Foto: Morten Rode

Nedenstående vedtagelse blev enstemmigt bakket op af deltagerne på HK it, medie & industri Hovedstadens generalforsamling lørdag den 7. marts 2020:

HK it, medie & industri Hovedstaden ser med tilfredshed på gennembrudsforliget fra CO-Industri. Under forudsætning af, at de tilbageværende overenskomstforhandlinger fører til et samlet resultat, som vi kan nikke ja til, bakker HK it, medie & industri Hovedstaden helhjertet op om overenskomstresultatet i den kommende urafstemning.

Som en af landets absolut største industriafdelinger (med 7.500 CO-Industri-medlemmer) anerkender vi, at når man kobler den samlede ramme med den lokale løndannelse, så står vi med et stærkt resultat, som vi anbefaler et utvetydigt ja til. Til grund for dette lægger vi ikke blot resultatet på 3 pct. stigning på fritvalgslønkontoen gennem de kommende tre år, men også den samlede lønudvikling, som i seneste overenskomstperiode – 2017-2020 – for vores medlemmer på produktionsvirksomheder var på gennemsnitligt 9,2 pct. (inkl. stigningen i fritvalgslønkonto).

På den baggrund anses overenskomstresultatet i 2020 med en endnu større stigning i fritvalgskontoen som et stærkt afsæt for en fortsat solid lønudvikling for afdelingens medlemmer.

Vi er også rigtig glade for udsigten til mere øremærket barsel til fædre/anden forælder, bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanter, bedre vilkår for børnefamilier, mulighed for flere seniorfridage, pension til elever og forbedringer i forhold til uddannelse. Resultater som også flugter med overenskomstkrav formuleret af vores medlemmer.

Afdelingen forpligter sig til at arbejde videre med de topkrav, vi ikke fik med i industriforliget i 2020. Heriblandt skal afdelingen, hvor der er mulighed for det, føre faglige sager på disse områder, understøtte tillidsrepræsentanter i forhold til at indgå lokalaftaler samt på anden vis gøde jorden for, at markante forbedringer i forhold til overenskomsternes dækningsområde, fastsættelsen af rimelig arbejdstid og øget fleksibilitet i forhold til anvendelse af fritvalgsmidlerne opnås.