HK Privat er sammen med Danske Malermestre og Glarmesterlauget blevet enige om en ny overenskomst, som gælder for små 200 ansatte. Aftalen er treårig og dækker medarbejdere, som er beskæftiget med administrativt arbejde.

Forhandlingsresultatet følger i store træk det store industriforlig, som blev indgået 9. februar i år. Parterne har blandt andet aftalt et løft af den såkaldte fritvalgskonto, der stiger fra 4 til 7 %, og som kan veksles direkte til lønkroner, mere i pension, børneomsorgsdage, barnets 2. sygedag eller barnets lægebesøg eller seniorfridage.

”Udover at fritvalgskontoen stiger med 3 %, så har vi også aftalt en mere fleksibel ordning. Tidligere kunne man kun få kontoen udbetalt én gang om året. Nu kan medlemmerne hæve på kontoen løbende i forbindelse med ferie, fridage osv. Det er helt i tråd med de ønsker, som medlemmerne er kommet med som optakt til overenskomstforhandlingerne," siger Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK Privat.

Udover forbedringer på fritvalgskontoen er der til nybagte forældre nu yderligere 3 ugers betalt barsel til den forælder, der ikke afholder barselsorlov. Og så er der nu som noget helt nyt aftalt pension til elever fra de fylder 18 år.  

”Der er med aftalen godt nyt for familierne, hvor overenskomsten i alt øremærker 8 ugers betalt barsel til faren eller den anden forælder - og samlet set dermed 16 ugers forældreorlov til begge forældre med fuld løn. Og så er jeg glad for, at vi med aftalen har sikret pension til elever fra de fylder 18 år. Eleverne kan allerede se frem til at få gavn af den ordning fra og med 1. juni,” fortæller Jesper Schmidt Sørensen.

Aftalen læner sig op ad den store overenskomstaftale på industriens område, der blev indgået d. 9. februar. Overenskomsten er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020.

Det indeholder den nye overenskomst:

  • Fritvalgsordningen stiger fra 4 til 7 procent. Det lægges oveni i lønnen, hvor lønmodtagerne selv kan bestemme, om man vil bruge kontoen til at få udbetalt mere i løn, sætte pengene til side til pensionen, veksle til seniorfridage. Og så gøres ordningen mere fleksibel, så medarbejderen oftere kan hæve på kontoen.
  • Barselordningen forbedres med 3 ugers ekstra betalt barsel til den anden forældre, så overenskomsten nu øremærker 8 ugers barsel til den anden forælder med fuld løn.
  • Pension til elever fra de fylder 18 år. Indbetalingen sker allerede fra 1. juni 2020.
  • Uddannelse efter fratrædelse – her kan man få op til 5 uger betalt af arbejdsgiveren.
  • Oplysning om tilgodehavende feriefridage ved fratræden.
  • Satsregulering.
  • Kurser til arbejdsmiljø-repræsentanter.