Billedcollage fra HK Kommunal Sjællands generalforsamling 2020

Enhver generalforsamling skal indledes med at få styr på formalia, og dette styrede dirigent Heidi Juhl Pedersen, formand for HK Stat Sjælland, med kyndig hånd. Dagsorden og forretningsorden blev godkendt, og generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Derefter kunne formand Michael Rosenberg aflægge bestyrelsens beretning.

Nedskæringer i administrationen går ud over borgerne

I beretningen havde Michael blandt andet fokus på de massive besparelser på det administrative område i kommuner og regionen.

- De ansatte i den offentlige sektor er hverdagens helte. I løber stærkere og stærkere hele tiden som følge af nedskæringer og såkaldte effektiviseringer. Når politikerne og arbejdsgiverne lader deres såkaldte effektiviseringsøvelser gå ud over jer, går det også ud over borgere, patienter og virksomheder – og det går ud over vækst og velfærd, sagde Michael fra talerstolen.

Indsatser skal ses i helheder

Ifølge Michael betyder besparelserne på det administrative område, at fx læger, akademikere og sygeplejersker skal løse administrative opgaver, hvilket de ikke er uddannet til. Dertil kommer eksempler på besparelser, der har karakter af kassetænkning og symbolpolitik:

- Når Næstved Kommune skærer 25 millioner på beskæftigelsesområdet og sparer på lovbestemte ydelser for at styrke børneområdet, er det alene et udtryk for symbolpolitik. Når fx ledige forældre ikke tilbydes en tilstrækkelig beskæftigelsesindsats, går det jo også ud over deres børn, fortalte Michael.

Et andet eksempel i beretningen var fra Odsherred Kommune, hvor en intern controller blev sparet væk, hvorefter opgaverne blev placeret hos en ekstern konsulent til det 3-dobbelte honorar.

- Ting skal ses i helheder og ikke i brudstykker, sagde Michael og fortsatte:

- Det er hverken langsigtet eller effektivt at styrke ét område ved at svække et andet. Eller at reducere antallet af medarbejdere og lægge arbejdet hos faggrupper, der ikke er uddannet til opgaverne, og som i øvrigt har rigeligt at se til i forvejen. Det giver dårligere arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø er kernen på arbejdspladsen

For HK Kommunal Sjælland er arbejdsmiljøet centralt på arbejdspladsen. Med en stigende tendens til stresssygemeldinger er der behov for fokus og handling.

- Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende. Vi skal skabe et godt arbejdsmiljø sammen, og dårligt arbejdsmiljø kan ikke løses individuelt, sagde Michael under beretningen.

Ud over det stigende arbejdspres, fortalte Michael, at det er en udfordring for arbejdsmiljøet, at tonen fra borgere, både i direkte møder og på sociale medier, bliver tiltagende hård.

- Vores medlemmer oplever indimellem voldsomme og voldelige borgere. Senest var det en bombetrussel i Holbæk Kommune. Disse oplevelser er en del af et dårligt arbejdsmiljø, og selvom der kan gøres meget, kan man ikke fjernstyre borgere, så fokus skal lægges på forebyggelse, sagde Michael.

Et år med flere succeser

Fra talerstolen glædede Michael sig på bestyrelsens vegne over årets succeser. Her er nogle highlights:

  • Mere end 200 medlemmer deltog i foråret i konferencen Arbejdsmiljø – et fælles ansvar.
  • Mere end 220 medlemmer deltog i temamødet HK’ernes plads på fremtidens digitale arbejdsmarked.
  • 35 tillidsrepræsentanter fra det regionale område har gennemført kurset Den synlige tillidsrepræsentant.
  • 85 tillidsrepræsentanter deltog i konferencen med temaet Fælles om fremtidens arbejdspladser.
  • Bestyrelsen har indledt et tættere samarbejde med bestyrelsen i HK Stat Sjælland med det formål at styrke fællesskabet og tilbyde og afvikle fælles medlemstiltag.
  • HK Kommunal Sjælland har desværre mistet få medlemmer, men det er glædeligt, at vi får flere fra de gule fagforretninger, end vi afgiver.
  • Der er samlet set brugt 2,3 mio. kr. på medlemsaktiviteter.

Michael afsluttede beretningen med ordene:

- HK skal følge en retning, hvor vi er interesseret i dem, vi møder, og ikke tro, at vi er interessante, bare fordi vi er tillidsrepræsentant (TR), fællestillidsrepræsentant (FTR), konsulent eller formand. Vi skal være nysgerrige, lytte, reflektere og så handle.

Se de aktuelle kurser og arrangementer