koebekraft

Alle ansatte i staten har på et år fået 1,9 procent mere at købe ind for. Modelfoto: Mostphotos. 

HK Stats store medlemsgrupper fik mellem 3,3, og 3,7 procent mere på lønsedlerne fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Det kan godt være, at du ikke lige har mærket eller bemærket det selv, men som statsansat hører du til blandt de lønmodtagergrupper i Danmark, som har haft den største lønfremgang fra sidst i 2018 til sidst i 2019.

Læs også: En lille procent mere i løn 1. april

Se din løn pr. 1. april 2020

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over lønudviklingen for alle faggrupper i staten fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. På det år steg lønningerne i alle brancher – det vil sige private virksomheder og organisationer samt de offentlige sektorer – med 2,2 procent. Men de statsansatte fik gennemsnitligt 2,6 procent mere på lønsedlerne. Altså mere end de øvrige dele af arbejdsmarkedet.

Til sammenligning steg lønnen for de kommunale kolleger med 1,8 procent, og i regionerne – den sidste af de 3 offentlige sektorer – blev det til en årsstigning i 4. kvartal 2019 på 1,5 procent.

graf

Kontorfunktionærer blandt topscorerne

En opgørelse fra Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) viser, at HK Stats 3 store medlemsgrupper alle steg på den rigtige side af 3 procent i løn fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

graf loen

Den orange linje viser prisstigningen, så den del af søjlerne, der ligger over linjen, er udtryk for ekstra købekraft. Klik på billedet for at se det i en større version.

Denne opgørelse bygger på tal fra loenoverblik.dk, der er Økonomistyrelsens statistikværktøj.Tallene er ikke sammenlignelige med Danmarks Statistiks tal, fordi opgørelsesmetoderne er forskellige. Men tallene for faggrupperne kan sammenlignes indbyrdes. Det oplyser Jan Limborg Madsen, konsulent i OAO.   

Tallene viser udviklingen i gennemsnitslønnen for ’identiske personer’ - det vil sige de personer, der var ansat både i november 2018 og november 2019. Altså i hele det år, statistikken omfatter. Lønnen er her inklusiv pensionsbidrag, faste tillæg mv.

  • Kontorfunktionærerne fik 3,7 procent mere i løn. De fik i periodens slutning 35.828 kroner om måneden i løn, inclusiv pension mv. – i gennemsnit, vel at mærke.
  • Laboranternes lønninger voksede med 3,3 procent til en gennemsnitlig månedsløn på 37.754 incl pension mv.
  • It-medarbejdere øgede udbyttet af deres indsats i staten med 3,4 procent til en samlet månedsløn på 44.780 kroner.

Kontorfunktionærernes lønudvikling ligger i den pæne ende over udviklingen for de mange faggrupper på OAO-området. Dog overgået af fx soldater (5,2 procent frem), fagfotografer (4,4 procent), og tog- og lokoførere (4,8 procent mere på et år). Og så den absolutte højdespringer på listen over lønudviklingen for OAO-grupperne: lærlinge og elever. Deres månedsløn steg med 17,4 procent og endte på gennemsnitligt 19.818 kroner.

Ekstra tillæg til lavtlønnede trækker op

Lønudviklingen hænger naturligvis sammen med de overenskomstmæssigt aftalte stigninger i perioden. For eksempel udløste OK18 lønstigninger til alle statsansatte både i april og oktober 2019 – i alt knapt 1,8 procent (0,92 og 0,86 = 1,78).

Desuden fik en stor gruppe af de lavest lønnede HK’ere i staten en særlig stigning. I juni 2019 fik omkring 6.000 HK’ere ekstra cirka 383 kroner om måneden. Pengene blev udbetalt med tilbagevirkende kraft fra oktober 2018. Andre cirka 600 HK’ere fik  og får naturligvis fortsat – en ekstra stigning på 523 kroner om måneden fra oktober 2018.

De særlige stigninger til mange af de lavestlønnede forhandlede HK Stat igennem som en del af organisationsaftalen ved OK18. Pengene bonner ud på statistikken for lønudviklingen – og på medlemmernes lønsedler. 

Nogle af organisationerne for de andre faggrupper har også aftalt ekstra lønstigninger for udvalgte grupper, men ikke alle. Det afhænger af, hvordan de har brugt deres organisationspuljer ved OK 18.

HK’erne er ikke alene om at have haft en pæn lønfremgang i fra 2018 til 2019. Fx voksede statsansatte jurister og økonomers løn med 4,4 procent, mens magistre havde en fremgang på 3,4 procent. Arkitekter i staten gik 3,1 procent frem og ingeniører 3,2 procent. Det viser HK Statbladets egen kørsel i loenoverblik.dk. 

Mere for pengene

Mens lønnen vokser pænt hurtigt, er prisstigningerne for tiden mere beskedne. Derfor vokser købekraften – reallønnen – for de fleste. De statsansatte under et fik på et år 1,9 procent mere at gå i supermarkedet eller tage på ferie for.

Som der står i NYT fra Danmarks Statistik fra februar 2020:

"Lønnen stiger markant mere end forbrugerpriserne i samtlige sektorer I november (2019, red.), som er 4. kvartals midterste måned, viste forbruger- og nettoprisindekset en årlig stigning i forbrugerpriserne på 0,7 pct. Lønnen er dermed, afhængigt af sektor, steget med mellem 0,8 og 1,9 procentpoint mere end forbrugerpriserne i samme periode."