Simon 

Med en omfattende hjælpepakke tog regeringen i søndags et nyt greb i brug for at holde hånden under danske virksomheder og deres ansatte.

Den nye trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter - som dog endnu ikke formelt er vedtaget - sikrer, at ansatte fortsat kan få udbetalt deres løn, selvom deres virksomhed bliver hårdt ramt økonomisk.

Formand i HK Privat, Simon Tøgern, er på baggrund af den svære situation, vi befinder os 

i, glad for, at det lykkedes at indgå, hvad han kalder en ”god aftale” for privatansatte.

- Det er godt stykke politisk arbejde, som vil være et væsentligt bidrag til at sikre, at flest mulige virksomheder kan komme helskindet gennem de næste ugers vanskeligheder, siger han.

Aftalen giver virksomhederne en lønkompensation fra staten på 75 % af medarbejdernes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, mod at de forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i perioden, ligesom det er et krav, at virksomhederne ville skulle stå over for afskedige mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Simon Tøgern anerkender, at selvom den nye aftale hjælper mange af HK Privats medlemmer, så hjælper den ikke alle. Og han forsikrer, har HK Privat også har øje for netop de problemer, den ikke løser.

- På trods af trepartsaftalen må vi forvente, at arbejdsløsheden stiger voldsomt i de kommende uger. Derfor arbejder vi på at forlænge dagpengeperioden på de to år med yderligere tre eller seks måneder. Vi er også inde over mulighederne for de særlige vanskeligheder som vores freelancemedlemmer står over for, siger Simon Tøgern.

HK Privat foreslår blandt andet, at forsikrede selvstændige skal kunne søge om dagpenge uden at lukke deres CVR-nummer, og at perioden for, hvor længe man kan modtage supplerende dagpenge, bliver udvidet. Læs formandens 6 bud på, hvad regeringens hjælpepakke til freelancere og selvstændige uden ansatte bør indeholde

Brug din fagforening
Simon Tøgern fortæller, at rigtig mange medlemmer søger svar i den svære tid, og at de blandt dem desværre også møder bekymrede medlemmer, der er ansat i virksomheder, som forsøger at gøre brug af den ekstra ordinære lønkompensation uden at leve op til betingelserne.

- Det er forståeligt, hvis en lille virksomhedsejer ikke har helt styr på aftalens betingelser. Men oprigtigt talt så forarger det mig, når store velkonsoliderede og anerkendte virksomheder tror, at de både kan få lønkompensation til hjemsendte medarbejdere, fyre folk, sætte folk ned i løn og diktere afvikling af al ferie og afspadsering på én gang!, siger han.

Simon Tøgern understreger, at HK Privat vil hjælpe de medlemmer, der kommer i klemme.

- Det fremgår direkte af trepartsaftalen, at der skal ydes fuld løn – altså den løn medarbejderen havde 6. marts 2020. Der til kommer, at vores medlemmer ikke kan sendes hjem uden løn, så de arbejdsgivere – ingen nævnt, ingen glemt - der agerer anderledes, kommer vi til at følge op på, siger Simon Tøgern.

I takt med, at der opstår nye spørgsmål, og der bliver indført nye initiativer fra regeringen, vil HK Privat løbende opdatere den guide, der ligger på forsiden af hjemmesiden - du finder den her (Linket er udløbet d. 30/11 2021). Hvis du har bekymringer eller spørgsmål du ikke finder svar på her, kan du altid kontakte HK Privat på telefon 7011 4545, som er ekstraordinært åben i weekenderne, eller den mail-hotline der er åbnet faglig-afdeling@hk.dk, hvor faglige medarbejdere sidder klar til at svare på spørgsmål.

- Har du en kollega, som endnu ikke har meldt sig ind i HK, så var det måske et passende tidspunkt at minde ham eller hende om fordelene ved at være medlemmerne af en fagforening med både lønforsikring og A-kasse, slutter Simon Tøgern.

 

Få svar på dine spørgsmål

HK Privat har udgivet en guide med svar på de vigtigste spørgsmål netop deres medlemmer står over for i deres arbejdsliv, som løbende bliver opdateret.
Den finder du her  (Linket er udløbet d. 30/11 2021)
Derudover er telefonerne ekstraordinært åbne i weekenden (telefon 7011 4545), og der er oprettet en særlig mail-hotline til HK faglige medarbejdere: skriv til faglig-afdeling@hk.dk