- Vi har ikke brug for tilsyn, og vi har ikke brug for ministermål om værdighed. Sådan lød det fra formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmesteren Thomas Kastrup-Larsen (S), på KL’s netop afholdte beskæftigelsestræf.

Dermed sender Thomas Kastrup-Larsen en klar besked til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der har introduceret et særligt værdighedsmål for beskæftigelsesindsatsen.

Om beskæftigelsesministerens værdighedsmål siger Kastrup-Larsen ifølge NB-beskæftigelse:

- Jeg ser det egentlig som en enorm mistillidserklæring til hele vores måde at arbejde på, og jeg synes, det fundamentalt set rokker ved hele den konstruktion, vi har på nuværende tidspunkt.

Han anbefaler Christiansborg-politikerne at rydde op i proceskrav og at få fjernet værdighedskravet. Det skal skabe plads til et tillidsfuldt samarbejde mellem Folketing og kommuner om jobcentrenes beskæftigelsesindsats, mener Kastrup-Larsen.

Lovgivningen har konsekvenser for borgerne

Thomas Kastrup-Larsen efterlyser, at politikerne står ved den lovgivning, de har vedtaget, og erkender, at den har nogle konsekvenser for ledige borgere, der kommer på jobcentrene.

Kommunerne er ifølge Kastrup-Larsen selv efter regelforenklinger i beskæftigelsesloven pr. 1. januar klemt af proceskrav. Samtidig bliver den statslige refusion af ydelserne hurtigt nedtrappet.

Politikere allierer sig med borgerne mod jobcentrene

Begge dele betyder, at kommunerne skal have en ’effektiv og kontant indsats’ for at få folk i arbejde, forklarer han.

- Og det er jo klart, at nogle borgere oplever, at det jo presser dem, og det gør, at de kommer i klemme. Men det er jo det, man gerne vil med lovgivningen, lyder det ifølge NB-beskæftigelse fra Formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, der fortsætter:

- Når de historier begynder at komme, så får vi så et Christiansborg og en minister, som allierer sig med brugerne mod jobcentrenes måde at løse opgaverne på ved de her værdighedsmål, som man lægger ind. Jeg synes jo, at værdighed er godt. Det er jo sådan helt implicit i vores måde at arbejde på, at værdighed er en grundpille i den måde, vi behandler mennesker på.

Formanden peger også på, at der i forvejen er pres fra mange sider, der påvirker jobcentrene og de enkelte medarbejdere. Blandt andet mener han, at der skal gøres op med de hårde proceskrav fra Christiansborgs side, incitamentsstyring, og nu ministermål om værdighed. Det er helt urimelige krav fra Christiansborg, mener Kastrup-Larsen.

Artiklen er opdateret 26. februar 2020