Vi har heller ikke svar på alt i den nuværende situation, men vi har åbnet for spørgsmål på HK Kommunals facebookside i forhold til corona-situationen, hvor vi svarer på det, vi kan.

Samtidig har vi udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar. Et katalog, der løbende vil blive tilrettet i takt med, at vi får mere viden om situationen. Kataloget finder du på HK Kommunals hjemmeside.

Helt overordnet er det vigtigt at understrege, at det er arbejdsgiver og myndigheder, der afgør, hvorvidt ansatte kan sendes hjem eller varetager kritiske funktioner, som nødvendiggør, at man bliver på arbejdet.

I øjeblikket har vi ikke det fulde overblik over, hvilke typer HK stillinger/opgaver der betragtes som kritiske. Men det drejer sig i hvert fald om en stor del af personalet i sundhedssektoren og på ydelsesområdet i jobcentrene. Det vil sandsynligvis også dreje sig om understøttende funktioner i form af løn og personale samt visse IT-funktioner. Men vurderingen af kritiske funktioner kan selvfølgelig også ændre sig løbende.

Vi er i tæt dialog med både Danske Regioner og KL, og vi vil sørge for løbende orientering til jer, efterhånden som flere forhold i relation til corona-situationen bliver afklaret.

Udviklingen kan også betyde, at der vil komme behov for ændringer på arbejdspladserne i forhold til fx de ansattes arbejdstider, arbejdssted, opgaver mv. HK Kommunals overenskomster og aftaler er fortsat gældende, og eventuelle ændringer vil derfor skulle ske inden for disse rammer.

Der kan komme situationer, hvor der bliver behov for at indgå lokale aftaler til håndtering af de lokale udfordringer. Vi opfordrer til, at alle i denne svære tid udviser stor fleksibilitet for at få det hele til at hænge sammen.

Har du spørgsmål, kan du som altid rette henvendelse til din lokale afdeling.

 

Venlig hilsen

 

HK Kommunal