Baggrunden var de kommende overenskomstforhandlinger. Der skal forhandles ny overenskomst på det statslige område i 2021.

 

- Jeg kunne rigtigt godt tænke mig en fritvalgsaftale som på det private arbejdsmarked, hvor ordningen netop er blevet forhøjet fra 4 til 7 procent, sagde Hans Christian Fløe i sin mundtlige beretning.

 

- De 7 procent vil jeg gerne have valgfrihed til at bruge til ekstra pensionsindbetalinger, senior fridage, ekstra fridage eller løn. Jeg går ind for, at du selv skal kunne vælge og prioritere anvendelsen af fritvalgsaftalen, så du selv beslutter, hvad du vælger – eller vælger fra, bekendtgjorde han.

 

Hans Christian Fløe på generalforsamlingen 2020

 

Flere medlemmer

Hans Christian Fløe kunne glæde sig over medlemsfremgang. Fra medio 2016 til udgangen af 2019 er antallet af medlemmer af HK Stat MidtVest steget med knap 25 procent, og der er rift om HK’erne.

 

Arbejdsgiverne i det midt- og vestjyske vil gerne have fat i de administrative HK’ere, hvilket afspejler sig i, at HK JobBørs bliver anmodet om at markedsføre stillingsopslag og får forespørgsler om egnede kandidater til stillinger og vikariater.

 

Men de statsansatte HK’ere skal for at bevare deres værdi på arbejdsmarkedet sørge for at ruste sig til den digitale fremtid, der er i fuld gang på arbejdspladserne, og her står HK klar til at hjælpe. Der er både mulighed for at ringe til HK’s karrieretelefon eller gribe fat i karrierevejlederen i HK MidtVest.

 

- Mange siger: Det går da meget godt, og det er gået godt i mange år – ja. Men tør du tro på, at hvis du ikke sørger for at efter- og videreuddanne dig, så er der fortsat plads til dig på statslige arbejdspladser? Korrekt jeg råber ”ulven kommer” – nu er det bare sådan, at ”ulven er kommet”. SÅ du undgår det altså ikke – du skal indstille dig på at gøre dig klar til det fremtidige arbejdsmarked, påpegede Hans Christian Fløe.

 

Valgt til bestyrelsen

På generalforsamlingen, som foregik i HK-Huset i Herning, deltog 17 medlemmer. 


På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen.


Heidi Hensgen Kjær blev genvalgt som næstformand.


Til bestyrelsen blev også valgt Birgit Niebuhr, Conni Melhedegård, Dorte Dragsdal (alle genvalgt for 2 år), Irma Ernebjerg Andersen og Susanne L. Andersen (nyvalgt for 2 år) samt Jane Krarup og Kim L. Aalbæk (nyvalgt for 1 år). Suppleanter blev Marlene Fyrstenborg og Henrik Thanning (nyvalgt for 1 år).


Hans Christian Fløe, formand for HK Stat MidtVest, er først på valg i 2021.

 

Se højdepunkterne i Hans Christians Fløes beretning

 

Artiklen er opdateret 12. marts 2020

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.