hjemmearbejde

Vi må prøve at få det bedste ud af, at vi er nødt til at arbejde hjemmefra, mens coronakrisen står på, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat Betina Halbech. Modelfoto: Mostphotos.

Størstedelen af de statslige medarbejdere er nu sendt hjem på hjemmearbejde i et coronaramt Danmark, der er ved at blive lukket helt ned. Og det er en ny situation for langt de fleste, som er vant til at arbejde midt blandt kolleger, i teams og i et frugtbart samarbejde om opgaverne.

De fleste har midt i en krisesituation ikke været forberedt på den nye arbejdssituation. Men der er nogle særlige forholdsregler, som gør det nemmere at arbejde alene, mens der også er gode råd til den ny hverdag.

- Det er en speciel situation. Og vi prøver først og fremmest at hjælpe med at løse en samfundsmæssig krise på denne måde. Men vi ved jo godt, at det ikke er en optimal løsning at arbejde alene - eller måske sammen med de hjemsendte børn - fra 'hjemmekontoret'. Samvær med andre mennesker om arbejdet giver bedre resultater. Man trives bedst med energien fra samarbejde og mulighed for social og faglig støtte i forbindelse med opgaveløsningen, siger arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, Betina Halbech.

- Vi skal pleje fællesskabet

Hun mener dog, at der ingen vej er uden om hjemmearbejdet, for vi skal alle vise samfundssind. De få, der udfører såkaldte kritiske funktioner og faktisk stadig arbejder på den statslige arbejdsplads, kan på samme måde føle sig isoleret.

- Det er et vilkår i denne coronatid. Og vi skal prøve at få det bedste ud af det. Vi løser opgaver i en krisetid, men kan godt søge kollegial støtte, få sparring med chefen og møde hinanden over Skype. Det er vigtigt, at vi stadig føler os som del af et fællesskab - det skal vi pleje, mens vi rider coronastormen af, siger Betina Halbech.

Men hvad kan man gøre, så man forsat oplever, at man er en del af et fællesskab, selv om medarbejderne nu er spredt for alle vinde? Det har arbejdsmiljøkonsulenten en række bud på.

  • Man kan ringe/skype (hvis muligt) mere sammen ved behov for hjælp og sparring i stedet for at maile.
  • Man kan gøre det legitimt også at dele fx sociale mails.
  • Man kan fastholde møder, der kan gennemføres digitalt ved fx Skype/telefon-konference.
  • Man skal huske pauser. De kan afholdes sammen med andre derhjemme - eller måske har man brug for at være for sig selv og gå en lille tur.

- Det er små ting, som man selv kan være med til at gennemføre. På samme måde har jeg oplevet folk i den nye situation dele billeder af den frokost, man hver især har fået - eller en indbydelse til at holde fredagsbar på Skype. Men måske vigtigere er de rammer og instrukser, som lederne skal være opmærksomme på, siger Betina Halbech.

5 gode råd til ledelsen

Arbejdsmiljøkonsulenten har derfor også har nedfældet 5 punkter, der rent ledelsesmæssigt er vigtige, når medarbejderne sidder på hver sin adresse:

  • Lederen skal være til rådighed for faglig sparring, hjælp og feedback pr. mail, telefon, Skype.
  • Lederen skal være tydelig i forventningerne til medarbejderne, som arbejder hjemme fx i forhold til tilgængelighed, rådighed, opgaver samt have øje for behov for fleksibilitet ved pasning af hjemsendte børn.
  • Lederen skal have opmærksomhed på balancen mellem opgaver og arbejdstid (for mange eller for få arbejdsopgaver?).
  • Lederen skal – hvis muligt – forsøge at afholde fælles statusmøder/personalemøder digitalt fx via Skype eller telefonkonference.
  • Lederen skal løbende udsende information – gerne dagligt - også selv om der ikke nødvendigvis er meget nyt.