Forhandling af ok

I disse uger, dage - ja minutter, bliver der forhandlet overenskomster for HK Privats medlemmer.

Selvom det forlyder fra HK Privats forhandlere, at forhandlingerne indimellem har været hårde, så er de mange intense timer i forhandlingslokalerne i skrivende stund endt i 6 af i alt 23 underskrevne aftaler.

Efter 27 timers uafbrudte forhandlinger landede emballageoverenskomsten som den første efter industri-forliget i sidste uge, og siden er der også indgået nye overenskomstaftaler med Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk Mode & Textil og DM-Arbejdsgiver (Dansk Maskinhandlerforening).
 
De nye overenskomster løber alle i tre år og læner sig op ad forliget på industriens område, der blev indgået 9. februar. Ansatte omfattet af de nye landsoverenskomster kan derfor blandt andet se frem til en forhøjelse af fritvalgskontoen fra 4 % til 7 % over tre år. Beløbet som lægges oven i lønnen, og som kan bruges til pensionsopsparing, køb af seniorfridage, børneomsorgsdage og som noget nyt kan man også købe frihed til barnets 2. sygedag, eller hvis barnet skal til læge.

- For HK Privat har tilgangen til overenskomstforhandlingerne været, at vi gerne ville give medlemmerne mulighed for at indrette deres arbejdsliv mere fleksibelt, så det passer bedre til, hvor de er i livet. Denne gang har vi fået en større økonomisk ramme på fritvalgskontoen, og det giver automatisk mere rum, siger Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK Privat, som har forhandlet overenskomstaftalen med DM-Arbejdsgiver på plads.

Pension til elever og mere efteruddannelse til ledige
HK Privats forhandlere fremhæver også, at elevernes rettigheder er styrket. Med de nye landsoverenskomster får elever, der er fyldt 18 år ret til pensionsopsparing, når de har enten 2 eller 3 måneders anciennitet på arbejdspladsen afhængig af overenskomst. Tidligere havde elever på flere overenskomster først ret til pension, fra de var fyldt 20 år.

- Jeg er glad for, at vi har fået eleverne med i overenskomstens pensionsordning. Det er vigtigt, at man begynder sin pensionsopsparing i ordentlig tid, så der er nok, når man forlader arbejdsmarkedet, siger Vibeke Ansbjerg. faglig sekretær i HK Privat, som har forhandlet aftalerne med Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk Mode & Textil.

Dertil kommer desuden en forhøjelse af elevsatsernes mindsteløn og skifteholdstillæg på 1,6 % og 1,7 %.

Efteruddannelse til ledige
For at kunne holde trit med et arbejdsliv i konstant forandring, er efteruddannelse blevet en afgørende faktor for ansatte, der skal videre i arbejdslivet efter afskedigelse. Derfor er HK Privats forhandlere desuden glade for, at det også er lykkes at forbedre mulighederne for efter- og videreuddannelse for opsagte medarbejdere i de nye landsoverenskomster. Fremover kan de få op til 5 ugers uddannelse betalt med op til 85 % af lønnen i op til 3 måneder efter opsigelsesperiodens udløb.

- Det giver en ekstra mulighed for at finde det rigtige kursus, der skal bringe dig videre i arbejdslivet, siger Vibeke Ansbjerg.
For medarbejdere dækket af overenskomsten for Dansk Mode & Textil giver den nye overenskomst desuden mulighed for at bruge opsparede uddannelsesdage, som de ellers tidligere ville miste ved en opsigelse, således at de kan få helt op til 9 ugers uddannelse.

Flere forhandlinger i gang
I går (torsdag) blev forhandlingerne med Dansk Erhverv om funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service og Horesta indledt. Tidligere på ugen gik også forhandlingerne med Tandlægeforeningen i gang. Men efter 21 timers intense timer i forhandlingslokalet gik de to parter i går i tænkepause, fortæller næstformand i HK Privat Anja C. Jensen.

- Vi fandt hinanden på mange punkter, men kunne ikke komme helt i mål til sidst, da forventningerne fra arbejdsgivers og lønmodtagers side var for langt fra hinanden, siger hun og forklarer, at de har lidt forskellige billeder af, hvad vilkårene er for tandklinikassistenter, siger hun.

- Vi har ikke opgivet håbet, så nu har vi en dato i næste uge, og den håber vi, at der kommer noget godt ud af, slutter Anja C. Jensen.
 

Øvrige resultater i de nye landsoverenskomster

  • 3 ugers ekstra betalt forældreorlov øremærket den anden forælder, der ikke holder barselsorloven. Det betyder, de nye overenskomster sikrer nybagte familier op til 16 ugers forældreorlov med fuld løn.
  • Der er også sikret bedre forhold og ret til relevant efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter.
  • Det er desuden aftalt at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og arbejdsgivere for at forbedre virksomhederne til den grønne omstilling.