræ. Med statens facility management er der sket et skift fra, at en intern servicemedarbejder før i tiden kunne hente et juletræ, til at kunden nu, hvis de ønsker det, kan bestille ISS til at indkøbe og levere træet som en tilkøbsydelse. Alle priser godkendes af både kunden og Bygningsstyrelsen, og vi oplever generelt prissætningen hos ISS som fair, hvilket også flugter fint med, at staten sparer samlet set 300 millioner kroner på bølge 1 af statens facility management, og at hver enkelt kunde får del i besparelsen frem til 2021.’

Efterfølgende lykkedes det Bygningsstyrelsen at fremskaffe bilaget, som viser, at den endelige pris blev 2.425 kroner. Styrelsen svarer: 

’Som det ses af vedlagte faktura, blev den endelige pris for levering, montering, juletræsfod og lyskæder 2.425,28 kr. Som det fremgår af vedlagte bilag har selve juletræet kostet 344 kr., foden 199 kr., lyskæderne 1.047 kr., levering 495 kr. og opsætning 247,50 kr.

Vi mener overordnet set, at priserne er rimelige. Lyskæder fås i mange kvaliteter, og her er der nok valgt en lidt dyrere model. Det er vigtigt at sige, at vi er i opstartsfasen i driften, og vi er løbende i dialog med ISS om prissætningen på tilkøbsydelser.’

Redaktionen har også bedt ISS om at forholde sig til prisen på juletræet. ISS svarer: 

’Vores pris afspejler transparent juletræets fulde pris, der inkluderer afhentning, levering, montering, lys, juletræsfod samt arbejdstimer, mens den anden pris, (at de tidligere hentede et træ for et par hundrede kroner, red.), alene går på købsprisen for juletræet. Priserne kan dermed ikke sammenlignes.

Dokumentation

Redaktionen har modtaget følgende dokumentation: Prisoverslag på Vejdirektoratets juletræ på 2.667,81 kroner, og endeligt bilag på 2,425,28 kroner samt udspecificering af den endelige pris.

bilag

juletræ

faktura

Udlicitering for milliarder

Forsvaret har fra 2018-2024 udliciteret service til ISS for 3 milliarder kroner i Danmarks største udliciteringsaftale nogensinde.
Bygningsstyrelsen har indgået en kontrakt med ISS på 2 milliarder kroner i ”bølge 1”, der gælder i årene 2019-2025.
Dansk Politi har kontrakt for mindst 1½ milliard kroner med den svensk-nordiske servicekoncern Coor.
Og den nye regering fortsætter indtil videre privatiseringen.