Læs artikel fra Ekstra Bladet om kæmpe bonus til direktører her

 

Som fagforening respekterer vi, at man får den løn som aftales når man ansættes og hvis nogle er utilfredse med lønniveauer, så må det påtales over for de som beslutter at udstede lønnen og ikke den som får den.

I denne situation er der tale om uhyre dårlig timing og så er der en stor del uretfærdighed i beslutningen.


De mange bonusser i det offentlige er løbet løbsk og der bruges utrolig meget tid på at finde realistiske målbare mål og alligevel er mange i tvivl om effekten. Så med det in mente, så kan der være god mening i at ændre en variabel bonus til en fast løndel i stedet for.

Dårlig timing.
DSB har endnu en gang i denne vinter, afskediget en masse kolleger fra administrationen med henblik på at nedbringe lønudgifterne, så klinger det noget hult, når de som endnu er i en opsigelsesperiode, kan læse at direktionen får 12,5% i lønforhøjelse trods de manglende resultater. Og også at udmeldingen kommer samtidigt med at arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri synes at fagforeningerne kræver alt for store lønstigninger, så er det dårlig timing at melde denne beslutning ud.

Stor uretfærdighed.
Beslutningen om at ændre resultatlønnen som den kaldes for ledelsen i DSB, gælder kun for direktionen. Den gælder ikke for de chefer og ledere som er omfattet af samme aftale. Dog omfattet på et niveau, hvor beløbene er langt mindre end hos direktionen. Det har selvfølgelig skabt stor utilfredshed blandt vores ledermedlemmer, som hver dag arbejder hårdt for virksomhedens overlevelse, at de ikke omfattes af de samme vilkår som direktionen.

HK Trafik & Jernbane vil gøre alt hvad der kan gøres for at bekæmpe denne uretfærdige beslutning.  Når man er omfattet af samme aftale, så må der også gælde lige vilkår.

 

Med venlig hilsen

Dennis A Jørgensen