3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn, en fritvalgskonto, der stiger fra 4 % til 7 % og en aftale mellem parterne om at arbejde for mere undervisning i bæredygtighed og digitalisering. Det er nogle af elementerne i den nye 3-årige overenskomst, der netop er faldet på plads for ca. 10.000 medarbejdere inden for transport- og handelsbranchen.

- Løftet i fritvalgskontoen er helt centralt, og jeg er tilfreds med, at vi også har fået lavet en klar aftale om, at medarbejderen er sikret, at der er tale om et fritvalg i forhold til fx børns anden sygedag og lægebesøg ved børns sygdom, siger René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden.

- Og så er jeg glad for, at vi har fået skrevet en fremtidssikring af medarbejdernes kompetencer med ind i forliget ved at lave en aftale om, at der skal arbejdes for mere undervisning i netop bæredygtighed og digitalisering, tilføjer René Knudsen.

Funktionæroverenskomsten er forhandlet i samarbejde mellem HK Privat og HK HANDEL.

Fritvalgskontoen stiger i overenskomstperioden fra 4 % til 7 % og kan bruges til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie og feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn. Fritvalgskontoen vil med den nye overenskomst også kunne udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende den på anden vis.

Funktionæroverenskomsten er treårig og omfatter funktionærer i fx transportvirksomheder, busselskaber og speditionsvirksomheder. Aftalen læner sig op ad industriforliget, der blev indgået d. 9. februar.