HK Privats medlemmer er i gennemsnit steget 2,6 % i løn fra 2018 til 2019. Det viser tal fra HK’s nye lønstatistik. Sætter man lønudviklingen i forhold til inflationen, er der tale om reallønsfremgang på 1,8 %.

Den positive lønstigning er den højeste i ti år. Ser man alene på reallønsfremgangen, skal vi tilbage til 2016 for at finde en højere fremgang - her steg reallønnen med 2,0 % efter mange år med enten små stigninger eller tilbagegang.

Får du den løn, du fortjener? Tjek den nye lønstatistik

På formandskontoret i HK Privat vækker det glæde, at virksomhedernes øgede indtjening nu endelig blev afspejlet i lønningerne i 2019.

- Det viser jo, at pengene er der. Det, vi hele tiden har fremhævet om værditilvækst og produktivitetsfremgang, er arbejdsgiverne åbenbart enige i, når de giver så relativt pæne lønstigninger, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Lønnen er steget 2,6 %, og priserne 0,8 %. Reallønsfremgangen er på 1,8 %
Et HK Privatmedlem tjener i gennemsnit 35.253 kr. om måneden.
*Tallene er baseret på lønoplysninger fra 44 % af HK Privats erhvervsaktive medlemmer.

Sammen med forhøjelsen af fritvalgskontoen fra 4 % til 7 % procent over tre år i det netop indgåede industriforlig, som ganske vist ikke har været til afstemning endnu, mener Simon Tøgern, at lønudviklingen nu er kommet et pænt stykke.

- Vi har tidligere været bekymrede for, om de lokale lønforhandlinger kastede nok af sig i en tid, hvor vi havde indikationer om, at det gik langt bedre i danske virksomheder, end lønstigningerne var udtryk for, konstaterer formanden og fortsætter:

- Men bottom line er, at der sidste år er blevet givet historisk pæne lønreguleringer, og at vi nu står med en overenskomstaftale, som pengemæssigt hører til blandt de bedre - hvis ikke den bedste - de sidste ti år, siger Simon Tøgern.

Minimalløn eller normalløn – hvad er forskellen?
Lønnen er for langt de fleste medlemmer af HK Privat baseret på såkaldt minimalløn. På minimallønsområdet er der ikke faste lønsatser, som bliver forhandlet hjem i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger. 
De faste lønsatser finder du på normallønsområdet som for eksempel bruges på det offentlige arbejdsmarked. I stedet skal den enkeltes løn afspejle jobbets indhold, dine kvalifikationer, uddannelse, indsats og dit ansvar. Det kan selvfølgelig være svært at sætte det helt rigtige tal på, derfor bør lønnen blandt andet udregnes med udgangspunkt i HK's lønstatistik.

Når du er ansat på minimallønsområdet, har du ifølge din overenskomst ret til en årlig lønforhandling.

 

 

Incitament til at få alle med
Selvom HK Privats medlemmer i gennemsnit nu får 35.253 kroner om måneden, dækker tallet over store lønforskelle mellem de enkelte faggrupper. For eksempel steg faggruppen grafiske trykkere 5 % i 2019, mens medlemmer, der arbejder med brugersupportarbejde inden for It havde en gennemsnitlig stigning på 1,3 % sidste år.

- Forhåbentlig kan de grupper, der halter bagud, bruge de her tal som inspiration og dokumentation, så deres lønforhandlinger forhåbentlig også kaster noget mere af sig, siger Simon Tøgern og fremhæver, at det flugter med det målprogram, der blev vedtaget på kongressen i september 2019.

- Her blev det blandt andet fastslået, at vi skal udbrede brugen af lønstatistikken, og at vores afdelinger desuden skal være mere aktive i at supervisere ved lønforhandlingerne. Både ved at undervise dem, der forhandler på vegne af kolleger, men også dem, der forhandler individuelt, hvilket er langt de fleste. Hvis man aldrig har gjort det før, kan det godt være svært at overskue, hvordan man lige skal gribe det an, slutter Simon Tøgern.

Læs også: 7 kneb, du kan bruge til din lønforhandling

 

Lønstigninger for de største faggrupper i HK Privat

Tabellen viser lønstigningen for de af HK Privats faggrupper med lønindberetninger fra mere end 100 medlemmer. Medlemmerne har arbejdet på samme virksomhed og i samme funktion i både 2018 og 2019.
Arbejdsfunktion  

Gennemsnitsløn

           2019

 Stigning fra

     2018 til

      2019 

 Grafisk trykkerarbejde             38.568    
        5,0 %
 IT-projektstyring           47.121          4,4 %
Almindeligt sekretærarbejde            34.800         3,6 %
 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde           41.428         3,3 %
 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy             44.958          3,3 %
 Salgsarbejde (agenter)            35.581           3,3 %
 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling             36.305          3,2 %
 Informationsarbejde på kundekontaktcentre             30.825          2,9 %
 Lægesekretærarbejde            32.742          2,8 %
 Regnskabsarbejde             37.179         2,6 %
 Chef- og direktionssekretærarbejde             37.469         2,6 %
 Advokatsekretærarbejde           36.918         2,5 %
 Formidling af offentlige ydelser             36.145         2,4 %
 Almindeligt kontorarbejde              32.421         2,3 %
 Indkøbs- og logistikarbejde             35.475          2,3 %
 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde             33.436            2,2 %
 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling             47.021          2,2 %
 Laborantarbejde             36.691           2,2 %
 Almindeligt receptionistarbejde              30.671              2,2 %
 Tandklinikassistentarbejde              29.885              2,1 %
 Grafikerarbejde             33.732         1,7 %
 Brugersupportarbejde inden for IT              38.507         1,3 %

 

Reallønsudviklingen de sidste 10 år

 

    År Lønstigning* Inflation**  Realløns fremgang/tilbagegang 
  2019          2,6 %      0,8 %                1,8 %
  2018         2,2 %      0,8 %                1,4 %
  2017         2,3 %      1,5 %                0,8 %
  2016          2,3 %      0,3 %                2,0 %
  2015        1,9 %      0,4 %                1,5 %
  2014        2,0 %      0,5 %                1,5 %
  2013        1,7 %      0,7 %                1,0 %
  2012        2,0 %      2,3 %               -0,3 %
  2011        2,2 %      2,8 %               -0,6 %
  2010        2,4 %      2,5 %               -0,1 %
  2009        3,3 %      1,0 %                2,3 %

* Lønoplysningerne er indsamlet blandt HK Privats medlemmer i efteråret det pågældende år.
** Inflationen er forbrugerprisindekset fra oktober det pågældende år.