- Ingen kan vist længere være i tvivl om, at vi står i en helt ekstraordinær situation i Danmark disse dage. Corona-krisen er allerede meget mere end en sundhedskrise, og vi må gøre alt hvad vi kan for at sikre, at det ikke udvikler sig til en økonomisk krise. Derfor er det vigtigt at holde hånden under lønmodtagerne, så de dels har et arbejde at vende tilbage til, og dels er sikret lønkompensation så der kan betales husleje og købes smør til brødet, udtaler Kim Simonsen.

Situationen med corona-virus udvikler sig fra time til time, så behovet for flere indgreb og hjælpende hænder fra regeringens side er bestemt ikke opfyldt, mener HK-formanden.

- Det er jo ukendt terræn for os alle, men det er klart, at der kommer til at opstå flere udfordringer, som vi må forsøge at løse i trepartsaftaler. Der er uden tvivl mange selvstændige, atypisk ansatte og freelancere, der holder vejret for tiden, i frygt for hvad der skal ske med deres arbejdssituation, og hvordan de skal holde skruen i vandet den kommende tid, siger Kim Simonsen.

Læs hele aftalen her: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked