Parterne har sat deres underskrifter på en ny overenskomst for tæt på 3.000 trykkerne og bogbinderne på landets trykkerier. Forliget kom i hus med forligsmandens hjælp, da forhandlingerne brød sammen natten til onsdag i sidste uge.

Aftalen opfatter bl.a. en større og mere fleksibel fritvalgskonto. Trykkerne og bogbinderne kan over de næste tre år hæve 3 % mere på fritvalgskontoen, som stiger fra 4 til 7 procent. Kontoen kan bruges til forskellige formål, som den enkelte vælger – fx ekstra løn, ekstra pensionsindbetaling, finansiering af børneomsorgsdage, seniorfridage og som noget nyt også til barnets 2. sygedag eller lægebesøg med barn.

Beløbet på fritvalgskontoen kommer oveni den løn, som de fleste medlemmer af HK Privat selv forhandler hjem ude på arbejdspladserne.

’’Det har været et langt forhandlingsforløb, men vi er endt med et tilfredsstillende resultat. Vi sætter pris på, at medlemmerne har valgmuligheder, så de kan vælge de løsninger, der passer bedst i deres liv. Og når fritvalgskontoen kommer til at udgøre 7% oven i lønnen, så er det, noget der kan mærkes,” siger Simon Tøgern, som er formand for HK Privat.

Aftalen læner sig op ad industriforliget, der blev indgået d. 9. februar, og omfatter derfor også forbedringer til nybagte forældre. Far eller den anden forælder sikres yderligere 3 ugers betalt forældreorlov.

Ledige sikres bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, så man kan få op til 5 ugers uddannelse betalt med op til 85 % af sin løn, efter man er stoppet på sit arbejde.

For yderligere at styrke netop trykkere og bogbinderes mulighed for kvalificeret efter- og videreuddannelse, er det aftalt, at arbejdsgivernes bidrag til kompetencefonden stiger med 82,50 kr. årligt, så det årlige beløb lige passerer 600 kr.

Simon Tøgern fremhæver også, at en forsøgsordning med Aftalt Uddannelse nu er gjort permanent, og at arbejdsmiljørepræsentanter sikres bedre adgang til relevant uddannelse.

Dertil kommer forhøjelser af satserne for mindsteløn, skifteholdstillæg samt elevsatser.

Den Grafiske Timeløns Overenskomst er én ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler her i foråret 2020.