Foto: Morten Rode (København), Marianne Larsen (Bornholm) og Sine Højby Hjort (Hillerød)

Generalforsamlingen, som blev holdt en lørdag, blev indledt med en lækker frokostbuffet.

 

Fanebærer og faglig medarbejder Carsten Jedig Steenberg bar ligesom sidste år fanen ind, mens de forsamlede deltagere traditionen tro afsang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. 

 

En hoppeborg opstillet i HK Hovedstadens lobby vakte lykke blandt de medbragte børn. Alle deltagere havde mulighed for at medbringe både børn og en eventuel ledsager, og det havde flere benyttet sig af.

 

Det var også muligt at deltage i både Hillerød og Rønne via videolink. Her et snapshot fra bordet i Rønne, hvor en flok bornholmske medlemmer samledes for at deltage i HK it, medie & industri Hovedstadens generalforsamling uden at skulle rejse til København.

 

Formand for HK Kommunal Hovedstaden, Winnie Axelsen, holdt oplæg inden dagens debat om at brande og positionere sig som HK’er på arbejdspladsen. Winnie Axelsen berettede om, hvordan et stort antal lægesekretærer i forbindelse med indførelsen af sundhedsplatformen i 2017 gik på gaden for at råbe politikerne op og synliggøre sig som faggruppe.

 

Dernæst blev der debatteret ved bordene i Hillerød, Rønne og København. Alle borde var beklædt med en papirsdug designet som en klassisk ”SWOT-analyse”, som deltagerne kunne skrive deres input på. Her er vi i Hillerød.

 

Detalje fra en borddebat i HK Hovedstaden. Alle dugene blev indsamlet efter generalforsamlingen, og HK it, medie & industri Hovedstaden vil nu arbejde videre med problematikken på baggrund af de mange refleksioner fra dagen. 

 

De røde stemmesedler måtte frem flere gange undervejs, blandt andet ved forelæggelsen af en vedtagelse, ifølge hvilken IMI som afdeling forpligter sig til fortsat at arbejde for væsentlige overenskomstkrav, som ikke blev en del af industriforliget i OK20. Der blev kvitteret for dette med enstemmig opbakning. Vedtagelsen kan ses i sin fulde ordlyd her.

 

Formand Peter Jacques Jensen fortalte undervejs både om overenskomstforhandlingerne og om det forgangne års resultater og højdepunkter. Lidt senere på dagen blev han også genvalgt som formand for afdelingen for de næste to år.

 

Det elektroniske afstemningssystem testes på deltagernes mobile enheder. Det kom dog aldrig i brug, idet der viste sig ikke at blive kampvalg til posterne i år. En samlet oversigt over resultater fra valgene kan ses her.