Danner

Kære alle

I 2019 fik jeg en henvendelse fra en tillidsrepræsentant, som havde et medlem, som på grund af partnervold måtte forlade sit arbejde, sin bolig og søge i skjul i en anden landsdel med sit barn.

Nu stod hun uden bolig, job og skulle meldes ledig. Men ak – systemet i Danmark er, at man skal have en bolig/adresse for at få dagpenge og pgl. var af politiet anbefalet at holde sig skjult og kunne dermed ikke fremkomme med en adresse. Hertil kom, at hvis man siger op pga. vold i hjemmet, bliver det i dagpengesystemet betragtet som selvforskyldt ledig, og man ryger dermed i karantæne og får ingen lønforsikring.

Så nu var der også dobbeltstraf til en voldsramt. Det har jeg været meget optaget af, og en løsning var ved at blive fundet før valget – men…nu må vi lige tage en tur til på det. Men så er HK jo ganske fantastiske, når jeg selv skal sige det, og det lykkedes at få vedkommende i job igen ved hjælp af jobbørsen.

Det er trist at høre om en sådan oplevelse, men faktum er, at omkring 94.000 kvinder og mænd er årligt udsat for psykisk vold af deres partner og disse står meget alene. Vold i hjemmet er er noget, som vi alle skal bekæmpe og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Danner har sammen udarbejdet en pjece, hvor ledere, kollegaer eller tillidsvalgte hurtigt kan finde anvendelig viden om, hvordan man kan tackle udfordringen med en voldsudsat kollega.

Jeg vil gerne slå et slag for, at vi alle tager en del af ansvaret og vil opfordre til, at I læser nærmere i pjecen her:

 

Venlig hilsen

 

Ulla Moth-Lund Christensen
Formand

 
HK Stat Hovedstaden