Gitte Weiss i skolelederens kontor, som hun har lånt, når hun arbejdede på den nye FGU-skole i Tønder

- Lige nu er det op ad bakke. Der har været en masse ekstraarbejde og weekendarbejde. Vi er i undertal på grund af en sygemelding og en, som har sagt op, så vi mangler 74 arbejdstimer om ugen. Selv har jeg indtil nu 55 overarbejdstimer, selv om jeg har afspadseret en del, og andre har flere timer, fortæller Gitte Weiss. 

Som den eneste administrative medarbejder på FGU Tønder var det Gittes opgave at få alting til at køre på under 14 dage, og udfordringer havde hun nok af. Computersystemerne blev først åbnet samme dag som skolerne - og en uge efter skulle skemaerne ligge klar. Og ingen kunne få kursus i de nye programmer, fordi systemerne først var tilgængelige på åbningsdagen, hvor det viste sig, at de ikke var koblet på nettet. 

- Det var intet internet, ingen printere og alle vores systemer var nye. Vi skulle i gang med Navision Stat bogføring og lønbogholderi i HR Løn. Før brugte vi Nordplaner til elevplanerne, men nu bruger vi Uddata Plus, og den var ikke færdig, da vi begyndte, og de er stadig i gang med at tilpasse den til FGU. Elevlønnen kører i Agidon, og jeg kendte ikke et eneste af systemerne, siger hun.

FGU Tønder har lejet sig ind EUC Syd Skolehjem og et nærliggende hus.

Et af de store mysterier var, hvor skolen skulle ligge. Usikkerheden blev først fjernet få uger før åbningsdagen: FGU Tønder skulle være på EUC Syd Skolehjem, hvor man har lejet kontorlokaler og en kantine, der bruges som fælles samlingssted. Desuden er der lejet værksteds- og undervisningslokaler i et andet af EUC Syds huse på samme matrikel.

- Adressen blev meldt ud 3-4 dage før sommerferien. Vi var mange, der var nede at kikke i ferien, men man kunne ikke komme ind, så vi kunne ikke se ret meget. Skuffelsen var stor, da vi endelig kom indenfor. Vi havde håbet på noget mere og bedre, fortæller Gitte.

For at komme ind til administrationslokalerne skal man gå igennem det tidligere kantinekøkken, som nu er lukket. Efter en tur rundt om køkkenbordet langs den flisebeklædte væg kommer man ind i lokaler, der er så små, at Arbejdstilsynet har påtalt det.


Gitte foran indgangen (i hjørnet bag hendes venstre skulder) ind til administrationslokalerne

I fem uger sad Gitte i skolelederens kontor, som er på størrelse med et klædeskab (se billede øverst) og lavede det årsregnskab, som afsluttede produktionsskolerne. I en uge efter det sad hun derinde sammen med revisoren. Internet fik de via Gittes telefon i en improviseret løsning.

En af medarbejderne har fået kontor i hjørnet af det nu lukkede køkken. Uden dør men med vaskemaskine og printer. 

Skolen var elevfri 1.-13. august, og tiden fløj med at finde en struktur på, hvordan det skulle være. Der var mange møder med alle ansatte for at løse problemerne. Elevernes første undervisning var på temadage, hvor de kunne lære hinanden at kende, fordi skolen endnu ikke var helt på plads.

Vanskelighederne har ikke slået Gitte ud. Tværtimod er hun meget positiv over FGU. 

- Vi er stadig ved godt mod. Det er en fantastisk uddannelse for de unge, og det giver den et godt løft, at der er almene fag modsat produktionsskolerne. Det er godt, at de kan gå til eksamen, og for dem, som ikke er så glade for det, findes der også en portfolioprøve, så de ikke får nederlag. 
 
- På sigt vil det hele blive lettere. Vi får fuldt elektronisk fakturering, og det vil spare en masse arbejde, men forholdene er ikke holdbare i længden. Vi skal have nye lokaler og vores bestyrelse arbejder hårdt på at finde noget andet. De kan godt se, at det ikke er optimalt, siger Gitte.

Vi traf Gitte Weiss i starten af marts på hendes sidste hele arbejdsdag i Tønder. Fremover skal hun hovedsagelig passe det administrative fra hovedkontoret i Sønderborg. FGU Tønder beskæftiger 10 undervisere, 1 ordblindeunderviser, 2 vejledere, 1 pedel og 1 skoleleder, som indtil videre stadig er henvist til de små, utidssvarende lokaler. 

FAKTA OM FGU
FGU dækker over næsten 90 nye uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Bag det nye navn gemmer sig en nytænkning af blandt andet produktionsskolerne plus dele af VUC med mere. Ifølge uddannelsesguiden henvender den forberedende grunduddannelse (FGU) sig til dem, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Der er i øjeblikket cirka 50.000 unge i den kategori.

Formålet med FGU er, at de studerende efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Alle politiske partier undtagen Alternativet og Enhedslisten står bag aftalen om omlægningen, som blev vedtaget i oktober 2017.