Natten til tirsdag blev HK Privat og Tekniq Arbejdsgiverne enige om fornyelsen af to overenskomster for ca. 2.100 ansatte inden for industri og installation. Overenskomsterne løber i 3 år.

De to overenskomster, HK-industrioverenskomst og HK-installationsoverenskomst, dækker henholdsvis ca. 1.000 og 1.100 ansatte, som fx ordner regnskab og lønudbetaling i virksomhederne.

Et af de vigtigste elementer i de nye overenskomster er fritvalgskontoen, som stiger fra 4 til 7% over tre år. Kontoen kan bruges til højere pensionsindbetaling, køb af seniorfridage, børneomsorgsdage eller som penge mellem hænderne. Og som noget nyt kan man også købe frihed i forbindelse med barns 2. hele sygedag og ved lægebesøg med børn.

Derudover er der godt nyt til eleverne. Deres lønsatser stiger i overenskomstperioden, og fremover er de omfattet af en pensionsopsparing allerede, når de fylder 18 år og har 2 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Tidligere var det kun elever på HK-industrioverenskomsten, der havde ret til en pensionsordning fra det fyldte 20. år.

- Vi er tilfredse med stigningen på fritvalgskontoen. En højere procent giver netop mulighed for at indrette sit arbejdsliv mere fleksibelt. Og det er meget tilfredsstillende, at eleverne nu får en pensionsordning. Vi ved jo, at det er helt nødvendig, at man begynder at spare op til pension tidligt, hvis man skal have en god tredje alder, siger Vibeke Ansbjerg, faglig sekretær i HK Privat.

Andre resultater i den nye aftale er:

  • 3 ugers forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke holder barselsorloven. Det betyder, at overenskomsterne sikrer nybagte familier op til 16 ugers forældreorlov med fuld løn.
  • Mulighed for efteruddannelse i op til 3 måneder efter udløbet af en opsigelsesperiode.
  • Bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanter

- Jeg vil gerne fremhæve muligheden for at efteruddanne sig op til 3 måneder, efter at man har forladt arbejdspladsen. Det giver en ekstra mulighed for at finde det rigtige kursus, der skal bringe dig videre i arbejdslivet, siger Vibeke Ansbjerg.

Aftalerne læner sig op ad industriforliget, som blev indgået d. 9. februar.