Foto: Colourbox

I arbejdsmiljølovens regler er der en force majeure-bestemmelse, der nu tages i brug.

Sådan lyder det fra Arbejdstilsynet, der forklarer, at virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af coronapandemien, kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter.

- Det kan også gælde fx dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne, skriver Arbejdstilsynet på deres hjemmeside. 

Men fravigelsen gælder ALLE virksomheder, der kan argumentere for, at de kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af corona, lyder det fra HK Handel.

- Dagligvarelagre er nævnt som eksempel, men det gælder også for butikker, kontorer og øvrige lagre, understreger Henriette Bjerg Mahrt, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel. 

Reglen er normalt, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn. Og det er den regel, der nu kan fraviges 'i nødvendigt omfang' i virksomheder, der er ekstraordinært belastet på grund af den særlige situation, vi står i. 

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en midlertidig foranstaltning frem til den 13. marts. 

 

arbejdstilsynet: Ansatte skal kompenseres

Ifølge Arbejdstilsynet er vi ude en helt særlig situation, men der skal stadig tages hensyn med de ansatte. 

- Arbejdet - også i en force majeure-situation - skal tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed, lyder det fra Arbejdstilsynet. 

Samtidig oplyser de, at medarbejdere skal have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt. 

Henriette Bjerg Mahrt understreger samtidig, at det er vigtigt, at du inddrager din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever at fravigelsen bliver brugt uhensigtsmæssigt på din arbejdsplads. 

- I mange virksomheder vil ledelsen have brug for at træffe hurtige beslutninger vedr. arbejdsmiljøet - herunder planlægning af arbejdstiden. Husk derfor at inddrage din tillidsvalgte for at vurdere, om beslutningerne er hensigtsmæssige, eller om der er brug for yderligere tiltag, siger hun. 

 

Overenskomstens regler er stadig gældende

 Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at overenskomstens regler – også dem om arbejdstid - stadig er gældende, fortæller HK Handels faglige chef, Stephan Agger:

- Overenskomsten gælder stadig, så hvis virksomheden vil ændre på din arbejdstid, så skal de give fire ugers varsel, medmindre I aftaler noget andet, siger han.

Læs mere om reglerne og dine rettigheder som handelsansat herunder: