Læs et uddrag af spørgsmål og Datatilsynets svar her i nyheden, men det samlede katalog med svar findes her: (Link er udløbet) 

Må kommunerne lægge billeder og film med personer på kommunens Facebook-side?

Kommunerne spørger om de lovligt kan lægge billeder og film med personer på deres Facebook-side og hvilke regler, der gælder for forskellige typer af billeder (portrætfotos, situationsbilleder, billeder med identificerbare personer). En kommune har valgt at sløre personer i en reklamefilm pga. GDPR.

Svar: Om et billede må offentliggøres, afhænger af billedet og formålet med offentliggørelsen. Man skal overveje, om de personer, der optræder i materialet, med rimelighed kan føle sig krænket, udnyttet eller udstillet. Offentlige myndigheder må behandle billeder og film med personer, hvis det sker som led i myndighedens udførelse af sine opgaver, og man må som udgangspunkt gerne reklamere for eksempelvis arrangementer på skoler, biblioteker eller lignende. Datatilsynet har udgivet en podcast om brug af billeder, samt en hjemmesidetekst om billeder på internettet med tilhørende video.

Hvilke krav gælder for brug af billeder?

Medarbejderne i børnehaver, vuggestuer og lign. er i tvivl om, hvorvidt det er i strid med GDPR, at de tager billeder af børnene. De er også i tvivl om, hvornår de skal indhente samtykke fra forældrene til at tage billeder. Og medarbejdere er i tvivl om, hvordan de håndterer, at billederne evt. viser handicap eller religiøse beklædningsgenstande.

Svar: Offentlige myndigheder må gerne behandle billeder og film med personer, hvis det sker som led i myndighedens udførelse af sine opgaver. Det kommer derfor an på, hvad formålet er med billederne. Hvis formålet er at offentliggøre disse og vise, hvilke aktiviteter børnene er en del af, og dermed informere kommunens borgere (herunder forældrene) om, hvad myndigheden varetager af opgaver, vil der normalt ikke være nogen problemer. Samtykke kan dog være nødvendigt, hvis man ønsker at offentliggøre oplysninger om f.eks. helbred eller religion. I de tilfælde kan kommunen udfærdiger en samtykketekst, som forældrene kan læse og underskrive, når barnet indskrives i institutionen.

Må der hænge billeder af børnene på garderobekasserne?

Flere spørger om der iflg GDPR at sætte billeder af barnet på deres garderobekasser - og om de eventuelt skal bruge ekstra tid på at indhente samtykke til dette fra børnenes forældre.

Svar: Myndigheder må behandle billeder, hvis det sker som led i myndighedens udførelse af sine opgaver, og det er der tale om her. Hvis nogen forældre skulle have indvendinger mod det, kan man i dette tilfælde lade være med at sætte et billede på kassen.

Hvem har ansvaret for forældres elevbilleder på sociale medier?

Bliver kommunen ansvarlig, når forældre lægger billeder af elever taget i skoletiden på deres private Instagram-profiler. Skal der indhentes samtykke fra de andre elevers forældre?

Svar: Forældre og børn er selv ansvarlige for, hvad de lægger op på deres egne profiler på sociale medier. Det er underordnet, hvor billederne er taget.

Skal elever klippes ud af klassebilleder, når de ikke længere går på skolen?

Hvis et barn ikke længere går på skolen, hvad skal der så ske med de billeder, hvor vedkommende optræder. Skal eleven klippes ud af gruppe- og klassebillederne, hvis eleven skifter skole.

Svar: Man behøver ikke klippe børn ud af billederne, bare fordi de skifter skole. Som tidligere nævnt må myndigheder gerne behandle billeder, når det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, og brug af gruppe- og klassebilleder har altid haft en grundlæggende betydning for skoler.

Hvad hvis forældrene trækker samtykke til billeder tilbage?

Flere er i tvivl om, hvilke krav GDPR stiller, hvis forældresamtykker til brug af billeder på et tidspunkt trækkes tilbage. Skal alle skolens billeder nu gennemgås?

Svar: Man kan overveje et andet behandlingsgrundlag end samtykke, fx om ikke behandlingen af billederne faktisk ligger inden for kommunens myndighedsudøvelse. En tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af den behandling, der var baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse vedrører kun den fremtidige behandling af den registreredes oplysninger.