Ansatte på Danske Færger, Mols-Linjen, Scandlines og Forsea kan se frem til mere i lønningsposen med to nye overenskomster, som gælder for eksempelvis bookingassistenter, administrative medarbejdere, driftsassistenter, butiksansatte og andre HK'ere. Ifølge Christoffer Marckmann, faglig sekretær i HK Privat, betyder det en 2 procents lønstigning hvert eneste år i overenskomstperioden. Derudover stiger fritvalgskontoen med 1 procent om året.

"Det er en god og kontant forbedring for vores medlemmer, der får flere penge mellem hænderne. Samlet set er der tale om en årlig lønstigning, der rundt regnet bliver på 3 procent," fortæller Christoffer Marckmann og understreger, at de ansatte derudover kan forhandle deres løn lokalt.

Forbedringerne på fritvalgkontoen minder i høj grad om industriforliget, der blev indgået d. 9. februar. Det samme gælder andre elementer i overenskomsterne, som er indgået med Færgerederierne. Eksempelvis er der til nybagte forældre nu også yderligere 3 ugers betalt barsel til den forælder, der ikke afholder barselsorlov. Det betyder, at overenskomsten i alt øremærker 8 ugers betalt barsel til faren eller den anden forælder. Og så er der aftalt pension til elever fra de fylder 18 år.

"Der er med aftalen godt nyt for familierne, hvor overenskomsten i alt øremærker 8 ugers betalt barsel til faren eller den anden forælder - og samlet set dermed 16 ugers forældreorlov til begge forældre med fuld løn. Og så er jeg glad for, at vi med aftalen har sikret pension til elever fra de fylder 18 år," siger Christoffer Marckmann.

De to overenskomstaftaler med Færgerederierne gælder henholdsvis ansatte ombord på passagerskibe (DIS) og ansatte til lands (DAS). Overenskomsterne er to ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020.

Det indeholder den nye overenskomst:

  • Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 procent i aftaleperioden. Beløbet kommer oveni lønnen og kan veksles til kontanter eller bruges til at købe seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til pensionsordning. Og som noget helt nyt kan man som forældre bruge af kontoen til at afholde barns 2. hele sygedag samt lægebesøg med børn.
  • Barselordningen forbedres med 3 ugers ekstra betalt barsel til den anden forældre, så overenskomsterne nu øremærker 8 ugers barsel til den anden forælder med fuld løn. Og dermed nu samlet set 16 ugers betalt forældreorlov til begge forældre.
  • Pension til elever fra de fylder 18 år.
  • Pensionsindbetaling efter pensionsalderen.
  • Forbedrede muligheder for uddannelse efter fratrædelse.
  • Arbejdsmiljørepræsentanterne får ret til at deltage i HK's kurser.