Opdateret 1. april 2020 - kl. 21.00.

Corona-krisen har for alvor ramt Danmark. I HK Privats guide kan du løbende holde dig opdateret på dine rettigheder og pligter, i takt med at nye spørgsmål opstår, og initiativer fra regeringen bliver lanceret.

Artiklen bliver løbende opdateret med den nyeste information.

FAQ’en bygger på generelle fortolkninger, og der kan derfor være konkrete situationer, hvor fortolkningen vil være en anden. Derudover indeholder FAQ’en ikke svar, der vedrører konkrete overenskomstområder.

Du kan altid henvende dig hos din HK-afdeling eller på faglig-afdeling@hk.dk, hvis du har konkrete spørgsmål.

De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt, og kan ikke tages som udtryk for HK Privats holdning i en situation, hvor baggrunden ikke er tilsvarende alvorlig.

Generelt
Det er afgørende, at du nøje følger myndighedernes og arbejdsgivers anvisninger. Hvis du ikke gør det, risikerer du i yderste instans at miste både løn og job.

Hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra ...

Hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra ...


Skal jeg arbejde hjemmefra?
Ja, hvis du bliver bedt om at arbejde hjemmefra og ikke er syg, så skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra.

Se i øvrigt mere om indretning af din hjemmearbejdsplads her:
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/03/25/gode-raad-til-dig-der-arbejder-hjemmefra

Skal jeg have løn?
Du har krav på sædvanlig løn.

Gælder der noget særligt for elever?
Som udgangspunkt gælder der det samme som for de øvrigt ansatte, dog skal du have adgang til din oplæringsansvarlige, hvis du arbejder hjemmefra. Det er en konkret vurdering, om du kan arbejde hjemmefra. Er du i tvivl så kontakt din lokale HK-afdeling. Det har blandt andet betydning, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb og dine forudsætninger for at udføre arbejdet. Du skal som elev både følge skolens og din arbejdsgivers instrukser. Du har krav på sædvanlig løn, og du kan ikke afvise fjernundervisning, eller at dit skoleophold bliver flyttet til andet tidspunkt eller anden skole. Se i øvrigt mere om dine rettigheder under det særlige afsnit om elever nedenfor.

Hvad hvis mine børn er hjemme, mens jeg arbejder?
Myndighederne har opfordret til, at vi holder vores børn hjemme fra skole, daginstitutionen eller lignende. Hvis du kan arbejde hjemme, mens du har dine børn hos dig, skal du det. Er det ikke muligt for dig at arbejde, mens dit barn/dine børn er hjemme, skal du forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning.
Hvis du bliver hjemsendt  ...

Hvis du bliver hjemsendt ...


Kan jeg hjemsendes?
Myndighederne har opfordret arbejdsgiverne til at lade lønmodtagere, der kan, arbejde hjemme. De, der ikke kan arbejde hjemme, kan hjemsendes. Det er arbejdsgivers vurdering, om du skal hjemsendes eller blive på arbejde.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie eller feriefridage uden varsel?
Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der er med Corona-virus tale om særlige omstændigheder, og derfor vil din arbejdsgiver som udgangspunkt kunne varsle din ferie for indeværende ferieår (den ferie du skal holde fra 1. maj 2019 til 30. april 2020) til afholdelse uden varsel. Ferie, som du har optjent i 2019, kan først varsles til afholdelse efter 1. maj 2020. Det gælder dog ikke, hvis du har mulighed for at arbejde hjemmefra. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du anbefales derfor at tage kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel. Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde afspadsering og omsorgsdage uden varsel?
Afspadsering og omsorgsdage følger den enkelte overenskomsts regler – kontakt din lokale HK-afdeling. Bemærk at der skal være mulighed for det i overenskomsten, hvis en afspadseringssaldo skal kunne gå i minus. Er der ikke mulighed for det i overenskomsten, kan du ikke afspadsere mere, end du har på din saldo.

Kan min arbejdsgiver bede mig holde ferie af ikke-optjent ferie?
Arbejdsgiver kan ikke varsle ikke-optjent ferie til afholdelse, da der ikke er en pligt til at holde ferie, men en ret. Ferie, der er optjent fra et andet sted, som er optjent som feriegodtgørelse via feriekortordningen, kan godt varsles til afholdelse, men har medarbejderen ikke optjent noget ferie fra noget sted, kan de ikke tvinges på ferie.

En undtagelse hertil er, hvis din arbejdsgiver holder lukket under ferie, f.eks. i påsken – i så fald har du ikke krav på løn, selvom du ikke har optjent ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket. Din arbejdsgiver skal også ved ferielukning overholde de almindelige regler om varsling af ferie.

Jeg har ikke mere ferie, feriefridage, omsorgsdage, afspadsering til gode, hvad er mine rettigheder?
Du skal følge den instruks, du får fra din arbejdsgiver om at blive hjemme. Det er vores vurdering, at det er arbejdsgiverens risiko, at han ikke har noget arbejde, du kan udføre, så hvis arbejdsgiveren hjemsender dig, fordi der ikke er noget at lave, så skal du som udgangspunkt have fuld løn.

Der kan dog gælde særlige regler i enkelte overenskomster, men det er sjældent på HK’s område.

Vi er klar over, at flere arbejdsgiverforeninger er uenige i, at der skal betales fuld løn, og de derfor hjemsender medarbejdere uden løn som følge af force majeure.

Det er arbejdsgiverne, der har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor lade være med at udbetale løn, men så kan vi føre en retssag og få afklaret, om de har ret til det eller ej. Husk i givet fald at protestere mod den manglende lønudbetaling og kontakt din lokale HK-afdeling.

Hvis du hjemsendes, og din ansættelse er omfattet af en af følgende overenskomster, har du krav på din sædvanlige løn:
•  Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri
•  Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv
•  Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med Dansk Industri
•  Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger
•  HK overenskomsten mellem Dansk Byggeri og HK Privat
•  FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN mellem Grakom Arbejdsgivere og HK Privat
•  DEN GRAFISKE OVERENSKOMST mellem Grakom Arbejdsgivere, DMA, HK Privat og 3F/Industri (Emballage)
•  Digitalprint- og serigrafoverenskomsten mellem grakom arbejdsgivere og Hk privat
•  MEJERIBRANCHENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og HK Privat
•  Aftaleenheden for frie grundskoler og private gymnasier, medlemmer af Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier eller Dansk Friskoleforening og HK Privat
•  Overenskomst mellem A/S Arbejdernes Landsbank og Landsklubben Bankland i Arbejdernes landsbank under HK Privat
•  Overenskomst mellem Arbejdsgiverne (nu TEKNIQ Arbejdsgiverne) og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark
•  HK-overenskomst mellem TEKNIQ (nu TEKNIQ Arbejdsgiverne) OG HK PRIVAT
•  LANDSOVERENSKOMST mellem Færgerederierne og HK Privat (DAS)
•  LANDSOVERENSKOMST mellem Færgerederierne og HK Privat (DIS)
•  Overenskomst mellem HK Privat og BL – Danmarks Almene Boliger
•  Overenskomst for Handels- og kontoransatte i de kooperative byggefagsvirksomheder
•  Fitnessoverenskomsterne med Dansk Erhverv (for Fitness World og Fitness DK)
•  Landsoverenskomsten for IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat
•  Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat gældende for fotografer samt grafikere ansat på reklamebureauer og forlag der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver
•  Overenskomst mellem DI Overenskomst I for Emballage Industrien, Plastindustrien i Danmark og 3F Industri (Emballage) HK Privat
•  Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer
•  Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode & Textil og HK Privat
•  Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK Privat
•  Funktionæroverenskomsten med DMA
•  Landsoverenskomst mellem DBR Arbejdsgiverforening og HK Privat
•  FUNKTIONÆROVERENSKOMST mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark, og HK Privat
•  Overenskomst mellem Dansk Maskinhandlerforening (DM-Arbejdsgiver) og HK Privat
•  HK Overenskomst Mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK Privat
•  HK OVERENSKOMST mellem HK Privat og HORESTA
•  KASINO OVERENSKOMST for hotel, restaurant og turisterhvervet
•  Landsoverenskomst mellem Lilleskolernes Sammenslutning og HK Privat
•  Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA)

Er du omfattet af en anden overenskomst end en af ovenstående, kan du kontakte din lokale HK-afdeling for mere viden.
Hvis du skal møde på arbejde ...

Hvis du skal møde på arbejde ...


Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?
Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende med risiko for bortvisning som følge af arbejdsvægring. Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lokale HK-afdeling, inden du tager så drastisk et skridt.

Jeg håndterer penge og har kundekontakt i mit arbejde. Hvordan skal jeg forebygge?
Når du har kundekontakt og håndterer penge, er det vigtigt, at du og din arbejdsplads følger Sundhedsstyrelsens råd til beskyttelse mod Corona-virus.
Du skal f.eks. begrænse den fysiske kontakt, holde afstand til andre mennesker og vaske dine hænder tit eller bruge håndsprit. Din arbejdsgiver kan opfordre kunder til at bruge betalingskort i forbindelse med betaling for at undgå kontakt med kontanter. Dit arbejde skal planlægges og organiseres, så du jævnligt har tid til at vaske dine hænder eller bruge håndsprit. Din arbejdsgiver kan derudover også stille handsker til rådighed for dig, som du kan skifte med jævne mellemrum og instruere dig og dine kollegaer i ikke at røre ansigtet i nærheden af øjne, mund og næse samt at undgå håndtryk.

I hvor stort omfang kan min arbejdsgiver bede mig om at løse andre arbejdsopgaver, end det jeg er ansat til?
Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra din arbejdsgiver om, at du som ansat i højere grad end under normale omstændigheder påtager dig arbejdsopgaver, der ligger uden for din stillingsbeskrivelse og som kan foregå på en anden adresse, end du normalt møder ind på. Dette vil især gælde for stillinger på samfundsvitale arbejdspladser inden for sundhedssektoren, madforsyning, el-forsyning m.m..

Som udgangspunkt vil du som ansat have ret til den samme løn og f.eks. anciennitets- og kvalifikationstillæg, men der kan være særlige genetillæg, som ikke kan kræves udbetalt, hvis ikke man arbejder under den pågældende gene.

Hvor længe kan min arbejdsgiver sige, at jeg skal arbejde i træk?
Udgangspunktet er, at du har ret til en hvileperiode på 11 timer inden for hver 24 timer. Herudover har du ret til et fridøgn i forlængelse af en 11-timers hvileperiode inden for 7 døgn.

På en række områder er bestemmelserne fraveget generelt f.eks. på vagt- og døgnaktiviteter og i sygehusvæsenet. Eksempelvis kan hvileperioden her være på kun 8 timer.

I helt særlige situationer kan reglerne om hvileperiode og fridøgn dog fraviges, også på andre områder, hvis omstændigheder i form af særlig uforudsete begivenheder gør sig gældende, såkaldte force majeure-situationer. I sådanne tilfælde er der ikke en nedre grænse for hvileperiodens længde, da den kan fraviges i nødvendigt omfang, fordi der netop er tale om helt særlige, uforudsete omstændigheder. Der vil dog være en naturlig grænse for, hvor længe man kan blive ved med at arbejde.
De ansatte skal have kompenserende hvileperioder hurtigst muligt efter det arbejde, hvor fravigelsen er sket. Hvis en arbejdsgiver lader sine medarbejdere arbejde i længere perioder med overskridelser af hvileperioden, må arbejdsgiveren undvære sine medarbejdere i tilsvarende periode, så snart det er muligt.

Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan karakter, at der ikke kan ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.
HK vurderer, at den nuværende situation med Corona-inddæmning i Danmark på visse arbejdspladser kan udgøre en sådan force majeure-begivenhed. Arbejdsgiver kan derfor godt på arbejdspladser, hvor dette gør sig gældende, pålægge dig at arbejde mere, end du normalt må.

Arbejdstilsynet har den 15. marts 2020 oplyst:
”At virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien – som fx hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Det kan også gælde for fx dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne. Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder foreløbigt frem til den 27. marts 2020.

Reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, vil kunne fraviges ”i nødvendigt omfang” i virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19 pandemien."

Arbejdet skal dog altid være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Efter reglerne kan der dog ikke arbejdes ud over 12 døgn i træk uden fridøgn. Den ugentlige arbejdstid beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer.

Hvis jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?
Sundhedsstyrelsen definerer risikogrupperne som personer over 80 år og kronisk syge med moderat eller svær sygdom. Selvom det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom ift. den ny Corona-virus, betragter sundhedsmyndighederne også gravide som værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip.

Hvis du er utryg, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg ved at møde på arbejde. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om i kan finde en løsning, der fjerner risikoen – f.eks. ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, så har du ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist. Inden du bliver væk, bør du derfor kontakte din HK-afdeling.

Hvad hvis jeg har pårørende i en særlig risikogruppe?
Hvis du f.eks. har et barn, der er i en særlig risikogruppe, så er det uafklaret, om du kan blive hjemme, hvis du føler dig utryg ved at møde på arbejde. Indtil videre anbefaler HK, at du gør som det fremgår af ovenstående, som hvis du selv tilhører en risikogruppe. Du kan med fordel også kontakte kommunen for at høre, om du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du kan aftale orlov uden løn med din arbejdsgiver.
 
Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?
Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med Corona-virus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant. Har du haft udgifter til din planlagte ferie, som ikke er dækket af en rejseforsikring, kan din arbejdsgiver skulle dække dette. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning.

Hvad hvis mit barn har Corona-virus, hvad er mine rettigheder?
Hvis dit barn bliver smittet med Corona-virus, så er du som forælder stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom. Men du vil med meget stor sandsynlighed blive hjemsendt, hvilket formentligt løser eventuelle pasningsproblemer. Du kan med fordel også kontakte kommunen for at høre, om du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du kan aftale orlov uden løn med din arbejdsgiver.

Hvad hvis mit barn har anden sygdom, hvad er mine rettigheder?
Hvis der skulle opstå en situation, hvor du ikke er i hjemsendt/arbejder hjemme og derfor er sammen med barnet, så har du de samme rettigheder som ved anden sygdom, og du må derfor forsøge at skaffe alternativ pasning eller indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning. Du kan i særlige tilfælde have ret til frihed efter lov om lønmodtagerens ret til fravær fra arbejde af familiemæssige årsager. Du bør i den situation kontakte din fagforening. Du kan med fordel også kontakte kommunen for at høre om du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du kan aftale orlov uden løn med din arbejdsgiver.

Kan jeg blive hjemme og passe mit barn nu, når skole/institution er lukket?
Nej, når skolen eller daginstitutionen eller lignende er lukket, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Først og fremmest skal du forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde. Er intet af dette muligt, kan du eventuelt gøre brug af ”nødpasningsordningen”. Kommunerne har organiseret nødpasning for de 0-9 årige. Det er den enkelte kommune, der afgør om dit barn kan blive passet under denne ordning, og du skal derfor kontakte din kommune.

Jeg kan ikke komme på arbejde, da bussen, jeg normalt tager, er blevet indstillet. Hvad er mine rettigheder?
Du er selv ansvarlig for din transport til og fra arbejde og skal derfor afsøge alle alternative muligheder. Er det helt umuligt at komme frem, så skal du orientere din arbejdsgiver hurtigst muligt. Du vil i så fald ikke kunne blive afskediget, men du vil heller ikke have krav på at modtage løn eller andre ydelser.

Myndighederne anbefaler, at man forsøger at undgå at køre i offentlig transport i myldretiden. Kan jeg forlange at få ændret mine mødetider, så jeg kan køre uden for myldretiden?
Nej, du kan ikke forlange at få ændret dine arbejdstider. Men det er en god ide at tage anbefalingen seriøst og drøfte med din arbejdsgiver, om det kan lade sig gøre at ændre på arbejdstiden eller arbejde delvist hjemmefra, så du ikke behøver køre i offentlig transport i myldretiden.

Kan jeg blive hjemme fra arbejde, hvis min arbejdsgiver undlader at hjemsende en af mine kollegaer, der har været udsat for smitterisiko?
Hvis din arbejdsgiver ikke følger sundhedsmyndighedernes vejledning om at hjemsende en medarbejder i 14 dage, når kollegaen har været udsat for smitterisiko og har symptomer, så bør du kontakte sundhedsmyndighederne og din lokale HK-afdeling.

Hvis du er i en risikogruppe, kan du formentligt undlade at møde på arbejde, men i stedet stille din arbejdskraft til rådighed i det omfang, det kan lade sig gøre uden risiko for smitte fra kollegaen.

Hvis du ikke er i en risikogruppe, er retsstillingen mere usikker, men man bør ikke skulle acceptere konkret smitterisiko, og i det omfang kollegaen udgør en konkret smitterisiko for den enkelte, må man have adgang til ikke at arbejde sammen med kollegaen, bruge samme fællesfaciliteter som kollegaen eller tilsvarende.

Jeg synes ikke, at min arbejdsgiver tager myndighedernes anbefalinger alvorligt. Hvad kan jeg gøre?
Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder skal arbejdsgiveren gøre dig bekendt med eventuelle sygdomsfarer. Hvis du har en begrundet mistanke om, at din arbejdsgiver ikke lever op til disse forpligtelser, så skal du tage fat i din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så tag fat i din lokale HK-afdeling.

Hvad hvis jeg bliver syg?
Du skal sygemelde dig som normalt. Det afhænger af din kontrakt og evt. overenskomst om, du har ret til løn under sygdom. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvad skal jeg være opmærksom på? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvad skal jeg være opmærksom på? ...


BEMÆRK –  Vi er opmærksomme på, at aftalen afføder mange spørgsmål, og vi kan ikke svare på alle spørgsmål på nuværende tidspunkt. Vi vil opdatere dette afsnit straks, vi har afgørende nyt.

Hvordan laves aftalen?
Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om han vil gøre brug af muligheden for lønkompensation. Dermed er det også din arbejdsgiver, der bestemmer, om han vil hjemsende dig. Du skal derfor følge den instruks, du får af din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver får lønkompensationen ved at anmode om den, når muligheden herfor åbner. Du skal ikke indgå i aftalen og skal heller ikke godkende den eller medvirke på anden vis. Det eneste, du skal tage stilling til, er, hvordan du vil ”betale” de 5 dage, som du i henhold til trepartsaftalen selv hæfter for. Derudover skal du have oplyst den periode, hvor der søges lønkompensation for dig.

Skal jeg skrive under på noget?
Du skal ikke indgå i aftalen og skal heller ikke godkende den eller medvirke på anden vis. Det eneste, du skal tage stilling til og skrive under på, er, hvordan du vil ”betale” de op til 5 dage, som du i henhold til trepartsaftalen selv hæfter for. Bemærk at hvis du hjemsendes for en kortere periode end 9. marts til 9. juni 2020, så skal du kun afgive en forholdsmæssig andel af de 5 dages ferie/feriefridag/afspadsering osv. Du skal derudover også aftale med din arbejdsgiver, hvornår de her dage skal placeres i perioden. De skal placeres forholdsmæssigt i perioden, eksempelvis 2 dage i første måned, 2 dage i anden måned og 1 dag i sidste måned.

En del arbejdsgivere beder de ansatte om at skrive under på, at de er indforståede med at blive hjemsendt. Det kan du godt skrive under på.

Det er nu helt afklaret, at elever godt kan hjemsendes under trepartsaftalen, men der gælder særlige vilkår for elever. Se mere herom nedenfor under ”Kan jeg omfattes, hvis jeg er elev? ”.

Hvis ikke du bliver spurgt til, hvordan du vil ”betale” de 5 dage, du skal afgive, og du har et konkret ønske om, hvorvidt det skal tages fra dine feriedage, feriefridage, afspadsering mm., samt hvornår i perioden du vil afvikle dem, så anbefaler vi, at du på eget initiativ gør din arbejdsgiver opmærksom på det. Du kan enten påføre det på en skrivelse, hvor du skal skrive under på, at du er indforstået med at blive hjemsendt, eller du kan sende det på en mail til din arbejdsgiver.

Hvad betyder det for mig?
Hvis mere end 30% eller mere end 50 ansatte er fyringstruede, kan din arbejdsgiver ansøge om at gøre brug af denne ordning, som kompenserer din arbejdsgiver for en del af din løn. Din arbejdsgiver skal angive nøjagtig, hvem af de ansatte der er fyringstruede, og for hvor lang en periode (maksimalt 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020) der forventes arbejdsmangel.

Hvis du omfattes af ordningen, vil du fortsat modtage din fulde løn (den løn du havde den 9. marts 2020), og du må ikke arbejde.

Du vil skulle holde 5 dages ferie og/eller afspadsering i den periode, hvor din arbejdsgiver modtager lønkompensation. Hvis du ikke har ferie eller afspadsering til gode, skal du holde fri uden løn eller anvende feriedage fra det ferieår, der begynder 1. maj 2020.

Du skal være ansat i virksomheden før 9. marts 2020, og vigtigst af alt må din arbejdsgiver ikke afskedige dig som følge af økonomiske årsager, hvis man gør brug af denne ordning. Du er altså garanteret, at dit job ikke kan falde bort som følge af dårlig økonomi i virksomheden, så længe din arbejdsgiver gør brug af denne ordning.

Kan min arbejdsgiver ændre antallet af medarbejdere, de ønsker lønkompensation for?
Ja, din arbejdsgiver kan fra dag til dag kalde en medarbejder tilbage på arbejde, men hvis antallet af medarbejdere i ordningen skal forøges, skal der sendes en ny ansøgning.

Kan en virksomhed skifte mellem, hvem der er hjemsendt?
En virksomhed kan vælge at planlægge hjemsendelsen således, at flere ansatte hjemsendes i en del af perioden, og færre ansatte hjemsendes i en anden del af perioden. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan plan altid udgøre minimum 30 pct. af medarbejderne eller 50 ansatte.

Ved uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden derudover tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en midlertidig periode. Midlertidigt tilbagekaldte tæller ikke med i opgørelsen af om 30 %/50 medarbejder kravet er opfyldt.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. Medarbejderne kan opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til at arbejde, eller medarbejderne kan enkeltvis genindkaldes til at arbejde på forskellige tidspunkter.

Af administrative hensyn regnes genindkaldelser i hele dage. Det betyder, at virksomheder ikke kan genindkalde medarbejdere nogle timer hver dag og stadig få lønkompensation.

Eksempler:
1. En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger.

2. Det vil også være muligt for arbejdsgiveren at tilmelde 300 medarbejdere, hvor de alle er hjemsendt 3 dage om ugen uden at arbejde, men arbejder de sidste 2 dage.

Kan man hjemsende visse medarbejdergrupper på deltid med henblik på at kunne opretholde en mindre produktion?
Det svarer til arbejdsfordeling, der ikke er mulig efter aftalen.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvem er omfattet af aftalen? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvem er omfattet af aftalen? …


Hvilke virksomheder og medarbejdere er omfattet af aftalen?
Aftalen dækker hele det private arbejdsmarked, og det er hverken en betingelse, at virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening under DA, eller at medarbejderne er medlem af en lønmodtagerorganisation under FH.

Virksomheden skal stå overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er et krav, at det gennemsnitlige antal hjemsendte over hele den periode, der er søgt lønkompensation for, skal udgøre minimum 30 % af medarbejderne eller 50 ansatte.

Gælder ordningen også for virksomheder med 1 ansat?
Ja.

Kan udenlandske virksomheder med ansatte i Danmark gøre brug af aftalen om den midlertidige lønkompensation?
Din arbejdsgiver skal være registreret i det danske virksomhedsregister (CVR), og du skal have dansk CPR-nummer.

Kan min arbejdsgiver modtage lønkompensation for mig, hvis jeg er i opsagt stilling og selv har sagt op?
Din arbejdsgiver kan godt modtage lønkompensation til dig, hvis du har selv har sagt op og hjemsendes med løn i opsigelsesperioden.

Kan min arbejdsgiver modtage lønkompensation for mig, hvis jeg først skal starte efter, at perioden om lønkompensation er startet i virksomheden?
Hvis du var ansat inden den 9. marts 2020 kan din arbejdsgiver også søge om lønkompensation for dig. Det er uden betydning, at du først tiltræder stillingen efter den 9. marts 2020. Din arbejdsgiver kan søge lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere fra f.eks. den 24. marts 2020. Der kan dog kun søges om lønkompensation for dig fra den dato, hvor du starter i jobbet og bliver hjemsendt.

Kan jeg indgå i ordningen om lønkompensation, hvis jeg er tillidsrepræsentant?
Ja, du kan som tillidsrepræsentant hjemsendes med fuld løn, men det er forudsat i ordningen, at du skal verificere, at de pågældende medarbejdere er hjemsendt. Det er derfor forudsat, at du som tillidsrepræsentant skal være tilstede under hele forløbet, såfremt der stadigvæk er medarbejdere, der ikke er hjemsendt. Du har lov til at lave dit TR-arbejde, men må ikke lave andet arbejde for din arbejdsgiver.

Kan jeg indgå i ordningen om lønkompensation, hvis jeg er arbejdsmiljørepræsentant?
Ja, du kan som arbejdsmiljørepræsentant hjemsendes med fuld løn. Ligesom for tillidsrepræsentanter er det forudsat, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal være tilstede under hele forløbet, såfremt der stadigvæk er medarbejdere, der ikke er hjemsendt. Du har lov til at lave dit AMR-arbejde, men må ikke lave andet arbejde for din arbejdsgiver.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er elev?
Ja, det kan du godt.

Der kan gives et tilskud pr. elev til virksomheder, der pga. Corona-krisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, således at virksomhederne kan fastholde deres elever. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen. Det er en forudsætning, at du modtager din normale løn. Dertil forudsættes det, at din arbejdsgiver ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor du er på skole, idet din arbejdsgiver efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Der kan søges om tilskud, uanset om du er hjemsendt eller ej. Du skal naturligvis ikke skrive under på, at du er hjemsendt, hvis du rent faktisk arbejder. Du må godt skrive under på, at du er oplyst om, at der søges lønkompensation til din løn.

Det er en forudsætning, at din arbejdsgiver fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender dig, i det omfang, at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt at lade dig arbejde. Hjemsendelse af dig kan dog være nødvendigt, hvis f.eks. din oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis du er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen. Din arbejdsgiver skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen herunder krav om, at man ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

Du skal afvikle 5 ferie/feriefridage i lønkompensationsperioden. Hvis du er hjemsendt skal de 5 dage afvikles på samme vis, som er aftalt for øvrige medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen. Hvis du ikke er hjemsendt skal du afvikle 5 dages ferie/feriefridage, hvor du altså holder fri fra din elevansættelse.

Bemærk, at du som elev har særlige ferierettigheder i ferielovens §9. Er du begyndt som elev før 1. juli 2019, har du i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020 ret til at holde 25 dages betalt ferie i dette ferieår – uanset om du havde optjent feriepenge i 2018. Har du ikke brugt alle dine 25 dage, kan du bruge 5 af disse i lønkompensationsperioden. Er du begyndt som elev i perioden 1. juli 2019 eller senere, har du ret til at holde 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder lukket i perioden 1. oktober 2019 til 30. april 2020 – uanset om du har optjent dem. Det er vores vurdering, at hvis alle i din afdeling er hjemsendt, så er det at sidestille med at virksomheden holder lukket, hvorfor de 5 dage, du skal afvikle, kan være de her 5 feriedage, du har ret til i henhold til ferieloven.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er fleksjobber?
Hvis du er ansat som fleksjobber, kan du omfattes af lønkompensationsordningen. Din arbejdsgivers kompensationsgrundlag er din gennemsnitlige månedsløn. Hvis din arbejdsgiver modtager tilskud i forbindelse med dit fleksjob på gammel ordning, skal virksomheden vælge, om de vil fortsætte som hidtil, eller lade dig omfatte af lønkompensationsordningen. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

Er vikarer omfattet af ordningen?
Vikarbureauvikarer er omfattet af ordningen. Vikarbureauvikaren er ansat i vikarbureauet, der derfor skal opfylde betingelserne for at indtræde i ordningen for at der kan søges lønkompensation. Brugervirksomheden kan ikke hjemsende en vikarbureauvikar og modtage lønkompensation, da de ikke er arbejdsgiver.
Vikarer ansat direkte i virksomheden (kaldet tidsbegrænset ansatte) er omfattet af lønkompensationsordningen på lige fod med andre ansatte.

Kan jeg omfattes, hvis jeg er sygemeldt?
Ordningen er ikke afhængig af, om du er syg eller ej, men om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget/hjemsendt. Du kan derfor godt omfattes af ordningen, selvom du er syg. Din arbejdsgiver vil dog kun modtage sygedagpengerefusion. Du skal være opmærksom på, at den periode, du er sygemeldt, ikke skal tælle med, når der skal laves en beregning af, hvor mange af de 5 dage, du skal afgive, mens du er hjemsendt med løn. Det betyder altså, at de 5 dage skal reduceres yderligere i forhold til, hvor længe du er sygemeldt i lønkompensationsperioden.

Hvad hvis jeg bliver sygemeldt efter, ordningen er trådt i kraft?
Du skal sygemelde og raskmelde dig på sædvanlig vis, men er fortsat omfattet af ordningen. Din arbejdsgiver kan kun modtage sygedagpengerefusionen, mens du er sygemeldt. Du skal være opmærksom på, at den periode, du er sygemeldt, ikke skal tælle med, når der skal laves en beregning af, hvor mange af de 5 dage du skal afgive, mens du er hjemsendt med løn. Det betyder altså, at de 5 dage skal reduceres yderligere i forhold til, hvor længe du er sygemeldt i lønkompensationsperioden.

Hvad hvis jeg skal gå på barsel midt i perioden i forhold til løn mm.?
Ordningen er ikke afhængig af din situation, men af om alternativet til hjemsendelse med løn er, at du ville være blevet afskediget/hjemsendt. Du kan derfor godt omfattes af ordningen, selvom du i perioden overgår til barselsorlov. Du skal dog kun aflevere en forholdsmæssig andel af de 5 dage for den tid – ud over din orlov – hvor du er hjemsendt med løn. Din barsel/orlov tæller altså ikke med i lønkompensationsperioden.

Er jeg som studentermedhjælper berettiget til løn under hjemsendelse?
Det er HK Privats vurdering, at du som timelønnet i et studiejob som udgangspunkt vil være hjemsendt med løn. Men det afhænger af din kontrakt, det vil sige, om der er et fast timetal/planlagte vagter, mens det kan se anderledes ud, hvis omfanget af dit arbejde bare aftales løbende. Se også afsnittet om løn under hjemsendelse længere oppe.

Jeg er på SU, hvad er mine rettigheder?
Dine rettigheder som ansat i et studiejob er som det er beskrevet for andre ansatte jf. nedenfor. I forhold til din SU henviser vi her til SU’s hjemmeside: https://www.su.dk/covid-19-og-su/
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver indtræder i ordningen? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver indtræder i ordningen? …


Skal jeg orienteres om, hvilken periode der er søgt lønkompensation for mig?
Du skal have oplyst både start og sluttidspunkt på den periode, din arbejdsgiver agter at sende dig hjem med fuld løn.

Kan jeg sige nej til, at jeg indgår i ordningen?
Det er din arbejdsgiver, der vælger, om der skal gøres brug af ordningen, og hvem der i givet fald skal hjemsendes. Du kan derfor ikke sige nej.

Kan jeg tage længere væk i den periode, jeg er omfattet af lønkompensationsordningen?
Der er ingen begrænsninger i, hvor man opholder sig under hjemsendelsen, men man skal kunne møde på arbejde dagen efter, at arbejdsgiver har givet besked om det.

Hvis min arbejdsgiver ønsker at gøre brug af mig igen, er jeg så forpligtet til at møde med dags varsel?
Ja.

Kan jeg arbejde andetsteds under hjemsendelsen?
Du kan ikke under hjemsendelsen påtage dig andet lønnet arbejde. Havde du før hjemsendelsen et bijob, må du fortsat udføre det, men du må ikke forøge arbejdstiden i bijobbet.

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden?
Du kan efter aftale med din arbejdsgiver deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken du eller din arbejdsgiver søger og modtager VEUgodtgørelse/SVU samtidig. Du og din arbejdsgiver kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis du under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal du kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af din arbejdsgiver eller dig.

Du og din arbejdsgiver kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan dit løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan din arbejdsgiver søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation. Tandklinikassistenter, hvis ansættelse er omfattet af HK Privats overenskomst med Tandlægeforeningen, kan søge midler fra motivationskontoen.

Hvad skal jeg have i løn, mens jeg er hjemsendt under lønkompensationen, hvis jeg har haft svingende indtægt/eller sæsonarbejde?
Du skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv., som er en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere f.eks. genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.. Dette omfatter også i brancher med akkordlønnede medarbejdere.
Du skal have den forventede indkomst udbetalt. Den forventede indkomst opgøres på baggrund af din gennemsnitlige indkomst de seneste 3 eller 12 måneder.

Kan jeg – mens jeg er hjemsendt - når som helst opsige mit job med gældende varsel for at overtage et andet hos en anden arbejdsgiver?
Ja, du får ikke en større binding til din arbejdsgiver, fordi du er omfattet af en hjemsendelse med løn. Hvis de 5 feriedage/fridage uden løn ikke er afviklet inden fratrædelse, så kan de ikke modregnes.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. lønnedgang?  ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. lønnedgang? ...


Kan min arbejdsgiver få lønkompensation, samtidig med at vi aftaler at gå ned i løn?
Din arbejdsgiver kan ikke få lønkompensation i henhold til trepartsaftalen, hvis din arbejdsgiver har varslet en eller flere medarbejdere ned i løn.
Kun i nogle helt særlige situationer kan trepartsaftalen kombineres med lønnedgang under forudsætning af, at der er indgået en rammeaftale. 
Den rammeaftale, der skal indgås, skal ske i overensstemmelse med din ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler samt være aftalt på en måde, så lønnen er ændret inden indtræden i ordningen. Lønnen kan ikke nedsættes til et lavere beløb end mindstelønnen på mindstelønsoverenskomster eller normallønnen på normallønsoverenskomster. Rammeaftalen om lønnedgang på den enkelte virksomhed skal ske forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen. 

Rammeaftalen kan laves på to måder:

1. I virksomheder med en eller flere tillidsrepræsentanter
Rammeaftalen skal din arbejdsgiver indgå med din medarbejderrepræsentant.

2. I virksomheder uden tillidsrepræsentanter
Din arbejdsgiver skal indgå aftalen med den berørte gruppe af medarbejdere, og den kan kun gennemføres, hvis der er et flertal herfor i medarbejdergruppen. Med medarbejdergruppe forstås en afgrænset gruppe i forhold til overenskomstområder. Det betyder, at hvis du er ansat på f.eks. en tandklinik, så skal tandklinikassistenterne og tandplejerne stemme hver for sig. Og inden for overenskomstgruppen er det kun dem, som din arbejdsgiver vil indgå aftale om lønreduktion med, der skal stemme. Hvis der f.eks. er en anden ansat, som din arbejdsgiver ikke har et ønske om at indgå aftale om lønreduktion med, så skal vedkommende ikke deltage i afstemningen om jeres andres lønreduktion. I skal altså stemme om det, før der kan laves tillæg til jeres kontrakter. I den forbindelse tilbyder den lokale afdeling i HK Privat at indsamle resultatet af en afstemning og sørge for, at det fremsendes til din arbejdsgiver, således at hverken du eller dine kolleger skal stå i en situation, hvor i føler jer presset til at stemme for eller imod en aftale om lønnedsættelse.

Uanset, hvordan rammeaftalen er indgået, så skal den også accepteres af dig, hvis aftalen ændrer dit individuelle ansættelsesvilkår. Din arbejdsgiver kan betinge sig din accept af aftalen som betingelse for fortsat ansættelse.

Hvis din arbejdsgiver vil indgå en aftale om lønreduktion, skal du omgående kontakte din HK-lokalafdeling for råd og vejledning, så du er med til at sikre at aftalen overholder gældende regler.

Du skal ikke afvikle 5 dage
Hvis i har indgået aftale om lønnedgang forud for ansøgning om indtræden i ordningen, skal du ikke afvikle de 5 feriedage / fridage.

Særligt for elever
Bemærk i øvrigt, at hvis du er elev, så kan din løn ikke nedsættes. Heller ikke hvis din arbejdsgiver søger om lønkompensation i henhold til trepartsaftalen.

Hvad kan vi anbefale dig at få indført i aftalen om lønnedgang, hvis du vil indgå den?
HK har følgende anbefalinger til dig hvis du vil indgå aftale om lønnedgang:

• Aftalen skal tidsbegrænses og kun til den periode, du er hjemsendt i.
• Det skal fremgå at den falder bort ved opsigelse sådan, at du oppebærer din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.
• Det skal aftales, at du får efterbetalt det beløb, der svarer til lønnedgangen, hvis din arbejdsgiver i årsresultatet kommer ud med et overskud højere end x kr (tag evt. udgangspunkt i overskud for 2019).

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?
En aftale om lønnedgang vil i de fleste tilfælde få betydning for din dagpengeret og dermed også din ret til lønforsikring.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. afskedigelser?  ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gør sig gældende ift. afskedigelser? ...


Kan min arbejdsgiver gøre brug af aftalen om lønkompensation, hvis virksomheden tidligere har foretaget afskedigelser som følge af Corona-krisen?
Din arbejdsgiver kan godt indgå i ordningen, selvom de har foretaget afskedigelser forud for, at de ansøger om at anvende lønkompensationsordningen.
Der er ikke noget krav om, at der skal være en bestemt periode mellem afskedigelserne og ansøgningen om at indgå i lønkompensationsordningen. Din arbejdsgiver kan dog ikke modtage lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsesperiode.

Kan jeg blive afskediget, hvis jeg har kolleger, der er hjemsendt, og min arbejdsgiver modtager lønkompensation for dem?
Betingelserne gælder for den samlede virksomhed, og der kan derfor ikke ske afskedigelser på grund af virksomhedens forhold andre steder i virksomheden eller for andre medarbejdergrupper i virksomheden, mens lønkompensationsordningen anvendes.

Jeg kan ikke afskediges i den ”lønkompenserende periode”. Hvilken periode gælder det?
Din arbejdsgiver udtræder automatisk af ordningen, hvis de afskediger en medarbejder. Lønkompensation frem til denne dag er modtaget med rette og vil ikke blive krævet tilbagebetalt.

Skulle din arbejdsgiver alene have søgt og fået lønkompensation for en del af perioden, kan din arbejdsgiver godt efter udtrædelsen af ordningen foretage afskedigelser. I givet fald skal opsigelse ske med individuelt opsigelsesvarsel.

Kan min arbejdsgiver gøre brug af ordningen, mens der er lønmodtagere hjemsendt uden løn som følge af force majeure?
Det følger af trepartsaftalen, at din arbejdsgiver kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt man fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Hvis din arbejdsgiver allerede har gjort brug af muligheden for hjemsendelse uden løn, kan denne godt søge om lønkompensation, hvis man forinden ophører med at gøre brug af muligheden for hjemsendelse uden løn.
Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gælder ift. afholdelse af ferie og feriefridage? ...

Trepartsaftalen om lønkompensation: Hvilke regler gælder ift. afholdelse af ferie og feriefridage? …


Hvordan placeres min ferie- /fridage i lønkompensationsperioden?
Du skal sammen med din arbejdsgiver aftale placeringen af dagene. Hvis I ikke kan blive enige, placerer din arbejdsgiver dagene. Men de skal placeres forholdsmæssigt i perioden, eksempelvis 2 dage i første måned, 2 dage i anden måned og 1 dag i sidste måned. Hvis I kan blive enige om det, kan dagene godt placeres samlet, men kun hvis I er enige.

Hvad betyder det, at jeg kan anvende ferie fra det nye ferieår?
I udgangspunkt anvender du ferie fra indeværende ferieår eller opsparet afspadsering. Har du ikke 5 dage samlet på disse to poster, kan du vælge mellem at holde fri for egen regning eller at bruge af feriedagene fra det næstkommende ferieår, uanset om ferieåret er påbegyndt eller ej.

Hvor mange feriedage skal jeg holde, hvis jeg er ansat på deltid?
Du skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer.

Hvis der kun er søgt lønkompensation for en del af 3-månedersperioden (9. marts til 9. juni 2020), skal jeg så fortsat holde 5 dage fri?
Nej, man har kun pligt til at holde fri forholdsmæssigt i forhold til hvor stor en andel af den samlede tremåneders periode man skal være omfattet af ordningen. Skal man eksempelvis være hjemsendt i 1 måned med fuld løn, skal man holde 1/3 af 5 dage = 1 2/3 dag.

Hvilken betydning har det, hvis jeg på det tidspunkt, hvor min arbejdsgiver indtræder i ordningen, har afholdt ferie, der er varslet af min arbejdsgiver med forkortet varsel?
Hvis du har afviklet feriedage eller andre fridage i den periode, der er søgt om lønkompensation for, tæller de med i de 5 dage, der skal holdes ferie/frihed i perioden. Ferie eller anden frihed forud for den periode, medarbejderen er omfattet af lønkompensationsordningen, tæller ikke med. Bemærk, at kun i helt særlige situationer kan din arbejdsgiver varsle ferie til afholdelse med et kortere varsel, end du normalt har efter ferieloven. I forbindelse med Corona-krisen er det vores vurdering, at din arbejdsgiver godt kan varsle din ferie til afholdelse med kort varsel.

Hvad med den ferie jeg havde planlagt at holde her i foråret?
Det er vores opfattelse, at du kan betragte ferien som annulleret, således at du ikke skal afvikle mere end op til de 5 feriedage (forholdsmæssigt hvis du er hjemsendt for en kortere periode end 9. marts 2020 til 9. juni 2020) som følger af trepartsaftalen. Har du f.eks. planlagt at holde ferie de 3 dage før påske og de 4 dage efter, så er det vores opfattelse, at du kan betragte ferien som annulleret. Det betyder, at du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår de op til 5 dage, du skal aflevere i forbindelse med trepartsaftalen, skal afvikles – se mere herom ovenfor. Du kan også vælge at holde fast i tidspunktet, hvor de 5 af dagene er planlagt til afvikling. Hvis du gerne vil holde ferie de 7 dage, kan du også vælge det, men din arbejdsgiver kan efter vores opfattelse ikke forlange det. Holder du 5 eller flere af de planlagte feriedage, skal du ikke afleverer de yderligere 5 dage, der følger af trepartsaftalen.

Hvis jeg bruger af min ferie for det næste ferieår, har jeg ikke nok feriedage til 3 ugers hovedferie. Er det ikke i strid med ferieloven?
Da det er et tilbud til dig om at betale fridagene ved at fremrykke ferie fra næste ferieår, finder vi ikke, at det bliver et problem i forhold til ferieloven.

Kan jeg varsles på mere ferie i perioden 9. marts til 9. juni?
Du kan aldrig komme til at afvikle mere end 5 dages ferie i den periode din arbejdsgiver søger lønkompensation for. Der kan godt varsles ferie til en medarbejder uden for den periode, der er søgt lønkompensation for til den konkrete medarbejder. Slutter perioden fx 9. april, vil der kunne varsles ferie til afvikling efter 9. april. Bemærk at kun i helt særlige situationer kan din arbejdsgiver varsle ferie til afholdelse med et kortere varsel end du normalt har efter ferieloven. I forbindelse med Corona-virus krisen er det vores vurdering at din arbejdsgiver godt kan varsle din ferie til afholdelse med kort varsel.
De medarbejdere, der ikke er omfattet af hjemsendelsen med løn, vil også kunne varsles ferie efter ferielovens regler.

Kan en lønmodtager, der ønsker at holde mere fri i lønkompensationsperioden end 5 dage, gøre det?
Hvis du ønsker at holde mere end 5 dages ferie i perioden, kan du efter eget ønske indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde mere end 5 dages ferie.

Hvis du er syg  ...

Hvis du er syg ...


Hvad har jeg ret til, hvis jeg er syg?
Sygdom er lovligt forfald, og du har ret til de ydelser, der følger af reglerne for din ansættelse. Er du funktionær, har du ret til sædvanlig løn under din sygdom. Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt til din arbejdsgiver – uanset om du er hjemsendt, arbejder hjemme eller skal møde på arbejde.

Hvad gør jeg, hvis jeg tror, at jeg har Corona-virus?
Det er en lægefaglig vurdering, om du har Corona-virus. Derfor skal du kontakte din læge sådan som myndighederne anbefaler det. Se mere her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bliver-syg. Du skal straks melde dig syg hos din arbejdsgiver, og vi anbefaler, at du oplyser om, at du mistænker, at du har Corona-virus. Du skal følge din arbejdsgivers instruks i forhold til, hvad der kræves af dokumentation. Hvis din arbejdsgiver kræver en udtalelse fra lægen, lægeerklæring eller lignende, så skal du fremskaffe det.

Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med Corona-virus?
Corona-virus er en sygdom, og du har derfor under sygdom ret til de ydelser, som du har ved al anden sygdom i henhold til overenskomst, lovgivning eller ansættelseskontrakt.

For funktionærer betyder det, at de har ret til deres almindelige løn.

For timelønnede vil det som regel kræve en vis anciennitet, før man har ret til løn under sygdom, og så kan lønnen godt være begrænset til en maksimal timeløn og en maksimal periode.

Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, at det er Corona-virus, jeg er syg med?
Normalt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du er syg med. Myndighederne anbefaler imidlertid, at du oplyser din arbejdsgiver om, at du er syg med Corona-virus, så arbejdsgiveren kan tage fornødne foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af sygdommen, der vil kunne få alvorlige konsekvenser.

Vi anbefaler også fra HK Privats side, at man på eget initiativ oplyser sin arbejdsgiver om, at der er tale om Corona-virus.

Med de nye regler om sygedagpengerefusion fra dag 1 for medarbejdere, der er syge med Corona-virus, har du formentligt også pligt til at oplyse det i forbindelse med sygemeldingen.

Hvad hvis jeg tror, at et familiemedlem, jeg bor sammen med, er smittet med Corona-virus?
Det er en lægefaglig vurdering, om dit familiemedlem har Corona-virus. Derfor skal i kontakte egen læge sådan som myndighederne anbefaler det. Se mere her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bliver-syg. Du skal straks meddele det til din arbejdsgiver, og vi anbefaler, at du oplyser, om at du mistænker, at en i familien har Corona-virus. Du skal følge din arbejdsgivers instruks i forhold til, hvad der kræves af dokumentation. Hvis din arbejdsgiver kræver en udtalelse fra lægen, lægeerklæring eller lignende, så skal du fremskaffe det.

Hvad hvis et familiemedlem, jeg bor sammen med, bliver syg af Corona-virus?
Vi anbefaler, at du straks underretter din arbejdsgiver og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes instrukser. Hvis dit barn bliver smittet med Corona-virus, så er du som forælder stillet på samme måde, som ved enhver anden barns sygdom. Hvis der er tale om et større barn eller en ægtefælle mm., har du som udgangspunkt ikke ret til at blive hjemme fra arbejde. Men du vil med meget stor sandsynlighed blive hjemsendt. Se evt. afsnittet om hjemsendelse længere oppe.

Er der tale om kritisk sygdom hos et nærtstående som eksempelvis kræver indlæggelse, skal du kontakte din lokale HK-afdeling for videre rådgivning.

Jeg har fået Corona-virus på arbejdet. Er det en arbejdsskade?
Det er ukendt, hvilke konsekvenser Corona-virus kan have på længere sigt, og sygdommen bør derfor anmeldes af egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er imidlertid dig selv, der skal sandsynliggøre, at du er blevet smittet på dit arbejde.

Du kan læse mere her 
Hvis du er på ferie eller har planlagt ferie  ...

Hvis du er på ferie eller har planlagt ferie ...


Kan min arbejdsgiver ændre allerede planlagt ferie?
Er din ferie påbegyndt, kan ferien ikke inddrages.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal meget til for, at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med Corona-virus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan ændre ferien – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant.

Er ferien lige om lidt og ønsker din arbejdsgiver, at du udskyder den og kommer på arbejde med henvisning til driftsmæssige hensyn f.eks. fordi der på grund af situationen omkring Corona-virussen er ekstra meget arbejde, så kan din arbejdsgiver ændre din planlagte ferie.

Ønsker din arbejdsgiver, at du afvikler al din resterende ferie for indeværende ferieår (som slutter 30. april 2020) nu i stedet for et senere tidspunkt (inden 30. april 2020) du havde ønsket, er det afgørende, at det kan godtgøres, at der vil være force majeure også på det tidspunkt, hvor du skulle have holdt din ferie. I sagens natur er det vanskeligt at forudsige force majeure i god tid, men inden for den periode, hvor regeringen har varslet at skolerne er lukket, er det vores opfattelse at der er force majeure, og dermed kan din planlagte ferie ændres.

Ønsker din arbejdsgiver, at du ændrer placeringen af din sommerferie i næste ferieår (fra 1. maj til 31. august 2020) er det også her afgørende, at det kan godtgøres at der vil være force majeure på det tidspunkt, hvor du skulle have holdt din ferie. Netop fordi der skal være tale om force majeure er det HK’s opfattelse, at det ikke kan fastlås allerede nu, at der vil være force majeure i f.eks. juli 2020. Dermed kan din planlagte sommerferie ikke ændres for nu. Har du intet i mod at din sommerferie placeres på et andet tidspunkt, er der dog intet i vejen for at du og din arbejdsgiver laver en aftale herom.

Arbejdsgiver skal ALTID erstatte eventuelt økonomisk tab på grund af ændringen af planlagt ferie. Det tab, der skal dækkes, er det økonomiske tab, du og din nærmeste familie har ved afbestilling af ferien. Det gælder ikke det økonomiske tab som en evt. rejseledsager lider, hvis denne ikke er ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn. Hvis du f.eks. ikke kan afbestille dine og din families flybilletter, så skal din arbejdsgiver godtgøre dig det tab, du får.

Er du i tvivl, så kontakt din lokale HK-afdeling.

Hvad sker der, hvis jeg kommer i karantæne, mens jeg er på ferie?
Hvis du er taget på ferie til et sted, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke frarådede at rejse til (det var de gule lande, der var på Udenrigsministeriets rejsevejledning indtil 13. marts 2020), vil en karantæne pålagt af sundhedsmyndigheder eller en læge formentligt have samme retsvirkning som, hvis du bliver syg. Du skal straks meddele din arbejdsgiver det.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan komme hjem fra en ferie på grund af aflyste fly eller lignende?
Du vil have lovligt forfald og vil ikke kunne blive opsagt, men du kan ikke forvente at modtage løn eller andre ydelser under fraværet. Hvis du rejste til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet på tidspunktet for afrejsen frarådede man rejste til, så kan du risikere at blive opsagt eller bortvist.

Hvis jeg har planlagt ferie til et land, der efterfølgende er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder, man rejser til (de orange og røde lande), kan jeg så godt tage afsted?
Du kan i princippet godt tage af sted, men vores klare anbefaling er, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger og lader være. Du vil, når du kommer hjem, formentligt blive bedt om at holde dig hjemme, og da du vidste, at dette ville ske, da du rejste afsted, så vil du nok ikke have ret til løn og i værste fald, vil du risikere at blive opsagt eller bortvist.

Hvis jeg ikke kan komme afsted på min planlagte ferie, kan jeg så forlange at komme tilbage på arbejde, så jeg har mine feriedage, når det igen bliver muligt at rejse?
Hvis du har planlagt ferien med din arbejdsgiver, kan du ikke forlange at komme på arbejde. Men i kan godt lave en gensidig aftale om det. 

Kan jeg beslutte, at jeg ikke vil holde feriedage som planlagt, fordi jeg ikke kan komme på den planlagte rejse?
Ferieloven giver ikke dig som medarbejder ret til at annullere planlagt ferie pga. ændrede rejseplaner. Du kan prøve at indgå en aftale med din arbejdsgiver, men din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme din anmodning. Det er kun, hvis du har en feriehindring i form af sygdom eller andre forhold, der hindrer dig i at holde ferie, at du har ret til erstatningsferie.
Hvis din løn udebliver  ...

Hvis din løn udebliver ...


Min arbejdsgiver er IKKE gået konkurs, men min løn udebliver – hvad gør jeg?
Det er vigtigt, at du holder øje med, om du får din løn til sædvanlig tid, samt om beløbet stemmer.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler lønnen som forventet, er det vigtigt, at du omgående gør din arbejdsgiver opmærksom på det. Du skal i første omgang omgående sende en rykker (kaldet påkrav) til din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du sender rykkeren (påkravet), så snart lønnen udebliver, så du kan få afklaret, hvorfor du ikke har fået din løn. Samtidig med du har sendt besked til din arbejdsgiver om manglende løn, skal du straks kontakt din lokale HK-afdeling, så kan de hjælpe dig.

Du skal blot skrive en e-mail eller sende en sms til din arbejdsgiver med følgende tekst:

”Kære XX

Jeg har i dag ikke fået min løn som forventet, og jeg skal derfor bede dig om omgående at indbetale den på min lønkonto. Hvis jeg ikke modtager min løn indenfor 5 hverdage fra (indsæt dato), ser jeg mig nødsaget til at inddrage min fagforening i sagen.”

Det er vigtigt, at du husker, at gemme den sms eller mail du har sendt, som dokumentation.
Hvis din arbejdgiver varsler lønnedgang, eller du selv foreslår at gå ned i løn ...

Hvis din arbejdsgiver varsler lønnedgang, eller du selv foreslår at gå ned i løn ...


Kan min arbejdsgiver varsle lønnedgang?
Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Det skal dog varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte varslingen som en opsigelse fra din arbejdsgivers side. Det betyder, at du fratræder efter udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel, og hvis du har krav på godtgørelse, fordi du f.eks. har været ansat i 12 eller 17 år, så vil du også skulle have den, hvis du betragter varslingen som en opsigelse. Din arbejdsgiver kan dog aldrig varsle din løn til mindre end de satser, der evt. måtte følge af overenskomsten (f.eks. er der altid en mindstesats for elever). Hvis du accepterer lønnedsættelsen, vil det kunne få betydning for din ret til dagpenge, hvis du bliver ledig og din ret til HK Privats lønforsikring, hvis du er omfattet af den.
 
Kan jeg selv tilbyde at gå ned i løn?
Det kan du i princippet godt. Det vil dog kunne få betydning for din ret til dagpenge, hvis du bliver ledig, ret til HK Privats lønforsikring (hvis du er omfattet af den) mm..

Særligt for elever
Hvis du er elev, så kan din løn ikke varsles ned af din arbejdsgiver.

Hvad kan vi anbefale dig at få indført i en aftale om lønnedgang?
HK har følgende anbefalinger til dig, hvis du vil indgå aftale om lønnedgang:

• Aftalen skal tidsbegrænses og kun til den periode, du er hjemsendt i.
• Det skal fremgå, at den falder bort ved opsigelse sådan, at du oppebærer din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.
• Det skal aftales, at du får efterbetalt det beløb, der svarer til lønnedgangen, hvis din arbejdsgiver i årsresultatet kommer ud med et overskud højere end x kr (tag evt. udgangspunkt i overskud for 2019).

Kan min arbejdsgiver få lønkompensation, samtidig med at vi aftaler at gå ned i løn?
Din arbejdsgiver kan ikke få lønkompensation i henhold til trepartsaftalen, hverken i den situation, hvor din arbejdsgiver har varslet en eller flere medarbejdere ned i løn eller i den situation, hvor du selv har tilbudt at gå ned i løn. Kun i nogle helt særlige situationer kan det kombineres, under forudsætning af, at der er indgået en aftale. Lønnedgangen kan således ikke varsles ensidigt fra virksomhedens side og samtidig indebære lønkompensation efter trepartsaftalen. Hvis du bliver mødt om et ønske om lønnedgang i forbindelse med trepartsaftalen – kontakt straks din HK-afdeling.
Hvis din arbejdsgiver vil indføre arbejdsfordeling ...

Hvis din arbejdsgiver vil indføre arbejdsfordeling ...


Hvad hvis min arbejdsgiver på grund af manglende opgaver vil indgå aftale om arbejdsfordeling, f.eks. sende dig hjem i en periode?
HK Privat anbefaler ikke arbejdsfordeling, og det er den allersidste udvej, såfremt man benytter sig af muligheden for supplerende dagpenge i forbindelse med en arbejdsfordeling.

Ved evt. etablering af alle aftaler om arbejdsfordeling indenfor HK Privats område skal sektoren indgå i forhandlingerne herom sammen med den lokale afdeling og godkendelsen af den/de konkrete arbejdsfordelingsaftaler.

Under en arbejdsfordeling er du stadig ansat hos din arbejdsgiver. Bemærk at du som ansat på arbejdsfordeling skal kunne frigøre dig med dags varsel fra ansættelsen under arbejdsfordelingen i tilfælde af, at du finder et job med højere arbejdstid.

Før du siger ja til en evt. aftale, kontakt da din tillidsrepræsentant, HK-afdeling eller send en mail til faglig-afdeling@hk.dk

Kan jeg som elev indgå i arbejdsfordeling?
Nej, elever kan ikke indgå i arbejdsfordeling. Du skal som elev så vidt muligt fortsætte din praktikuddannelse på fuld tid som aftalt. Se mere under afsnittet, der er særligt for elever, om de forskellige forhold, du som elev skal være opmærksom på i forhold til din oplæring, fagprøve, skoleophold mm..

Kan der laves arbejdsfordeling for mig når jeg er fleksjobber, så jeg får løn for de timer, jeg møder på arbejde og ledighedsydelse/flekslønstilskud for de øvrige timer?
Du har som fleksjobber (uanset om du er på gammel eller ny ordning) i lighed med ordinært ansatte mulighed for at være omfattet af arbejdsfordeling. Af vejledning om ledighedsydelse (VEJ nr. 9363 af 10/07/2013) fremgår:

”Under arbejdsfordeling bliver den overenskomstmæssige arbejdstid nedsat i en begrænset periode, uden at de pågældende medarbejdere bliver afskedigede. En arbejdsfordeling er bl.a. kendetegnet ved, at medarbejderne i hele perioden fortsat er ansat i virksomheden, også selv om ordningen medfører en samlet lukning i et antal uger. Formålet med en arbejdsfordeling er at undgå afskedigelser i den periode, som arbejdsfordelingen er aftalt for.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, når der på en arbejdsplads er indgået aftale om arbejdsfordeling, og der ønskes udbetaling af ledighedsydelse. Jobcenteret registrerer, at den ansatte i fleksjob er omfattet af en arbejdsfordeling og meddeler dette til ydelseskontoret, som skal sørge for udbetaling af ledighedsydelse.

For at personen kan få ledighedsydelse, skal arbejdsfordelingen være tilrettelagt således, at arbejdstiden bliver nedsat med hele dage.

Ledighedsydelsen under en arbejdsfordeling bliver udbetalt for de dage, nedsættelsen af arbejdstiden vedrører. Ledighedsydelsen udgør 1/5 af personens ugesats for hver dag, arbejdstiden er nedsat. Det er i den forbindelse uden betydning, om personen som følge af hensynet til den nedsatte arbejdsevne har en arbejdsforpligtelse den pågældende dag. Der kan ikke for samme dag udbetales fleksløntilskud og ledighedsydelse.

Eksempel 1:
En person er ansat i fleksjob og arbejder 20 timer om ugen, fordelt på 5 arbejdsdage. Virksomheden iværksætter en arbejdsfordeling, hvorefter medarbejdernes timetal nedsættes svarende til 2 dage om ugen. Arbejdsgiveren nedsætter lønnen til den ansatte tilsvarende. Fleksløntilskuddet nedsættes med 2/5 af ugesatsen og personen får udbetalt ledighedsydelse, der svarer til nedsættelsen af arbejdstiden, hvilket er 2/5 af personens ugesats.

Eksempel 2:
En person er ansat i fleksjob og arbejder 18 timer om ugen, fordelt på 3 arbejdsdage. Virksomheden iværksætter en arbejdsfordeling, hvorefter medarbejdernes timetal nedsættes svarende til 3 dage om ugen. For den fleksjobansatte betyder det, at arbejdstiden nedsættes således, at en af »nedsættelsesdagene« falder på en af de arbejdsfrie dage. Arbejdsgiveren nedsætter den fleksjobansattes løn, som normalt udbetales for 18 timer tilsvarende, så arbejdsgiveren udbetaler løn for 12 timer, svarende til løn for 2 dage. Fleksløntilskuddet nedsættes med 3/5 af ugesatsen. Personen får udbetalt ledighedsydelse, der svarer til nedsættelsen af arbejdstiden, uanset at en af dagene, som arbejdstiden nedsættes med, er en fridag. Det vil sige, at ledighedsydelsen under arbejdsfordelingen udgør 3/5 af personens ugesats.”
Hvis din arbejdsplads planlægger afskedigelser ...

Hvis din arbejdsplads planlægger afskedigelser ...


Kan jeg blive afskediget, hvis min arbejdsgiver som følge af virussen ikke har arbejde til mig?
Corona-virussen påvirker mange arbejdspladser og vil med meget stor sandsynlighed skabe en situation, hvor arbejdsgivere som følge af mangel på råvarer, kunder eller andet bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Arbejdsgiveren skal i så fald følge de almindelige regler omkring afskedigelse – og udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige.

Nogle overenskomster giver mulighed for hjemsendelse uden varsel i særlige situationer. Påberåber din arbejdsgiver sig en sådan hjemsendelsesadgang, og er du i tvivl om dine rettigheder i den situation, så bør du kontakte din fagforening.

Hvis der er tale om kollektive afskedigelser, vil reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang skulle følges.

Hvilke rettigheder har jeg og mine kolleger, hvis min arbejdsgiver planlægger kollektive afskedigelser?
Loven om kollektive afskedigelser finder anvendelse, hvis afskedigelserne er begrundet i virksomhedens forhold, og antallet af beskæftigede er mindst 10 i virksomheder med mellem 21 og 99 medarbejdere, mindst 10 % i virksomheder med mellem 100 og 299 medarbejdere og mindst 30 i virksomheder med 300 medarbejdere eller derover. Der måles over et tidsrum af 30 dage.

Hvis loven finder anvendelse, har din arbejdsgiver en række pligter, herunder pligt til forhandling med virksomhedens lønmodtagerrepræsentanter, der kan ledsages af repræsentanter fra HK.

Såfremt arbejdsgiver ikke overholder sine pligter efter loven, herunder pligten til forhandling, kan afskedigede medarbejdere efter omstændighederne have ret til en godtgørelse.

Tag kontakt til din fagforening, hvis din arbejdsgiver planlægger eller effektuerer afskedigelser af flere ansatte i virksomheden inden for kort tid. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er omfattet af HK Privats lønforsikring?
Den dækning, du modtager fra lønforsikringen, afhænger af din ret til dagpenge, når du bliver ledig, og den ret afhænger af den løn, du får fra din arbejdsgiver, når du fratræder. Derfor kan det få stor betydning for din dækning, hvis du har indvilliget i at gå ned i løn/tid forinden – også selvom det måtte være midlertidigt.

Hvis du afskediges efter at have været omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, har det ingen betydning for din dækning, da du under hjemsendelsen har modtaget fuld løn.
Særligt for dig, der skulle starte i nyt job  ...

Særligt for dig, der skulle starte i nyt job ...


Hvordan er jeg stillet, hvis min nye arbejdsgiver udskyder eller vil annullere begyndelsestidspunkt for mit nye job?
Hvis der allerede er indgået/underskrevet en ansættelseskontrakt med en fastsat startdato, kan arbejdsgiver ikke lovligt bare udskyde denne dato. Du har som ansat krav på at starte i ansættelsen – og i hvert fald få løn fra den pågældende dato.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale løn fra den oprindelige, planlagte startdato, er det i princippet misligholdelse af jeres aftale, som du kan tilegne sig som en væsentlig misligholdelse og hæve ansættelsesforholdet. For mere information skal du kontakte din HK-afdeling.
Særligt for elever ...

Særligt for elever ...


Du skal følge instruks fra din arbejdsgiver og skole.

Hvad er mine rettigheder i forhold til skoleophold?
Alle skoler og institutioner for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser holder lukket fra fredag den 13. marts og foreløbigt frem til 13. april 2020.
Som elev på skole eller institution bliver du sendt hjem. Din skole eller uddannelsesinstitution skal i videst muligt omfang afholde digital undervisning i den lukkede periode.

Du vil fortsat være i gang med din uddannelse og skoleperiode. Du er ikke fritstillet, og du skal derfor modtage din sædvanlige løn. Du skal ikke arbejde i din praktikvirksomhed, så længe du er på skoleophold, selvom det sker ved fjernundervisning.
 
Hvad gør jeg, hvis skolen aflyser planlagte skoleophold?
Hvis skolen aflyser planlagte skoleophold, skal du stille din arbejdskraft til rådighed for din arbejdsgiver. Du skal følge den instruks, der kommer fra din arbejdsgiver.

Jeg er næsten færdig med min uddannelse og kan måske ikke nå at komme på et nyt skoleforløb inden, hvad gør jeg?
Du tager kontakt til skolen, når de åbner igen. Din uddannelsesaftale skal formentligt forlænges.

Jeg kan ikke gennemføre min fagprøve inden, min uddannelsesaftale udløber, hvad gør jeg?
Du tager kontakt til skolen. Din uddannelsesaftale skal muligvis forlænges. I nogle tilfælde kan skolen lave et administrativt uddannelsesbevis.

Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale?
Hvis du har været ansat i mere end 3 måneder, er din uddannelsesaftale uopsigelig. I de første 3 måneder er du i prøvetiden, og din uddannelsesaftale kan opsiges uden varsel. Er du ude over de 3 måneders prøvetid, så kan din uddannelsesaftale kun ophæves i helt særlige tilfælde. Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om en berettiget ophævelse, hvis du ophæves som følge af økonomiske årsager i virksomheden, medmindre din arbejdsgiver lukker virksomheden (eller går konkurs) og samtidig har gjort alt for at finde en ny elevplads til dig. Det er en konkret vurdering, om din uddannelsesaftale berettiget kan ophæves, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling, hvis det sker.

Må min praktikvirksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, i takt med at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes/sendes i karantæne?
Der må ikke planlægges med, at du lades alene uden oplæringsansvarlige og heller ikke i disse tider. Men der kan aktuelt opstå situationer, hvor det ikke kan undgås. Det må vurderes i den konkrete situation, om det er forsvarligt, og du skal derfor kontakte din lokale HK-afdeling. Det er vigtigt, at du ikke bliver pålagt et ansvar, som overstiger dit aktuelle kompetenceniveau, og du skal have kontakt til din oplæringsansvarlige telefonisk/digitalt for vejledning. Det har derfor betydning, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb, og hvilke arbejdsfunktioner du kan arbejde med.

Der er dog disse grundlæggende retningslinjer vedtaget af de faglige udvalg inden for de respektive uddannelser:

Kontorelever uanset speciale
Elever må ikke lades alene uden oplæringsansvarlige. Eleven må ikke systematisk lades alene som led i en bemandingsplan for praktikstedets personale, men da der kan opstå situationer, hvor eleven må lades alene ved den uddannelsesansvarliges eller de øvrige kontoransattes fravær, fastsættes følgende retningslinjer: - Som hovedregel skal eleven være mindst muligt alene, men der kan dog accepteres et fravær på indtil 5 timer pr. uge, hvor eleven lades alene. Større fravær kan ikke accepteres.

Handelsassistentelever
Elever må ikke lades alene. Eleven må ikke systematisk lades alene som led i en bemandingsplan for praktikstedets personale.

Tandklinikassistentelever
Der må ikke planlægges med, at eleven arbejder alene, hvorfor der skal være en oplærings-/uddannelsesansvarlig til stede i elevens daglige arbejdstid. For hver elev skal der være uddannet personale (tandlæger og tandklinikassistenter) i minimum 32 timer pr. uge. Af disse 32 timer skal minimum 22 timer være tandlægetimer. På klinikker uden andet personale end én tandlæge kan der dog ansættes en elev, hvis tandlægen er beskæftiget minimum 24 timer pr. uge.

Kan jeg arbejde hjemme i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Det må vurderes i den konkrete situation, om oplæringen kan foregå via tæt telefonisk/digitalt kontakt mellem dig og den oplæringsansvarlige. Det må tages med i vurderingen, hvor langt du er nået i dit oplæringsforløb og dine forudsætninger for at udføre arbejdet.

Må jeg deltage i opgaver i virksomheden, som er uddannelsen uvedkommende?
Din praktikvirksomhed må kun undtagelsesvis pålægge dig arbejde, som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte og kun under forudsætning af, at uddannelsens mål kan nås inden for den aktuelle uddannelsestid. I det omfang at også din praktikvirksomheds faglærte i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, bidrager til løsning af arbejdsfunktioner uden for deres normale arbejdsområde, vil du i samme begrænsede omfang kunne deltage i løsningen af disse opgaver. Det er dog under forudsætning af, at det prioriteres, at du får mulighed for at arbejde med de funktioner, som er relevante for at nå målene for din uddannelse inden for den aftalte uddannelsestid.

Kan vi fravige praktikmålene?
Inden for flere af de merkantile uddannelser er praktikplanen baseret på et ”pointsystem”, hvor din praktikvirksomhed, og du har sammensat praktikplanen ud fra en række obligatoriske og valgfrie praktikmål/arbejdsfunktioner.

Det kan blive nødvendigt at justere sammensætningen af valgfrie praktikmål for at nå målene for uddannelsen inden for uddannelsestiden, og både du og din praktikvirksomhed må bidrage til eventuelle nødvendige justeringer af praktikplanen. Det er dog en forudsætning, at målene for uddannelsens stadig nås, og der kan ikke udstedes uddannelsesbevis, hvis målene ikke er nået. Hvis uddannelsen er tæt på afslutning, bør målene for uddannelsen stadig kunne nås inden for den aftalte uddannelsestid, og hvis du endnu ikke er nået langt i dit uddannelsesforløb, bør et eventuelt efterslæb i oplæringen kunne indhentes senere i uddannelsesforløbet ved en ændret/mere intensiv oplæring.

Må den mundtlige prøve i forbindelse med fagprøven gennemføres online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Ja. Fagprøven skal så vidt muligt gennemføres, og den mundtlige eksamen kan for nogle gennemføres online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder. De nærmere rammer for online gennemførelse af den mundtlige eksamen er ved at blive afklaret.

Min fagprøve-uge er blevet fremrykket, hvad er mine rettigheder?
Det er skolen, der fastlægger skoleperioderne (og skriveugen), og dermed kan skolen også ændre placeringen af perioden. Hvis skolen vil ændre, skal den dog sikre sig, at du har gennemført arbejdsopgaven og dermed har grundlag for at gå i gang med at udarbejde dokumentationen.
Særligt for bureauvikarer ...

Særligt for bureauvikarer ...


Kan jeg opsiges?
Det afhænger af din kontrakt og evt. af den overenskomst, der dækker din ansættelse. Hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst, kan der være et opsigelsesvarsel alt afhængig af din anciennitet. Kontakt din lokale HK-afdeling for mere information.

Kan jeg hjemsendes uden løn?
Vi arbejder på en løsning af denne situation. Først og fremmest skal du – gerne på skrift – meddele bureauet, at du stiller din arbejdskraft til rådighed. Der vil snarest muligt komme nyt herom og denne FAQ vil blive opdateret så snart, der er afgørende nyt.

Kan bureauet varsle mig på ferie?
Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie. Du anbefales derfor at tage kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver varsler ferie. Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage.

Hvad hvis jeg bliver syg?
Du skal sygemelde dig, som du plejer. Det afhænger af din kontrakt og evt. overenskomst om, du har ret til løn under sygdom. Kontakt din lokale HK-afdeling for nærmere rådgivning. 
Særligt for fleksjobbere  ...

Særligt for fleksjobbere ...


Jeg er ansat i fleksjob – hvordan er jeg stillet?
Som ansat i fleksjob følger din ansættelse overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne. Du er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler, der er på arbejdspladsen. Der kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.
Tag kontakt til din lokale HK-afdeling, hvis din arbejdsgiver kræver din tilstedeværelse på arbejdspladsen, og du er utryg ved at møde op på grund af din helbredsmæssige tilstand.

Hvis du er fleksjobber – kan du så blive pålagt ekstraarbejde?
Hvis du er fleksjobber, skal den fleksjobaftale, der er lavet med din arbejdsgiver og din hjemkommune overholdes, også i denne særlige periode. Du skal derfor ikke sige ja til mere, end dine begrænsninger tillader. Du kan heller ikke pålægges mere, end dine begrænsninger tillader.

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke overholder din fleksjobsaftale, skal du kontakte din HK-afdeling.

Jeg er fleksjobber – hvordan er jeg stillet ved hjemsendelse?
Hvis du er ansat i fleksjob og blevet hjemsendt, skal du tage kontakt til din fagforening og til kommunen, da du enten har ret til løn og fleksløntilskud eller til ledighedsydelse – forudsat at de almindelige betingelser for ledighedsydelse i øvrigt er opfyldt.

Særligt for tandklinikassistenter og lægesekretærer ...

Særligt for tandklinikassistenter og lægesekretærer ...


Jeg arbejder med stor kontakt til andre mennesker. Har jeg særlige rettigheder?
Når du arbejder som tandklinikassistent og lægesekretær, har du tæt kontakt til andre mennesker, og der er derfor nogle fysiske arbejdsmiljøforhold, som du og din arbejdsgiver skal tage for at mindske risikoen for smitte. Din arbejdsgiver har i henhold til gældende lovgivning pligt til at sikre et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiveren altid skal sørge for at minimere eller begrænse risiko for smitte blandt medarbejderne, og sikre at dine arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal sørge for at ...:
• Du ikke udsættes for sprøjt eller stænk af nogen art. Dvs. du skal have stillet personlige værnemidler til rådighed f.eks. maske og/ skærmvisir foran ansigtet.
• Du kan skifte handsker hyppigt.
• Du ikke sidder eller står i fastlåste arbejdsstillinger. Dvs. at du skal have mulighed for at variere dine arbejdsstillinger, og fx bevæge dig og/eller holde tilstrækkeligt med pauser.
• At du kan udføre dine arbejdsopgaver med så stor afstand til klienten/patienten som muligt.

Din arbejdsgiver er også ansvarlig for, at du ikke udsættes for nogle sikkerheds- eller sundhedsmæssige risiko i dit psykiske arbejdsmiljø. Din arbejdsgiver skal derfor sørge for at ...:
• Der er balance mellem dine arbejdsopgaver, dine faglige kompetencer og ressourcer.
• Du informeres om risikofaren ved dit arbejde, og hvilke forholdsregler arbejdsgiveren tager for at mindske den.
• Du bliver instrueret i, hvordan du selv kan mindske risikoen, og hvilke forholdsregler du skal tage. Bl.a. skal du instrueres i brugen af de personlige værnemidler, du skal have stillet til rådighed til beskyttelse f.eks. skærmvisir.

De fleste informationer står på sundhedsmyndighedernes hjemmesider f.eks. Statens serum institut www.ssi.dk , og reglerne om arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk eller på HK.DK.

Som medlem kan du også læse den arbejdsmiljøvejledning, som HK Privat har lavet til tandklinikassistenter og lægesekretærer, ved at logge dig ind på MitHK og finde den under Branchesektionen Sundhed og Velvære (BSV).
Særligt for freelancere ...

Særligt for freelancere ...


HK Privat har udgivet en selvstændig guide særligt for freelancere, som løbende bliver opdateret. Her kan du finde information om, hvad du som freelancer/selvstændig/honorarmodtager/løsarbejder har af muligheder for at få støtte, hvis du har mistet dine opgaver helt eller delvist i forbindelse med krisen.

Find vores guide til freelancere her
  t https://www.hk.dk/raadogstoette/freelancer/toolbox/coronaguide
Artiklen er opdateret 23. marts 2020