forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen i København er en af de mindst 55 institutioner, staten nu sætter til at udlicitere serviceopgaver. Den nye udliciteringsbølge får sindene i kog hos mange tillidsfolk. Under OK18 var Forligsen rammen om dramatiske forhandlinger. 

Regeringens økonomiudvalg har godkendt, at Bygningsstyrelsen sammen med Økonomistyrelsen kan gå i gang med udrulningen af bølge 2 af udliciteringen af statens serviceopgaver. Det skriver Bygningsstyrelsen på sin hjemmeside.

Bølgen omfatter omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner.

Massiv kritik fra HK-tillidsrepræsentanter

Bølge 2 er en fortsættelse af arbejdet med at privatisere statens serviceopgaver - et projekt, der går under navnet ’Statens Facility Management’ (SFM), som blev besluttet af Løkke-regeringen i 2017.

Den 1. oktober sidste år overgik 22 statslige styrelser til den nye serviceaftale med servicegiganten ISS, der blandt andet skal sørge for maden i kantinerne, reception og rengøring, vedligeholdelse af bygninger og grønne områder, intern service, sikkerhed, affaldshåndtering og ledelse af serviceopgaven.

Læs også: HK’ere under pres fra sure kolleger: Det er ude af vores hænder 

Bygningsstyrelsen skriver, at projektet ’trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1 og har fortsat fokus på de tre områder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed’. Men ifølge en række tillidsrepræsentanter og medarbejdere, som HK Statbladet har talt med, har privatiseringen givet bøvl og dårligere service.

Den første bølge af udlicitering til ISS har blandt andet medført dårligere service, uklar opgavefordeling, manglende fleksibilitet og store ekstraregninger.

Læs også: Tema: Staten privatiserer for milliarder

- Servicen er gået ned. De usynlige opgaver, som bare blev løst før, strander nu, fordi opgaven er overgået, og fordi de medarbejdere, som er tilbage, ikke bare selv må løse dem. Selv små opgaver tager lang tid at få løst, der er problemer med mødebookinger og forplejning, og der opstår ekstra udgifter, lyder nogle af kritikpunkterne.

Mere info: OAO har i forbindelse med første bølge udarbejdet en pjece om medarbejdernes rettigheder i forbindelse med overgang til den fællesstatslige facility management løsning. (Linket er udløbet pr 17/10 2022)

Institutioner i bølge 2: På denne liste kan du se, hvilke 55 institutioner der – ifølge Bygningsstyrelsen – er med i bølge 2 af statens udlicitering af serviceopgaver (facility management). Der kan ifølge Bygningsstyrelsen stadig medtages flere institutioner eller lokaliteter i bølge 2, såfremt det respektive departement er indforstået.

UDLICITERING FOR MILLIARDER

Forsvaret har fra 2018-2024 udliciteret service til ISS for 3 milliarder kroner i Danmarks største udliciteringsaftale nogensinde.
Bygningsstyrelsen har indgået en kontrakt med ISS på 2 milliarder kroner i 'bølge 1', der gælder i årene 2019-2025.
Dansk Politi har kontrakt for mindst 1½ milliard kroner med den svensk-nordiske servicekoncern Coor.
Og den nye regering fortsætter indtil videre privatiseringen.
Læs mere om bygningsstyrelsens fortsatte udlicitering.  (Linket er udløbet pr 17/11 2020)