Den nye overenskomst er treårig og dækker administrative og tekniske funktionærer inden for kontor-, handels-, butiks-, laboratorie- og lagerfunktioner, der er beskæftiget hos medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, hvor den største virksomhed er mejerigiganten Arla.

Medarbejdernes såkaldte fritvalgskonto stiger fra 4,03 til 7,03 %, som lægges oven på lønnen, og som medarbejderne kan vælge, om de vil have udbetalt, indbetalt som ekstra pension, eller om de har mere brug for børneomsorgsdage eller seniorfridage. Som noget nyt i denne aftale kan kontoen også bruges til barnets 2. sygedag eller til lægebesøg med ens barn.

Vi er glade for aftalen, også den del, der sikrer, at medarbejdere har større indflydelse på, hvordan de bruger fritvalgskontoen. Det giver fleksibilitet i deres arbejdsliv,” siger Kim Bonde Nielsen, som er faglig sekretær i HK Privat og har forhandlet overenskomsten. 

Han fremhæver også, at der er aftalt 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke har holdt barselsorloven.

I aftalen indgår en sikring af løn- og arbejdsforhold for udenlandske medarbejdere, når de arbejder i Danmark.

”Det er så vigtigt at undgå, at udenlandske medarbejdere går til en ringere løn end deres danske kolleger. Vi har med aftalen sikret en informations- og forhandlingspligt,” siger Kim Bonde Nielsen.

Aftalen læner sig op ad industriforliget, der blev indgået d. 9. februar. Derfor er elever under 20 år nu også sikret pensionsindbetalinger, ’aftalt uddannelse’ er blevet gjort permanent og arbejdsmiljørepræsentanternes får udvidede muligheder for efteruddannelse og en aftale om IT faciliteter.

Mejeribranchens funktionæroverenskomst er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020.