Pia Petersen

Når man som Pia Vestbjerg Petersen er ny tillidsrepræsentant, er der mange områder, man skal sætte sig ind i. I december 2019 blev hun valgt til posten af kollegerne i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Østbanegade i København.   

Nu kan du på en enkelt A4-side få en oversigt over, hvad en tillidsrepræsentant (TR) laver, hvem man samarbejder med, hvilke personlige kvalifikationer der skal til, og hvad HK Stat tilbyder af uddannelse og sparring til opgaven.

Se den her: Styrk dine kolleger - og udvikl dig selv Lille pdf symbol 

For Pia Vestbjerg Petersen (30), der blev valgt som TR i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i december 2019, giver TR-opgavebeskrivelsen et tiltrængt overblik over, hvad hvervet går ud på. Og det er ikke så lidt, erkender hun.

- Det er fedt at være TR. Men også et stort ansvar. Man skal have en ambition med rollen og have ydmyghed overfor den, siger hun.

- Der er rigtig meget, man skal sætte sig ind i, når man er ny: kurser, lønforhandlinger, samarbejdsrelationer, mange forskellige processer. Jeg har været usikker på mange ting, og søgt efter viden forskellige steder, så det er godt med en beskrivelse af opgaverne, siger hun.

En af dem er at repræsentere kollegerne i samarbejdsudvalget (SU). Pia sidder ikke selv i SU, da den opgave ligger hos nogle andre af arbejdspladsens HK-TR'er. Men de mødes alle hver måned og taler om, hvad der rører sig, og hvad der skal på dagsordenen til SU-møderne. I TR-gruppen er de generelt gode til at støtte hinanden, oplever hun.

- Vi bruger også hinanden til at tale om lønforhold. Det er nemt at ringe til hinanden, og der er ingen dumme spørgsmål.

- Kollegerne kalder mig 'administrationschefen'

Den opgave, Pia brænder mest for, er at understøtte HK-kollegernes motivation for udvikling og efteruddannelse. Sidst i februar deltog hun sammen med 3 TR-kolleger i kurset 'Motiver dine kolleger til ny læring' – det første i en kursusrække, som er betalt af den TR-fond, der blev aftalt ved OK18 og har til formål at styrke TR'erne i netop dette. 

- Nogle kolleger har måske siddet for længe og lavet det samme uden at rykke sig. Men der er rigtig mange muligheder for, at de kan udvikle sig. Det vil jeg vil rigtig gerne motivere til og være med til at skabe bevidsthed om, siger hun.

Generelt er det de menneskelige aspekter af TR-hvervet, der giver Pia energi, og måske er det også i den retning, hendes karriere vil gå fremover. Hendes 'almindelige job', som hun blev ansat i som nyuddannet i 2016, er inden for it, men hendes drivkraft er alt det, der handler om support, processer og samarbejde.

- Kollegerne i mit kontor kalder mig for administrationschefen for sjov, smiler hun.         

I november 2019, en måned inden Pia blev TR, afsluttede hun sit første fag på akademiuddannelse i ledelse og er nu i gang med det næste. Et valg, som hun traf efter at have rådført sig med fællestillidsrepræsentanten i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Jacob Leth Halldorsson.

- Der var så mange muligheder, og det var svært at sortere i dem. Så jeg holdt et møde med Jacob, sparrede med ham og valgte så AU i ledelse. Det var en rigtig god snak.

På samme måde håber hun at kunne være med til at skabe klarhed og motivation for andre, både når det kommer til uddannelsesvalg, og til at kunne sætte ord på de kompetencer, der ligger ud over den egentlige stillingsbeskrivelse. Og det er vigtigt at kunne i forbindelse med lønforhandling og ved PULS-samtaler (performance-, udviklings- og lønsamtaler) med ledelsen, pointerer hun.

Forståelse fra personaleleder

En anden opgave, som Pia ser som en af de store i sit TR-virke, er at være bindeled mellem medarbejdere og ledelse. Aktuelt står hendes afdeling for i tredje kvartal 2020 at skulle flytte til Lyngby, hvor lokalerne skal indrettes efter modellen flexible seating. De mange spørgsmål og usikkerheder, det afstedkommer blandt medarbejderne, forsøger hun sammen med de andre TR'er at imødekomme bedst muligt.

- Efter udmeldingen om, at nogle af os skal flytte til Lyngby, holdt vi et drop in-møde med kollegerne på en halv time, hvor de fik mulighed for at stille spørgsmål og læsse af til os. Så kan vi gå tilbage til ledelsen med det, de har sagt, og komme med forslag til, hvad der måske kan gøre bedre. 

Men hvordan får hun tid til alle TR-opgaverne udover sit almindelige arbejde, kunne man spørge.

Og ja, de fylder meget – i hvert fald lige for tiden.           

- Lige nu bruger jeg rigtig meget tid, fordi jeg er ny. Der er mange kurser, og meget, jeg skal sætte mig ind i. Men jeg oplever stor forståelse fra min personaleleder. Vi har en åben dialog, og han har respekt for mine opgaver og den sammenhæng, de indgår i.