HK Handel Østjyllands formand, Cliff Præstegaard, havde glædet sig til at fortælle om HK Handel Østjylland's mærkesager, mens dirigenten, Bent Johansen, formand i HK Stat Østjylland, styrede slagets gang.

Generalforsamling i HK Handel Østjylland

Formand Cliff Præstegaard og i baggrunden dirigenten: Bent Klim Johansen.

Virksomhedspraktikanterne kommer og tager vores jobs

Cliff Præstegaard fremlagde bestyrelsens beretning, der startede med virksomhedspraktik.

- Hvis der er nogen, som ved noget om virksomhedspraktik, så er det bestyrelsen i HK Handel Østjylland. Vi har arbejdet med det de sidste 3-4 år fordi, vi for alvor indså, at gratis virksomhedspraktik ville ”stjæle” arbejdet fra vores medlemmer i takt med den voldsomme stigning i brugen af gratis virksomhedspraktikanter, fortalte Cliff Præstegaard og fortsatte:

- Vi skal ikke være bange for robotter og teknologi, vi skal være bange for virksomhedspraktikanterne. De kommer og tager vores jobs!

 

Mange bud på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Der er mange bud på, hvornår vi kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, og der er ligeså mange modeller på en tilbagetrækningsreform, som der er politikere. Forsamlingen diskuterede emnet og kom med følgende kommentarer:

 • Det er individuelt, om man er nedslidt eller ej. Pas på med øvre grænser, der kan presse folk ud af arbejdsmarkedet, før de ønsker det.
 • Det ville være ønskværdigt med en nedtrapningsmodel.
 • Mere opmærksomhed på arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så nedslidning kan forebygges.
 • Mere omskoling, så nedslidningen stoppes.

 

60,7 millioner til HK Østjyllands medlemmer

Apropos at koste, så har HK Østjylland kostet østjyske virksomheder 60,7 millioner sidste år, hvilket skyldes, at vi har skaffet vores medlemmer erstatninger, etc. Beløbet er i øvrigt større, ende det, vi får ind i kontingent.

- Det viser jo med al sin tydelighed, at vi har en forening som er berettiget. Det betyder jo desværre også, at vi har en del arbejdsgivere, som ikke opfører sig ordentligt, sagde Cliff Præstegaard.

Generalforsamling i HK Handel Østjylland

 

Den svære balance mellem arbejds- og fritidsliv

Forskning viser, at mænd og kvinder i parfamilier med børn har de største udfordringer med balancen mellem arbejds- og fritidsliv. De har nemlig i gennemsnit tre timer mindre til dem selv - hver dag - sammenlignet med et tilsvarende par uden børn. Cliff Præstegaard lagde op til debat ved bordene, og her er nogle af deltagernes kommentarer:

 • Man har aldrig fri, når informationer om og fra arbejdet kommer hele tiden. Vi skal sætte grænse for os selv – lukke ned, når har vi fri.
 • Vi skal tage ansvar og sige; Nu har jeg fri – nu er jeg ikke på. Hvis man arbejder i fritiden, er det vigtigt at notere tiden, så den kan blive registreret.
 • Det er fair med lange arbejdstider i butikkerne, men skal intuitionerne ikke også have længe åbnet?
 • Hvilken kultur er der på arbejdspladsen? Skriver chefen tidligt og sent. Det er chefens ansvar at sikre en sund kultur.
 • Arbejdspladsen skal bruge kanaler, som ikke indgår i den private sfære, fx ingen arbejdsinformation på Facebook.

 

Fleksjobbere bliver de nye fattige pensionister

Fleksjobberne bliver de fattige pensionister – fattige fordi de kun får pensionsindbetaling af den løn, arbejdsgiveren udbetaler og ikke en krone fra det fleksjobtilskud, som kommunen udbetaler.

- Jeg er glad for at kunne fortælle, at der er kommet en lille pensionsindbetaling til fleksjobberne på den nye ordning fra 2013. Kommunen skal nu indbetale fem procent af flekslønstilskuddet – dog maksimalt 500,- om måneden til ATP. Det er godt nok et lille beløb, men det er forhåbentlig en start, som kun kan forbedres. Vi arbejder fortsat videre på, at synliggøre hvordan fleksjobberne systematisk bliver brugt som billig arbejdskraft, fortalte Cliff Præstegaard.

 

Nej tak til EU-mindsteløn

De blå partier går ind for en EU-mindsteløn, hvor niveauet ligger på ca. 60,- Heldigvis arbejder flere partier og fagforeninger på at påvirke EU til, at der ikke skal fastsættes en mindsteløn og slet ikke i Danmark, hvor vi har en model, hvor løn og arbejdsforhold reguleres ved overenskomster. Og i HK støtter vi naturligvis tiltag, der bakker op om den danske model.

 

Vi anbefaler et ja ved overenskomstforhandlingerne 2020

Søndag den 9. februar kom CO industri og Dansk industri med et forlig, som skal sendes til afstemning. Forliget sætter rammerne for vores forhandlinger.

 

Vi har forhandlet os frem til:

 • 3 x 2,50 på mindstelønnen
 • Elevlønnen stiger med 3 x 1,7%
 • Tillæggene stiger med 1,6% om året i gennemsnit
 • Unge under 18 år får 232, 232 og 224,-

- Alt i alt, så er det her det bedste overenskomstresultat jeg har været med til at forhandle. Det er også en enig forbundssektorbestyrelse som anbefaler at vi stemmer JA til resultatet. Vi får mere fritvalg, barsel og en højere mindsteløn, sluttede Cliff Præstegaard.

Til sidst takkede Cliff Præstegaard medarbejderne i HK Østjylland, bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og alle fremmødte medlemmer, og beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

De blev valgt

Der var stor opbakning til og interesse for det politiske arbejde, og derfor var der også kampvalg om pladserne i bestyrelsen. De valgte er:

Formand: Cliff Præstegaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Hesselbjerg

Heidi Dyrholm Jensen

Pia Mørk Hagedorn

Signe Serup Søgaard

Allan Himidi-Rattenborg 

Suppleanter til bestyrelsen: 

Peter Jensen

Jørgen Bonde

Merethe Highland

Opfordring til at deltage i uddannelsesudvalg

Kristian Sørensen, uddannelseskonsulent i HK Østjylland, slog et slag for uddannelsesudvalgene på de østjyske erhvervsskoler og erhvervsakademier. Vi har ni vakante pladser – tre særligt vigtige på handelsområdet. Du kan læse mere om dem her. (https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/01/13/faa-indflydelse-paa-dit-fag-og-vaerdifuld-erfaring)

Generalforsamling i HK Handel Østjylland

Bestyrelsesmedlem Birgitte Hesselbjerg

Derudover støttede fællesformand Jesper Thorup op om vigtigheden af HK Østjyllands arbejde med virksomhedspraktik og fortalte, at der var et lille fald i antallet. Birgitte Hesselbjerg slog et slag for delegeretmøde til landsklubberne den 10. juni 2020, og til slut fortalte Cliff Præstegaard, at alle skulle glæde sig til generalforsamlingen næste år, hvor der skal vælges delegerede til kongressen.