Udover Industriens Funktionæroverenskomst har DL-F på det private område primært medlemmer omfattet af overenskomsterne: Dansk Erhverv: Handel, Viden og Service og Mejeribranchens funktionæroverenskomst (som pr. 9. marts 2020 fortsat forhandles).

 

Med udsigt til 3-årige aftaler er der lagt op til overenskomstresultater med et fornuftigt volumen – set med lønmodtagerbriller. Et overenskomstresultat opfylder naturligvis ikke alle ønsker – det vender vi tilbage til.

 

Årets industriforlig på Industriens Funktionæroverenskomst viser gode takter, hvor særligt en øget indbetaling til fritvalgskontoen gør, at den enkelte får en frihed til selv at vælge og prioritere, hvad der betyder mest for en i den arbejdslivsfase, man står i lige nu.

 

Af positive elementer kan nævnes:

 • Fritvalgskontoen løftes i overenskomstperioden fra 4% til 7%.
 • Forbedringer for arbejdsmiljørepræsentanters ret til at deltage i arbejdsmiljøkurser i deres fagforening og ret til adgang til IT-faciliteter på arbejdspladsen.
 • 3 ugers ekstra forældreorlov til far (den anden forælder).
 • ”Aftalt uddannelse” bliver nu gjort permanent, hvor en række uddannelser støttes af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) med 100 procent løntabsdækning.
 • Op til 5 ugers uddannelse til opsagte medarbejdere, der også kan bruges efter opsigelsesperioden.
 • Praktikanternes løn hæves med 1,7% pr. år.

   

  Af mangler – set ud fra DL-F’s synspunkt – kan nævnes:

 • 50%-reglen er fortsat til stede i Industriens Funktionæroverenskomst.
 • Der er ikke sket forbedringer – på laboratorieområdet – på dækningsområdet.

 

I DL-F så vi gerne, at der især var sket forbedringer på især dækningsområdet, da faget til stadighed oplever, at kollegaer skrives ud af overenskomsten.

 

På Dansk Erhverv overenskomsten: Handel, Viden og Service er sket en opdatering af uddannelsesbetegnelser på laboratorieområdet, så miljøteknologerne også fremgår af ”Tiltrædelsesoverenskomst for laboratorieområdet punkt 2, litra B”.

 

For miljøteknologerne betyder det, at de nu er indskrevet i følgende HK overenskomster: de to offentlige overenskomster (Kommunal og Stat), GLS-A, Mejeribranchens funktionæroverenskomst – og nu Dansk Erhverv: Handel, Viden og Service.

 

Udover de nævnte resultater er det også vigtigt at påpege, at der ude lokalt fortsat skal ske lokale lønforhandlinger. Disse lønforhandlinger ligger med andre ord ud over resultatet i de centrale overenskomstforhandlinger.

 

Afslutningsvis anbefaler DL-F bestyrelsen, at alle bruger deres stemme – og stemmer om overenskomstresultatet.

 

For: dem der stemmer bestemmer!

 

Dansk Laborant-Forening/HK

Bestyrelsen