workshop

Både fællesskab, forskellighed og fagforeningskontingentets pris var til debat på workshoppen i HK Stat Østjylland.

- Først vil jeg lige sige, at det er positivt, at I overhovedet inviterer på workshop. Vi har jo ikke brug for en fagforening, der lukker sig om sig selv.

Ordene falder fra en af de kvindelige deltagere i HK Stat Østjyllands workshop om Den virkeligt fede fagforening.

Hun står sammen med de øvrige over 30 østjyske stats-HK’ere fra blandt andet byens store uddannelsesinstitutioner Aarhus Universitet og Via University College, som denne regnvåde torsdag er med til at forme målene for HK Stats arbejde de næste 4 år. 

Bedre til selvros

Mødet er det næstsidste i en række, som har bragt fagforeningens formand og næstformand rundt på lytte-turne blandt medlemmer i hele landet. De lytter - sammen med de lokale fagforeningsledere - til medlemmernes bud på, ’hvordan din fagforening bliver endnu bedre,’ - titlen på HK Stats debatoplæg til serien af workshops.

Praktisk foregår workshoppen ved, at deltagerne i mindre grupper bevæger sig rundt mellem fem ’stationer’. Ved hver station skal de tage stilling til nogle spørgsmål og skrive nogle af deres svar på papirlapper, der bliver hængt op. Svarene bliver til efter en lille debat i grupperne. Synlighed og faglig stolthed er nogle af de ord, der går igen rundt omkring. Som en deltager siger hen mod slutningen af mødet, mens hun med højre hånd klapper sig selv rosende på venstre skulder: "Vi skal blive bedre til at bruge vores højre hånd!"

Et af spørgsmålene handler om, hvad der kendetegner et godt HK-job på fremtidens arbejdsmarked. Og svarene viser, at medlemmerne er optaget af både uddannelse, udvikling i arbejdsopgaverne og godt samarbejde. På kortene står der fx:

  • Digitalisering kan udrydde de kedelige jobs - det kan jeg være glad for
  • Selvledelse - jeg planlægger og udfører arbejdet inden for de givne rammer 
  • Relevant uddannelse til fremtidens HK’ere - så HK’ere også får udviklende opgaver 
  • Forpligtende samarbejde mellem medarbejdere og ledelse – med HK som støtteperson

En gruppe er standset ved station 1. Hvordan opnår du og HK de bedste resultater? lyder spørgsmålet her. Svarene kommer vidt omkring. Lige fra et forslag om at give rabat på fagforeningskontingentet for medlemmer efter fx 10 og 15 års medlemskab til et ønske om mere fokus fra HK Stat på de arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en HK-tillidsrepræsentant.

Flere spørgsmål - og eksempler på medlemmernes svar

Hvordan sikrer vi HK’ere på de statslige arbejdspladser?

- Samspil med andre faggrupper gør os stærkere

- At arbejde i partnerskaber gør os stærkere

- Gode uddannelsesmuligheder

- Vær lige så dygtige til at sælge HK’erne som AC har været til at sælge AC’erne

- Bedre skoleforløb

Med udgangspunkt i dit arbejdsliv - hvad er et godt arbejdsliv?

- (Et sted, hvor der er) tillid til alle medarbejdere

- Fleksibel arbejdstid - distance/hjemmearbejde

- Et godt arbejdsmiljø er også fællesskab uden for arbejdet

- Frihed under ansvar

- Troværdig ledelse / gensidig dialog

- Balance mellem arbejdsliv og privatliv

- Anerkendelse

- Udvikling

- God sparring med ens TR, kollega og ledelse

- Spændende og udfordrende opgaver

- Vi skal bringe os selv i spil

- Vi skal være medspillere: Byde ind, være åbne, udvikle os sammen med arbejdspladsen

Hvad gør din fagforening virkelig fed?

- Flere faglige konsulenter i fx HK Stat Østjylland

- HK Skal være mere synlig på arbejdspladserne

- Bolsjer med gode logoer - kollegakarma fx - skaber samtaler og smil

- Husk alle faggrupper - i sær klinikassistenter!

- Vigtigt med støtte ved sygemeldinger og andre situationer, der kan være i et arbejdsliv

Med workshoppen vil fagforeningen kvalificere sit arbejde med at sætte mål for indsatsen de kommende 4 år. Et arbejde, som skal ende med, at sektorkongressen til juni vedtager et nyt målprogram, som tager fat på de udfordringer, medlemmerne møder i deres arbejdsliv.

Nu ser HK’erne muligheder

Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland, er en glad mand efter mødet. Han har efter eget udsagn meget svært ved at skjule sin stolthed over det engagement, deltagerne har lagt for dagen

- Det kendetegnende, siger Bent Klim Johansen, da workshoppen går over i en let omgang tapas i kantinen i HK Østjyllands lokaler i Brabrand, var, at folk var så interesseret i at se muligheder i stedet for begrænsninger. De talte om udvikling, og de så ikke digitalisering og robotter som en trussel.

- I dag er det fleksibilitet, der kendetegner HK-gruppen på statens arbejdspladser, mens mange akademikere er mere fastlåste i deres faglighed. HK’erne i dag er meget mere parate end for 20 år siden til at kaste sig ud i nye udfordringer, vurderer Bent Klim Johansen.

Rita Bundgaard, formanden for HK Stat i hele Danmark - opfordrer på falderebet de flittige deltagere i workshoppen til at følge processen helt til dørs.

- Kom med på kongressen, hvor vi skal vedtage det endelige målprogram. Der er snart generalforsamling her i HK Stat Østjylland, og der skal vælges 22 delegerede, siger Rita Bundgaard.

rita dialog

Det var svært kun at lytte til medlemmernes diskussioner, indrømmer HK Stat-formand Rita Bundgaard.