Lokalrådenes arbejde i Nordjylland fortsætter, men med ændringer

Lokalrådenes arbejde i Nordjylland fortsætter, men med ændringer

 

 

Medlemmerne i HK Nordjyllands lokalområder har været til generalforsamlinger fire steder i januar og februar 2020. Det lokale arbejde lever videre, men med en væsentlig ændring. Det selvstændige lokalråd for Hjørring og Brønderslev bliver nedlagt med virkning fra 2021.

 

Det skyldes, at der ikke kunne vælges en ny formand på generalforsamlingen i Hjørring-Brønderslev, efter at den hidtidige formand er stoppet. Lokalrådets bestyrelse fortsætter selvstændigt et år, hvor de hører under Frederikshavn og formanden dér, Pia Degn. Derefter fusioneres lokalrådet for Hjørring-Brønderslev med Frederikshavn-Læsø i et fælles lokalråd for Vendsyssel.

 

Folk er aktive, men helst ikke i bestyrelser og udvalg

 

Hvorfor har HK Nordjylland valgt denne løsning? Afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen forklarer:

                     

- Medlemmerne arrangerer mange aktiviteter lokalt, og der er en god drivkraft i dette arbejde. Til gengæld er udfordringen at få folk til at sidde i bestyrelser og udvalg. Det kender man også fra andre former for frivilligt arbejde. Folk har svært ved at nå det ved siden af jobbet og at få enderne til at hænge sammen. Som en konsekvens heraf har HK Nordjylland valgt den nye struktur, siger Mette Lyndgaard Pedersen.

                                                                                                                                                                 

De fire lokalråd, der har afholdt generalforsamling, er Hjørring-Brønderslev, Thisted, Mariagerfjord-Vesthimmerland og Frederikshavn-Læsø.

 

Lokalrådene arrangerer sociale aktiviteter for HK’s medlemmer, for eksempel biografture, caféaftener og vandreture i naturen.

 

 

HJØRRING-BRØNDERSLEV:

 

Som beskrevet ovenfor blev der ikke valgt ny formand på mødet. Lokalrådets menige medlemmer fortsætter arbejdet selvstændigt i et år, hvor lokalrådet hører under Frederikshavn-Læsø. Derefter fusioneres det med Frederikshavn-Læsø i et fælles lokalråd for Vendsyssel.

 

Medlemmer af lokalrådets bestyrelse:

Heidi Elleman

Heidi Vestergaard Stokbro

Lene Trankjær

Mette Guldbæk

Susanne Pedersen

 

THISTED:

 

Formand Peter Skriver Nielsen var ikke på valg og fortsætter som formand.

 

Øvrige medlemmer af lokalrådets bestyrelse:

Jorna Bennetsen

Irene Christensen

Bodil Sørensen

Dina Svenningsen

Henning Bøjer

Elisabeth Pedersen

Winnie Sleiborg Andersen

 

MARIAGERFJORD-VESTHIMMERLAND

 

Formand Nanna Sahl var ikke på valg og fortsætter som formand.

 

Øvrige medlemmer af lokalrådets bestyrelse:

Christian Damborg Knudsen

Erik Simonsen

Gyde Albrecht Andersen

Jon Harild

Lars Hedelund

Lene Thomsen

Liselotte Blicher Petersen

Per Bech

Stefan Dal Kristensen

Tina Falk Mathiesen

 

Pia Degn (t.v.) skal fremover stå i spidsen for begge lokalråd i Vendsyssel. I midten ses kontorchef Jørgen Andersen og til højre afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen, begge HK Nordjylland

Pia Degn (t.v.) skal fremover stå i spidsen for begge lokalråd i Vendsyssel. I midten ses kontorchef Jørgen Andersen og til højre afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen, begge HK Nordjylland

 

FREDERIKSHAVN-LÆSØ:

 

Formand Pia Degn var ikke på valg og fortsætter som formand.

 

Øvrige medlemmer af lokalrådets bestyrelse:

 

Randi Offersoy

Gitte Fuglsang Nyqvist

Anne Marie Schøn

Lilly Pedersen

Karin Ring (nyvalgt)