Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg, skal du som alle andre kontakte din læge telefonisk. Du kan holde dig orienteret om anbefalingerne på myndighedernes officielle site om coronasmitte

Der er et politisk pres i øjeblikket for at finde måder at støtte op også om jer, der ikke nødvendigvis har krav på løn under sygdom. Hold øje med udmeldingerne for at holde dig orienteret om evt. kommende tiltag.

Dine muligheder for at få sygedagpenge afhænger af din skattemæssige status og måden, du arbejder på.

  • Hvis du er løst tilknyttet lønmodtager, kan du søge sygedagpenge hos kommunen. Du skal have haft 240 timers arbejde inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder. I mindst 5 af månederne skal du som minimum have været beskæftiget i 40 timer om måneden.

  • Hvis du er lønmodtagerfreelancer med fast tilknytning til en eller flere arbejdsgivere, kan du have ret til sygedagpenge fra en eller flere af dine arbejdsgivere. Du skal opfylde beskæftigelseskravet og have haft mindst 74 timer hos arbejdsgiver inden for de sidste 8 uger.

  • Hvis du er selvstændig (CVR-registreret uden selskabsform), skal du leve op til et beskæftigelseskrav ELLER have tegnet en ekstra sygeforsikring for selvstændige. Hvis du ikke har denne ekstra forsikring, kan du først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom.

Læs mere om sygemelding og beskæftigelseskrav for freelancere/selvstændige her

 

Hvad gør jeg, hvis jeg rammes af karantæne?

Hvis du kommer i karantæne efter anbefaling fra myndighederne, er det pt. uklart, om du kan sygemelde dig. HK opfordrer dig til at forsøge at sygemelde dig under henvisning til, at du ikke kan melde dig ledig, da du ikke vil kunne stå fuld til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om, hvordan du sygemelder dig her. Hvis du søger og får afslag, hører HK gerne fra dig mht. anke af afgørelsen.

 

Hvad gør jeg, hvis mine opgaver/jobs bliver aflyst?

Hvis du er i stand til at fuldføre dine opgaver hjemmefra, skal du naturligvis gøre det. Er du ikke i stand til at arbejde, eller kan opgaverne ikke løses elekronisk, så kontakt dine kunder og forklar dem situationen. Måske er der mulighed for at rykke opgaven? Hvis det ikke er en mulighed, så se på, om den del af arbejdet, du allerede har udført, kan faktureres, og en anden kan fuldføre opgaven. Hvis du har mulighed for det, er det en god service at kunne henvise til en, du kender og kan stå inde for, der kan udføre arbejdet i dit sted.

Hvis du modtager aflysninger fra kunder, afhænger dine muligheder for kompensation af, hvad I har aftalt parterne imellem.

I udgangspunktet har du som freelancer/selvstændig forpligtet dig til at levere ydelsen, og din kunde/arbejdsgiver har forpligtet sig til at købe ydelsen. Hvis en af parterne ikke lever op til aftalen, kan der være tale om misligholdelse, og så kan der i visse tilfælde kræves erstatning for tabet.

Den situation, vi befinder os i lige nu, gør, at både køber og sælger kan tænkes at påberåbe sig force majeure – altså at der er tale om en uforudsigelig, udefrakommende faktor, der forhindrer, at man kan leve op til aftalen, og at denne derfor bortfalder uden erstatning. Typisk vil tilfælde som krig eller naturkatastrofer være skrevet ind i et kontraktpunkt om force majeure. Det er sjældent, at epidimier er direkte nævnt.
Det er derfor ikke givet, at vi er i en situation, hvor force majeure kan påberåbes. Kontakt HK, hvis du er i tvivl om, hvordan din aftale stiller dig. Hvis I ikke har en skriftlig aftale med en force majeure-bestemmelse, kan denne muligvis stadig påberåbes, hvis aftalen beviseligt ikke kan overholdes, og hvis aftalen er indgået før udbruddet af coronavirus – bemærk dog, at der er forskel i lovgivningen i forskellige lande. Du kan læse mere om dette bl.a hos Virksomhedsguiden
Hvis du ikke har en skriftlig aftale med din kunde om din opgave, er det vanskeligt for HK at hjælpe dig. Læs mere om skriftlige aftaler her


Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Hvis du er lønmodtagerfreelancer, så sørg for at være ledigmeldt på jobnet hver gang, du har et ”hul” mellem dine opgaver. Også selvom der kun er tale om få timer. Ellers vil kommunen afvise din ansøgning om sygedagpenge under henvisning til, at du på tidspunktet for sygdommens indtræffen hverken var i arbejde eller meldt ledig. HK arbejder for at få ændret lovgivningen på dette punkt, men indtil det måtte lykkes for os, skal du som løsarbejder/lønmodtagerfreelancer altid ledigmelde dig på jobnet.dk, når din opgave er slut.

Bemærk: Ovenstående rådgivning er generel, og din situation kan afvige. Kontakt derfor altid HK i tilfælde af tvivl.

Klik her og kontakt HK