Kram og håndtryk var bandlyst for at mindske smitterisiko, men der var stadig god stemning på HK Privat Sydjyllands generalforsamling, der blev afholdt i HK Sydjyllands lokaler i Kolding lørdag den 7. marts. 


Formand Henny Fiskbæk tog i sin mundtlige beretning udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, ikke mindst det 8. om anstændige jobs og økonomisk vækst. Også det 5. verdensmål om ligestilling mellem kønnene og det 10. om mindre ulighed er i klar sammenhæng med HK’s mål. 

Millioner til medlemmer

Henny kunne blandt andet fortælle, at i 2019 har HK Privat Sydjylland inddrevet 14.308.143 kr. til vores medlemmer i 488 sager. Det er godt en halv million koner mere end i 2018. Desuden blev 4.027.223 kr. udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond, fordi mange medlemmer blev ramt af, at den virksomhed, de var ansat i, gik konkurs.

I tråd med verdensmålet om at reducere vores fodaftryk på naturen havde afdelingssektoren valgt at skrive og layoute beretningen men ikke trykke den på papir. Den ligger på hjemmesiden som pdf. I stedet fokuserede HK Privat Sydjylland på fremtiden ved at lægge en trykt handleplan på meget færre sider frem på generalforsamlingen. 

Debatten gik blandt andet på lønforsikringen, der blev indført pr. 1. september sidste år. Forsamlingen ville gerne vide, hvad baggrunden var for beslutningen, ikke mindst hvor mange der risikerer ikke at få gavn af ordningen. Det blev oplyst, at alle vil få gavn af ordningen, og for de cirka 7% lavestlønnede er det ved at blive fritaget for fagforeningskontingent i tilfælde af ledighed.

Talelysten var beskeden og enigheden stor. Både den skriftlige og den mundtlige beretning blev vedtaget, og Henny fik rosende ord med på vejen for sin fremlæggelse. 


Formand Henny Fiskbæk blev genvalgt med akklamation uden modkandidat, og det samme var tilfældet for de fleste øvrige valg. Der var kun en smule dramatik om en suppleantpost. Se alle de valgte nedenfor. 

Næstformand Hans Jørgen Rømer Andersen forlod bestyrelsen efter eget valg og fik ros og stor taknemmelighed fra Henny. 

- Vi kommer til at savne dig, sagde hun, da hun overrakte ham en lille gave ledsaget af et digt. Generalforsamlingen fulgte op med dagens største klapsalve. Ny næstformand ventes valgt senest den 19. marts på første bestyrelsesmøde. 


Den nye bestyrelse. I sofaen:  Ole Skovbo Sørensen, Jens Søndergaard, Henny Fiskbæk, Julie Bæk Krogh, Hans Peder Kromann Larsen, Marianne Skovshoved, Jacob Frederik Mikkelsen. 
Stående:  Per R.N. Nielsen, Dorthe Hansen, Finn Lykke, Tina Bopp Thygesen, Henrik Baagøe Fredeløkke, Gitte Kaadekildelund Witt og Birte Jahn Andersen. 

De 52 deltagere til generalforsamlingen blev som indledning varmet op af forfatter og foredragsholder Sagar Constantin, som holdt et veloplagt oplæg om fremtidens arbejdsmarked og vores vaner. Det var en appetitvækker til de arrangementer, hun er oplægsholder for i HK Sydjylland senere på året. Find dem og tilmeld dig på hk.dk/kalenderFAKTABOKS OM VALGENE

Henny Fiskbæk genvalgt som afdelingsektorformand.

Tina Bopp Tygesen blev valgt til bestyrelsen. 

1. Suppleant til bestyrelsen: Jacob Frederik Mikkelsen
2. Suppleant til bestyrelsen: Birte Jahn Andersen
3. Suppleant til bestyrelsen: Hans Peder Kromann Larsen

Valg af 1 bestyrelsesmedlem til forbundssektorbestyrelsen i HK Privat:
Henrik Baagøe Fredeløkke. 

1. Suppleant til forbundssektorbestyrelsen i HK Privat: Marianne Refshauge Skovshoved
2. Suppleant til forbundssektorbestyrelsen i HK Privat: Gitte Kaadekildelund Witt
3. Suppleant til forbundssektorbestyrelsen i HK Privat: Finn Lykke

Valg af repræsentanter til de 5 overenskomstbaserede grupper:

Industri: 
Repræsentant: Julie Bæk Krogh 
Suppleant: Finn Lykke

Grafisk:
Repræsentant: Jens Søndergård

Sundhed & Velvære:
Repræsentant: Gitte Kaadekildelund Witt

Service:
Repræsentant: Per Robert Nedergaard Nielsen
Suppleant: Marianne Refshauge Skovshoved

Organisationer:
Repræsentant: Jacob Frederik Mikkelsen
Suppleant: Tine Schmidt