Hvis rådgivning, vejledning eller tværgående projekter er begyndt at fylde mere i din hverdag, så har HK Kommunal et godt tilbud til dig.

Tirsdag d. 9. juni afholder HK Kommunal nemlig en temadag i Roskilde, som har fokus på det at skifte rolle i arbejdet.

Overskriften hedder: ”På vej videre til konsulentrollen”?

Rolleskiftet kan have mange forskellige navne og titler– lige fra at man nu er tovholder, konsulent, faglig nøgleperson - eller måske kalder I det noget helt fjerde på din arbejdsplads.

Men det dækker over det samme, nemlig du bevæger dig væk fra drift og i retning af at bringe din viden i spil over for andre faggrupper og nye interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Kunsten ikke bare at give et ekspertsvar

Thilde Westmark underviser på temadagen, blandt andet fordi hun har skrevet en bog om ekspertrollen – og hvad den indebærer.

Hun vil fx komme ind på de dilemmaer, man står i som konsulent.

- Arbejdet som konsulent kræver man hele tiden overveje: Hvornår skal jeg spørge bringe min egen viden i spil og hvornår skal jeg spørge til de andres viden? Der er en vanskelig, men også spændende balancekunst, Når man sidder med en stor specialistviden, er det fristende at lange en hurtig løsning over disken. Men de mest holdbare løsninger finder sted, når konsulenten giver sig tid til også at stille undersøgende spørgsmål.    

I den udtalelse ligger nemlig den pointe hos Thilde Westmark, at mange som har en fagfaglig ekspertbaggrund vil føle det som inkompetence og udtryk for uformåen, hvis de ikke straks kan give et svar. Men opgaven er fra starten at gøre det til et fælles projekt med at finde svar på problemstillingen.

Temadagen vil desuden indeholde paneldebat, hvor du kan høre om tre konsulenters erfaringer og råd, ligesom du kan dykke ned i tre workshops.

Se programmet her og tilmeld dig via link 

For yderligere information kontakt fagkonsulenterne: elin.joergensen@hk.dk eller Lisbeth.Storm.Henriksen@hk.dk