Foto: Simon Klein-Knudsen

 

HK Handel er blevet opmærksom på, at medarbejderne hos BabySam ikke længere får udbetalt pension af deres Fritvalgs Lønkonto.

Fejlen er opstået, efter at BabySam skiftede lønbureau i maj 2019. BabySam har bekræftet, at der er sket en fejl ved overlevering af lønopgaven til det nye bureau.

Der vil derfor blive lavet en ekstra kørsel i begyndelsen af marts 2020, hvor medarbejderne vil få betalt pensionstillægget med tilbagevirkende kraft fra maj 2019.

Fritvalgs Lønkontoen er en del af din overenskomst, hvor en procentdel af din ferieberettigede løn bliver sat ind på en særlig opsparing af din arbejdsgiver.

Du bestemmer selv, om du vil bruge de ekstra penge på f.eks. mere i pension, løn eller mere frihed.

Fejlen i BabySams lønsystem har fundet sted i en periode, hvor Fritvalgs Lønkontoen har været på 4 %.

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt din lokale HK-afdeling via tlf. 7011 4545.